OFFERING
Al vele jaren brengt Gospelkoor The Young Christian Singers een speciale themadienst rond de Lijdenstijd en Pasen. Een belangrijke periode uit de Bijbelse geschiedenis. Voor de komende periode is er opnieuw voor gekozen het verhaal over de dood en opstanding van Jezus Christus te verkondigen door middel van een uur vullend programma.

"Offering":

Jezus, God's eigen Zoon is mens geworden en naar ons toegekomen.
Niet om gediend te worden, maar om zelf te dienen.
Hij heeft daarbij zelfs zijn eigen leven gegeven.
Hij is gestorven, zodat wij mogen leven.
Hij vraagt ons in dankbaarheid te leven en onszelf niet belangrijker te vinden dan onze naaste.

Een prachtige themadienst met (samen)zang, muziek, beeldmateriaal, schriftlezingen en een korte meditatie. Voor boekingen en nadere informatie kunt u per mail (ycs_leeuwarden@hotmail.com) of via de website.
Vrije Evangelische Gemeente
Gesitueerd in Leeuwarden sinds 1858