Erediensten.
De erediensten worden doorgaans elke zondagochtend gehouden en beginnen om 9:30uur.
Het spreekt vanzelf dat ook u van harte welkom bent!
Agenda:      
Datum Aanvang
6 januari 9:30 Voorganger:
Schriftlezer:
Beamer:
Organist:
Collecte:
Kinderoppas:
Mevr. M. Gort-Terpstra, Tzum
Rinneke Mosselman
Laurens Eijgelaar
Dhr. Zijlstra
WZD Leeuwarden
B.A. Wiersma-Zijlstra
    Na afloop van de dienst is er gelegenheid om een lekker kopje koffie te drinken en nieuwjaarswensen uit te wisselen.
Tevens vragen we u wat fruit mee te nemen voor het Aanloophuis.
13 januari 9:30 Voorganger:
Schriftlezer:
Beamer:
Organist:
Collecte:
Kinderoppas:
Mevr. F. Wesseling, De Tike
Jan de Vries
Hibbe Wiersma
Geert Luinstra
Aanloophuis
Robert-Jan Luinstra

20 januari 9:30
Voorganger:
Schriftlezer:
Beamer:
Organist:
Collecte:
Kinderoppas:
Dhr. L. v.d. Ven, Aldeboarn
Greetje Duursma
Luuk Duursma
Dhr Wagenaar
Bloemendienst
Pieter Zijlstra
27 januari 9:30
Voorganger:
Schriftlezer:
Beamer:
Organist:
Collecte:
Kinderoppas:

Dhr. L. v.d.Ven, Aldeboarn
Peter Sjoerdsma
Mirjam Smit
Dhr. Wagenaar
Nog niet bekend
Jetske Terpstra / Rimy Bouma

3 februari 9:30
Voorganger:
Schriftlezer:
Beamer:
Organist:
Collecte:
Kinderoppas:
Drs. R. v.d. Belt, Zwolle
Alie Bouma
Hibbe Wiersma
Geert Luinstra
Werelddiaconaat
Mirjam Smit
    Wij vragen u wat fruit mee te nemen voor het Aanloophuis.
3 februari
14:30
Bevestigingsdienst van Dhr. G. Riemersma als gemeentelijk werker van onze gemeente.
10 februari 9:30
Voorganger:
Schriftlezer:
Beamer:
Organist:
Collecte:
Kinderoppas:

Mevr. M. Gort-Terpstra, Tzum
Judith Wiersma
Laurens Eijgelaar
Dhr. Wagenaar
Orgelfonds
A.J. de Vries-Ter Horst

Vrije Evangelische Gemeente
Gesitueerd in Leeuwarden sinds 1858