Pasen en nieuwe energie

Terwijl ik dit schrijf zitten we midden in de veertig dagen voor Pasen, een tijd van inkeer en bezinning. Uitlopend op de stille week voor Pasen.
Pasen de Heer is waarlijk opgestaan maar eerst moeten we nog door het donkere dal van Goede Vrijdag. Inkeer en bezinning, de stille week. Goede Vrijdag is niet het laatste, de dood is niet het laatste, we zijn geborgen bij God in leven en in sterven.
We mogen geloven, ja zeker weten dat de hoop gericht is op Gods toekomst.
Kunnen we vooruitkijken OVER Goede Vrijdag heen naar Pasen?
Soms is dat best moeilijk. Als ons eigen leven meer vallen is dan opstaan dan kan de moedeloosheid zomaar toeslaan.
Als in de kerk de moed ontbreekt, als de energie wegebt dan verdwijnt het enthousiasme ook.
De opstanding van Jezus impliceert toch ook dat WIJ mogen OPstaan met Gods hulp.
Leven met God, leven met Jezus, is leven in het Licht.
Tijdens ons leven moeten we ook OPstaan.
Opstaan om medemensen met open handen tegemoet te treden. Opstaan tegen onrecht, Opstaan tegen: “Zo is het nu eenmaal”.
Nieuwe energie, we hebben er tijdens de jaarvergadering ook al iets van meegekregen.
Nieuwe energie, we mogen iedere zondag bij een kerkdienst weer opgeladen worden met nieuwe energie maar met Pasen geeft het nog iets extra’s.
De Heer is waarlijk opgestaan.
Lied 25 uit de bundel van Johannes de Heer daar jubelen wij het uit.
Daar juicht een toon daar klinkt een stem die galmt door gans Jeruzalem.
Een heerlijk morgenlicht breekt aan, de Zone Gods is opgestaan.
Nieuwe energie! Want nu de Heer is opgestaan, nu vangt het nieuwe leven aan zo staat er in het vierde vers.
Dat wij allen dat nieuwe leven ook werkelijk zo mogen ervaren. Telkens weer.
Ook als de moed ons soms ontbreekt dan vangt morgen TOCH het nieuwe leven weer aan.
Dat we dat enthousiasme blijvend zullen en mogen uitstralen.
Overdenking van april 2019.
Vrije Evangelische Gemeente
Zuidvliet 14
8921 BL Leeuwarden
Tel: 058-2121506


Elke eerste zondag van de maand verzamelen we fruit voor het Aanloophuis.
Agenda
zondag 26 januari 2020
9:30 - 11:00
Kerkdienst
11:00 - 12:00
Ledenvergadering
woensdag 29 januari 2020
20:00 - 22:00
Gespreksgroep rouwverwerking
donderdag 30 januari 2020
19:30 - 22:00
Vrijwilligers beheerraad
vrijdag 31 januari 2020
19:45 - 22:00
gospelkoor the young christain singers repetitie
zondag 2 februari 2020
9:30 - 11:00
Kerkdienst
donderdag 6 februari 2020
19:30 - 22:00
Preekbespreking
19:30 - 22:00
Avond VrouwenClub
vrijdag 7 februari 2020
19:45 - 22:00
gospelkoor the young christain singers repetitie
zondag 9 februari 2020
9:30 - 11:00
Kerkdienst
dinsdag 11 februari 2020
19:30 - 21:00
WZD
woensdag 12 februari 2020
19:30 - 22:00
Liturgiegroep
vrijdag 14 februari 2020
19:45 - 22:00
gospelkoor the young christain singers repetitie
zondag 16 februari 2020
9:30 - 11:00
Kerkdienst
dinsdag 18 februari 2020
20:00 - 22:00
Gespreksgroep
donderdag 20 februari 2020
13:30 - 16:30
Ouderenmiddag
19:30 - 22:00
Avond VrouwenClub
vrijdag 21 februari 2020
19:45 - 22:00
gospelkoor the young christain singers repetitie
zondag 23 februari 2020
9:30 - 11:00
Kerkdienst

Vrije Evangelische Gemeente
Leeuwarden