Onze voorganger

VEG, wel een beetje anders dan bij de PKN maar geen cultuurschok en steeds een warm onthaal wanneer ik de afgelopen jaren een aantal keren mocht voorgaan als gastvoorganger aan het Zuidvliet.

Toen ik twee jaar geleden aankondigde in Holwerd dat ik daar zou gaan stoppen heeft een groepje mensen zich gebogen over de vraag: Hoe nu verder.

DAT lijkt me een goed begin voor onze samenwerking: Hoe nu verder. 

Toen ik nog volop in het bedrijfsleven werkzaam was ben ik rond mijn veertigste met de opleiding theologie begonnen aan de NHL te Leeuwarden.

Eigenlijk gewoon alleen voor mezelf, immers ik  had een goede baan.

Toch heb ik van mijn hobby mijn werk mogen maken. Docent godsdienst/ levensbeschouwing bij Lauwerscollege Kollum en Buitenpost en ik werd kerkelijk werker bij de gereformeerde kerk te Anjum.

Na 3 jaar ben ik begonnen bij de gereformeerde kerk in Holwerd, wat later samen met de hervormde dorpsgenoten PKN werd. Daar ben ik 13 jaar werkzaam geweest.

Zowel in Anjum als in Holwerd goede jaren gehad en nu mag ik werkzaam zijn bij de VEG Leeuwarden.Waarom zijn we er eigenlijk? Wie zijn we eigenlijk?
Doel van de gemeente van Christus:
      Zij is een vierende gemeenschap
      Zij is een lerende gemeenschap
      Zij is een dienende gemeenschap


Samen vieren , samen leren en samen dienen. Een ieder met zijn en haar talenten. Bruggen bouwen i.p.v, muren opwerpen.


Samen vieren. Dat we samen Gods goedheid vieren, God dankend voor zijn aanwezigheid in ons leven, in de kerk maar ook in de wereld. Welkom in de kerk waar we ons telkens weer mogen opladen, waar we getroost kunnen worden en nieuwe kracht en inspiratie kunnen opdoen.

Samen bidden en zingen. De preek staat meestal centraal en dat is eenrichtingsverkeer maar is wel gezamenlijk Samen zingen en samen bidden.

Samen vieren. Dat een ieder zich werkelijk Thuis mag voelen in de kerk.


Samen leren. Van elkaar leren, van elkaar willen leren. Luisteren , belangstelling tonen, de ander de ruimte gunnen. Een pluriforme kerk.

VEG bij uitstek elkaar de ruimte geven om verschillend te mogen denken over geloof en Bijbel.

Het joodse geloof bevat enorm veel wijsheden.

Twee daarvan zijn: 1) Iedere tekst kan op 70 (oneindig) manieren worden uitgelegd en iedere uitleg is waardevol.  2) Als iedereen het met iedereen eens is dan heeft niemand goed nagedacht.

Tijdens gesprekken thuis, leerhuis, gespreksgroepen, WELKOM.


Samen dienen. In het voetspoor van Jan de Liefde: Met een Bijbel in de ene hand en in de andere hand een turf. Dan denken we misschien aan diaconie en Aanloophuis en goede doelen ( één van de jongere  gemeenteleden van onze gemeente is naar Ghana geweest) maar dat is ook de minste willen zijn, hoe moeilijk we dat soms ook vinden. Paulus schrijft Filippenzen 2:3: "Handel niet uit geldingsdrang of eigenwaan, maar acht in alle bescheidenheid de ander belangrijker dan uzelf".

Nou DAT valt ons vaak echt wel zwaar. Toch proberen om ZO elkaar en de kerk en in de wereld dienstbaar te zijn.


Openheid en vertrouwen. Een geloofsgemeenschap, een kerk, de veiligheid van een groep gelovigen binnen de eigen muren. Toch moet die kerk ook naar buiten gericht zijn.

Een groep mensen- metgezellen- een ieder op zijn en haar eigen levensreis maar wel samen op weg. Pelgrims met verschillende achtergronden en geloofsvisies die onderweg Gods Licht met zich meedragen.

Onderweg tijdens die tocht ook de mensen buiten de kerk Gods Licht gunnen. Openheid en vertrouwen zijn kernwoorden om elkaar te helpen en te steunen op die tocht door het leven.


Gooitzen Riemersma


0652358882

gooitzenriemersma@gmail.comVrije Evangelische Gemeente
Zuidvliet 14
8921 BL Leeuwarden
Tel: 058-2121506

Elke eerste zondag van de maand genieten we niet alleen van een kopje koffie na de dienst maar verzamelen we ook fruit voor het Aanloophuis.