Pasen en nieuwe energie

Terwijl ik dit schrijf zitten we midden in de veertig dagen voor Pasen, een tijd van inkeer en bezinning. Uitlopend op de stille week voor Pasen.
Pasen de Heer is waarlijk opgestaan maar eerst moeten we nog door het donkere dal van Goede Vrijdag. Inkeer en bezinning, de stille week. Goede Vrijdag is niet het laatste, de dood is niet het laatste, we zijn geborgen bij God in leven en in sterven.
We mogen geloven, ja zeker weten dat de hoop gericht is op Gods toekomst.
Kunnen we vooruitkijken OVER Goede Vrijdag heen naar Pasen?
Soms is dat best moeilijk. Als ons eigen leven meer vallen is dan opstaan dan kan de moedeloosheid zomaar toeslaan.
Als in de kerk de moed ontbreekt, als de energie wegebt dan verdwijnt het enthousiasme ook.
De opstanding van Jezus impliceert toch ook dat WIJ mogen OPstaan met Gods hulp.
Leven met God, leven met Jezus, is leven in het Licht.
Tijdens ons leven moeten we ook OPstaan.
Opstaan om medemensen met open handen tegemoet te treden. Opstaan tegen onrecht, Opstaan tegen: “Zo is het nu eenmaal”.
Nieuwe energie, we hebben er tijdens de jaarvergadering ook al iets van meegekregen.
Nieuwe energie, we mogen iedere zondag bij een kerkdienst weer opgeladen worden met nieuwe energie maar met Pasen geeft het nog iets extra’s.
De Heer is waarlijk opgestaan.
Lied 25 uit de bundel van Johannes de Heer daar jubelen wij het uit.
Daar juicht een toon daar klinkt een stem die galmt door gans Jeruzalem.
Een heerlijk morgenlicht breekt aan, de Zone Gods is opgestaan.
Nieuwe energie! Want nu de Heer is opgestaan, nu vangt het nieuwe leven aan zo staat er in het vierde vers.
Dat wij allen dat nieuwe leven ook werkelijk zo mogen ervaren. Telkens weer.
Ook als de moed ons soms ontbreekt dan vangt morgen TOCH het nieuwe leven weer aan.
Dat we dat enthousiasme blijvend zullen en mogen uitstralen.
Overdenking van april 2019.
Vrije Evangelische Gemeente
Zuidvliet 14
8921 BL Leeuwarden
Tel: 058-2121506


Elke eerste zondag van de maand verzamelen we fruit voor het Aanloophuis.
Agenda
zondag 8 december 2019
9:30 - 11:00
Kerkdienst
maandag 9 december 2019
20:00 - 22:00
kerkenraad
dinsdag 10 december 2019
20:00 - 22:00
Algemeen Bestuur
vrijdag 13 december 2019
19:45 - 22:00
gospelkoor the young christain singers repetitie
zondag 15 december 2019
9:30 - 11:00
Kerkdienst
dinsdag 17 december 2019
9:30 - 12:00
WZD zendingsbusjes
19:30 - 21:00
WZD
donderdag 19 december 2019
15:00 - 19:00
Avond VrouwenClub, adventmiddag
vrijdag 20 december 2019
19:30 - 22:30
the young christian singers
zondag 22 december 2019
16:00 - 17:30
Kinderkerstdienst
vrijdag 27 december 2019
19:30 - 22:30
the young christian
19:30 - 22:30
the young christian singers
zondag 29 december 2019
9:30 - 11:00
Kerkdienst
zondag 5 januari 2020
9:30 - 11:00
Kerkdienst

Vrije Evangelische Gemeente
Leeuwarden