Erediensten.
De erediensten worden doorgaans elke zondagochtend gehouden en beginnen om 9:30uur.
Het spreekt vanzelf dat ook u van harte welkom bent!
Agenda:      
Datum Aanvang
2 december 9:30 Voorganger:
Schriftlezer:
Beamer:
Organist:
Collecte:
Kinderoppas:
Mevr. J. Doornebal, Haarzuilens
Alie Bouma
Hibbe Wiersma
Dhr. Zijlstra
Onderhoud Gebouwen
Mirjam Smit
    Na afloop van de dienst is er gelegenheid om een lekker kopje koffie te drinken.
Tevens vragen we u wat fruit mee te nemen voor het Aanloophuis.
9 december 9:30 Voorganger:
Collecte:
Kinderoppas:
Themadienst uitgevoerd door The Young Christian Singers
Orgelfonds
Jetske Terpstra / Rimy Bouma
16 december 9:30
Voorganger:
Schriftlezer:
Beamer:
Organist:
Collecte:
Kinderoppas:
Dhr. L. v.d. Ven, Aldeboarn
Greetje Duursma
Laurens Eijgelaar
Dhr. Zijlstra
Diaconie
A.J. de Vries-Ter horst
23 december 9:30
Voorganger:
Schriftlezer:
Beamer:
Organist:
Collecte:
Kinderoppas:

Kinder Kerstfeest
Jan de Vries
Mirjam Smit
Dhr. Wagenaar
Nog niet bekend
Karin Mulder-Boersma

25 december 9:30
Voorganger:
Schriftlezer:
Beamer:
Organist:
Collecte:
Kinderoppas:
Ds. L. Oost, Wergea
Judith Poelstra
Luuk Duursma
Dhr. Wagenaar
SZD Buitenland
Pieter Zijlstra
    Met medewerking van een strijkerskwartet van het Fries Kamerorkest
30 december 9:30
Voorganger:
Schriftlezer:
Beamer:
Organist:
Collecte:
Kinderoppas:

Ds. H.F. de Vries, Ternaard
Alie Bouma
Hibbe Wiersma
Geert Luinstra
Jeugdwerk eigen gemeente
Mirjam Smit

6 januari 9:30
Voorganger:
Schriftlezer:
Beamer:
Organist:
Collecte:
Kinderoppas:
Mevr. M. Gort-Terpstra, Tzum
Rinneke Mosselman
Laurens Eijgelaar
Dhr. Zijlstra
Nog niet bekend
    Na afloop van de dienst is er gelegenheid om een lekker kopje koffie te drinken
en nieuwjaarswensen uit te wisselen.
Tevens vragen we u wat fruit mee te nemen voor het Aanloophuis.
Vrije Evangelische Gemeente
Gesitueerd in Leeuwarden sinds 1858