The Young Christian Singers.
Even voorstellen...
Wij zijn gospelkoor The Young Christian Singers uit Leeuwarden. Wij zijn een enthousiaste groep jongeren die het Evangelie door zang en muziek aan iedereen bekend wil maken.
Ons gospelkoor is opgericht in 1977 en bestaat uit circa 30 zangers en zangeressen. Wij worden begeleid door een ervaren combo van 4 muzikanten (drums, piano, gitaar en basgitaar)

Dirigent van ons gospelkoor is Wilco Kloosterman uit Leeuwarden. Hij is sinds 2001 verbonden aan het koor. Hij richt zich volledig op het leiding geven aan en arrangeren van muziekstukken voor gospelkoren.

Wij brengen een origineel repertoire dat zich kenmerkt door een variatie van stijlen. Hierdoor kan goed aangesloten worden bij diensten / samenkomsten. Het repertoire is veelal Engelstalig, maar ook Nederlandstalige liederen ontbreken niet. Bovendien wordt bij de Engelstalige liederen altijd de inhoud toegelicht. Met de liederenkeuze kunnen wij aansluiten bij het thema van de dienst. Onze liturgiecommissie overlegt hierover graag met u.

Daarnaast is ons combo beschikbaar voor het begeleiden van de samenzang in de dienst / samenkomst, ook voor het aanleren van nieuwe liederen.
U leest het al:
genoeg ingrediënten voor een nadere kennismaking!
Wij komen graag eens bij u om:
• een dienst een feestelijk karakter te geven
• medewerking te verlenen aan een jeugddienst
• een seizoensopening of seizoensafsluiting te verzorgen
• met u een sing in te organiseren
• een avondvullend concert te organiseren.

PR en foldermateriaal kan indien gewenst vrijblijvend door ons verzorgd worden.
Kijk voor meer informatie ook op onze website www.theyoungchristiansingers.nl.
Vrije Evangelische Gemeente
Gesitueerd in Leeuwarden sinds 1858