Vrije Evangelische Zangvereniging.
Ons koor werd in 1915 opgericht als gelegenheidskoor om de ingebruikname van ons .huidig kerkgebouw op te luisteren. We heten de “Vrije Evangelische Zangvereniging Leeuwarden.” Doel is om met ons lied het evangelie te verkondigen en zo een steentje bij te dragen aan het uitbreiden van Gods koninkrijk. We verlenen medewerking aan erediensten, en verzorgen ook in tehuizen een avond met koorzang, samenzang, muziek en declamatie. Wij nemen ook deel aan de jaarlijkse Vrije Evangelische zangersdag, een dag waarop wij met andere Vrije Evangelische koren bij elkaar komen, naar elkaar luisteren en ook samen als één groot koor enkele liederen zingen.
Wij hebben op 25 oktober 2015 ons 100 jarig jubileum gevierd.
Helaas hebben we daarna ons koor moeten opheffen.
We kunnen terugzien op 100 zegenrijke jaren en danken de Heer daarvoor.
 
Vrije Evangelische Gemeente
Gesitueerd in Leeuwarden sinds 1858