Overdenking van april 2022
Opstaan en verdergaan

Na 2 coronajaren zijn we weer terug bij af.
We voelen ons weer vrij elkaar te ontmoeten. We kunnen elkaar weer zonder mondkapje herkennen en verstaan.
In las het in de krant maar met de kanttekening van voorlopigheid.
Met andere woorden….. wat we nu afspreken kan nog veranderen.
We moeten er dus rekening mee houden dat wat we van plan zijn tijdelijk is en in afwachting van iets definitiefs.

Vroeger hadden we een ernstige dominee.
Als we iets wilden afspreken dan moest er van hem altijd een dubbel “DV” bij.
Zonder een “Zo God het wil ” mocht het niet.
Veel mensen vinden dat in onze tijd onzin of overdreven.

Toch houden we met z’n allen een slag om de arm.
We willen van alles maar het moet wel mee zitten, zonder een beetje mazzel kun je niet.
Garantie voor een 100% resultaat kan niemand ons geven, daar zijn we inmiddels wel achter.
We slikken onze pillen maar met de hoop op zegen.

Boven dit voorwoord gaat het over opstaan en verdergaan.
Of je nu jong bent of wat ouder dan weet je dat dat niet altijd even goed lukt.
Je niet fit voelen, een beetje depri, alleen zijn of je alleen voelen, verhinderen je soms om op te staan en verder te gaan.

Deze maand gaan we weer het Paasfeest vieren.
In onze gemeente zullen enkele jonge mensen in het openbaar hun christelijk geloof belijden.
Daarmee verbinden ze zich ook aan onze gemeente.
Zo  hoort dat ook,  je moet ergens bij horen anders verkommer je.

Samen zijn we aangeraakt door de levende Heer.
Hij, Die was, is en komen zal.

Ik las terug over de eerste tijd van het lijden, sterven en opstaan van onze Heer.
Het gaat over de Heer en die Hem volgen.
Het staat in het Evangelie van Johannes, hoofdstuk 16.
Zijn leerlingen zitten vol vragen over afscheid nemen en weerzien.
Ze hadden het zo naar de zin met Hem maar nu moeten ze zijn getuigen zijn, opstaan en aan het werk.
Voor hen hoefde de weg van zijn lijden en verworpen worden niet.
Als Hij spreekt over lijden en sterven, over opstaan en wederkomst, dan is het voor hen geheimtaal.
Ze draaien zich om, willen het niet horen.

Na de uitleg en bemoediging van de Heer zijn ze min of meer gerustgesteld.
Nu durven ze het wel aan.

O ja, vraagt de Heer, geloven jullie me nu ?
“Er komt een tijd dat jullie uiteengedreven zullen worden, dat iedereen zijn eigen weg gaat en mij alleen laat.
Maar ik ben niet alleen, de Vader is bij mij.
Ik heb dit gezegd opdat jullie vrede vinden bij mij.
Jullie zullen het zwaar te verduren krijgen in de wereld maar houd moed:
Ik heb de wereld overwonnen ! “

Kom, zegt de Heer laten wij hier weggaan ….

Opstaan en verder gaan.
Maar dan met al die voorlopigheid ?

Wat of Wie geeft mij dan de moed om verder te gaan ?

Dat is de Heer van Pasen en elke dag.
Hij gaat de zware weg in afwachting van wat definitief en zeker is, wanneer er van voorlopigheid geen sprake meer is.

Hij ging die weg, ook om ons, alle eeuwen door.

Met en door Hem gaan we verder.
We blijven niet staan of hangen in onze heimwee naar alles wat zo mooi was.
We richten ons op de dag, de tijd dat alles nieuw zal zijn.
Ik ben nieuwsgierig hoe dat zal zijn !

En onderweg ?
     Niets is hier blijvend, alles gaat voorbij
     Maar wat gedaan is uit liefde voor Jezus
     Dat houdt zijn waarde en zal blijven bestaan

Dat het voor jullie maar elke dag Pasen zal zijn
Dan lukt het opstaan en verdergaan ook wel !

Vrije Evangelische Gemeente
Zuidvliet 14
8921 BL Leeuwarden
Tel: 058-2121506

Elke eerste zondag van de maand genieten we niet alleen van een kopje koffie na de dienst maar verzamelen we ook fruit voor het Aanloophuis.