Het orgel
Het één-klaviersorgel, dat in ons kerkgebouw staat, is een z.g. "Knipscheerorgel" Het orgel is gebouwd door Harmannes Knipscheer, die leefde van 1826 tot 1896 en uit een orgelbouwersfamilie komt. Verscheidene nu nog bespeelbare orgels zijn van zijn hand. Zo bouwde hij één in 1863 in Baambrugge, in 1868 in Woudenberg, in 1871 in Leusden en in 1872 in St.Anna (Zeeuws-Vlaanderen). In 1974 bouwde hij het orgel voor de Weteringkerk in Amsterdam, dat in 1969 naar Leeuwarden werd overgeplaatst. De kast van het orgel moet een aantal jaren eerder zijn vervaardigd. Oorspronkelijk zat in deze kast een twee-klaviers orgel.
Al in 1904 werd het orgel voor het eerst gerestaureerd c.q. gerenoveerd door de orgelbouwer Steenkuil. Het mechanische systeem werd vervangen door een pneumatisch systeem, dat in die tijd de voorkeur genoot.
Tijdens deze renovatie haalde Steenkuil enkele registers weg, die door vier andere werden vervangen, n.l. Bourbon 16', Viola di Gamba, Trompet en Sub-bas 16'.
De zwart/wit foto van het orgel komt uit 1935.

In 1984 werd het orgel gerestaureerd door orgelbouwer Haarsma uit Drachten. Deze heeft getracht het orgel zoveel mogelijk in zijn oorspronkelijke staat terug te brengen. Ook werden diverse zaken helemaal vernieuwd, n.l. de windlade, de klaviatuur en de tractuur. De tractuur is weer helemaal mechanisch gemaakt. Verder kwam er een nieuw register bij, n.l. de Terts 1 3/5'.Ook heeft Haarsma getracht het klankkarakter van een Knipscheerorgel weer terug te brengen: krachtig en "ruig".
Het orgel heeft 689 pijpen. De pijpen in de middentoren en de ronde zij torens zijn sprekend, de overige zijn sierpijpen.
Het orgel heeft 13 registers, te weten: Cornet 4st, Prestant 8', Holpijp 8', Octaaf 4', Quint 22/3', Octaaf2', Fluit 4', Mixtuur 3st, Bourdon 16', Viola di Gamba 8', Trompet 8', Subbas 16' en Terts 13/5'.

Vrije Evangelische Gemeente
Zuidvliet 14
8921 BL Leeuwarden
Tel: 058-2121506

Elke eerste zondag van de maand genieten we niet alleen van een kopje koffie na de dienst maar verzamelen we ook fruit voor het Aanloophuis.