Overdenking van april 2024
Efeziërs 1:17-19
“17 Moge de God van onze Heer Jezus Christus, de vader van alle luister, u een geest van inzicht schenken in wat geopenbaard is, opdat u hem zult kennen. 18 Moge uw hart verlicht worden, zodat u zult zien waarop u hopen mag nu hij u geroepen heeft, hoe rijk de luister is die de heiligen zullen ontvangen, 19 en hoe overweldigend groot de krachtige werking van Gods macht is voor ons die geloven.“
Het voorwoord in het jaarverslag en uitgebreider uitgesproken door Mirjam bij de jaarvergadering sprak mij erg aan.
Paulus heeft het over de ogen van ons hart. En dat is best bijzonder om ogen in je hart te hebben. Wij hebben ogen in ons hart. Naast fysieke ogen waarmee we kunnen kijken, hebben we ook geestelijke ogen.
Paulus spreekt over ogen in je hart die verlicht kunnen worden. Die kunnen verlicht worden zodat je God kunt zien, zodat je Jezus kunt zien, zodat je de glorie van Jezus kunt zien. Dat wij de glorie van Jezus kunnen zien en daar hebben we ogen in ons hart voor nodig.
Toen bedacht ik mij: Hoe komen we aan- of hoe- krijgen we ogen in ons hart.
Nu ik dit schrijf staan we voor de stille week- Donderdag het heilig avondmaal mogen vieren, Goede Vrijdag de ingetogen bijzondere dienst wanneer we gedenken dat Jezus is gekruisigd, de stille zaterdag en daarna uitbundig Pasen mogen vieren want de Heer is waarlijk opgestaan. En dan onderweg naar het Pinksterfeest en Hemelvaart.
Als we werkelijk doordrongen zijn van het feit dat God naar ons mensen heeft omgezien door Jezus Christus. Dat Jezus het met de dood heeft moeten bekopen. Maar dan Pasen: De Heer is waarlijk opgestaan. Kijken met de ogen van ons hart naar onszelf en naar onze medemensen. Hoe dan? We geloven dat God naar ons omziet, dat we op onze levensreis mogen wandelen in en met het Licht van Jezus en met het Pinksterfeest vieren we dat God ons nooit verlaat want het is de Geest die ons leidt.
We kunnen kijken met de ogen van ons hart dankzij de Geest. De Geest die ons leert om met de ogen van ons hart naar onze medemensen te kijken. Naastenliefde. De liefde die God ons heeft gegeven door Jezus uitstralen om ons heen.
Met de ogen van ons hart kijken is ook alles zoals in het overbekende Bijbeldeel staat: 1 Korintiërs 13.
Daar hebben we het ook over gehad op de jongerengespreksgroep en we concludeerden hoe moeilijk het kan zijn om dat alles in de praktijk ook te doen.
Toch moeten we als mensen en als gemeente van Jezus Christus door de kracht van Gods Pinkster Geest altijd kijken met de ogen van ons hart.

Vrije Evangelische Gemeente
Zuidvliet 14
8921 BL Leeuwarden
Tel: 058-2121506

Elke eerste zondag van de maand genieten we niet alleen van een kopje koffie na de dienst maar verzamelen we ook fruit voor het Aanloophuis.