De Vrije Evangelische Gemeente is al geruime tijd actief in het Leeuwarder kerkelijk landschap.
De gemeente neemt al sinds 1858 hierin haar eigen plaats in en wil een open en gastvrije gemeente zijn.
De gemeente is verbonden met andere kerkgenootschappen in Leeuwarden via de oecumene en met andere Vrije Evangelische Gemeenten in Nederland via de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten.

Komende zondag 2 juni, mogen we weer genieten van een prachtige dienst.
Mevr. Hoekstra-rondaan gaat voor en The Young Christian Singers werken mee aan deze dienst.
Wees allen welkom en luister/beleef mee!

Onze diensten zijn live te volgen via Kerkdienst Gemist.

Indien u niet in de gelegenheid bent deze live te volgen dan kunnen de diensten ook achteraf bekeken en beluisterd worden.

Als u op de afbeelding hieronder klikt komt u vanzelf bij deze diensten.

Alle feestdagen zijn weer achter de rug, de vakantietijd komt er aan. Vanaf deze plaats wensen we iedereen Gods Vrede toe in deze meer dan woelige tijden.

Ons voormalig kostersechtpaar Jan en Wies van der Meulen was gevonden door een verslaggever van Fries Dagblad.
Hun verhaal is hier te lezen.
Zondagmorgen 7 april was een bijzondere en feestelijke kerkdienst. Leroy is gedoopt en Leroy en Willeke hebben belijdenis van hun geloof afgelegd. Wat was een fantastisch feest.
Agenda
maandag 15 juli 2024
20:00
Kerkenraadsvergadering
zondag 21 juli 2024
9:30 - 11:00
Kerkdienst
13:00 - 17:00
Kerkdienst Mahber Kirstos
zondag 28 juli 2024
9:30 - 11:00
Kerkdienst
13:00 - 17:00
Kerkdienst Mahber Kirstos
zondag 4 augustus 2024
9:30 - 11:00
Kerkdienst
zondag 11 augustus 2024
9:30 - 11:00
Kerkdienst
13:00 - 17:00
Kerkdienst Mahber Kirstos


Vrije Evangelische Gemeente
Zuidvliet 14
8921 BL Leeuwarden
Tel: 058-2121506

Elke eerste zondag van de maand genieten we niet alleen van een kopje koffie na de dienst maar verzamelen we ook fruit voor het Aanloophuis.