Agenda
donderdag 25 april 2019
15:00 - 17:00
Ouderenmiddag
20:00 - 22:00
Avond Vrouwen Club
vrijdag 26 april 2019
19:00 - 22:00
Repetitie The Young Christian Singers
zondag 28 april 2019
9:30 - 11:00
Kerkdienst
vrijdag 3 mei 2019
19:00 - 22:00
Repetitie The Young Christian Singers
zondag 5 mei 2019
9:30 - 11:00
Kerkdienst
donderdag 9 mei 2019
20:00 - 22:00
Avond Vrouwen Club
vrijdag 10 mei 2019
19:00 - 22:00
Repetitie The Young Christian Singers
zondag 12 mei 2019
9:30 - 11:00
Kerkdienst
maandag 13 mei 2019
20:00 - 22:00
kerkenraad
donderdag 16 mei 2019
15:00 - 17:00
Ouderenmiddag
vrijdag 17 mei 2019
19:00 - 22:00
Repetitie The Young Christian Singers
zondag 19 mei 2019
9:30 - 11:00
Kerkdienst
vrijdag 24 mei 2019
19:00 - 22:00
Repetitie The Young Christian Singers

Pasen en nieuwe energie

Terwijl ik dit schrijf zitten we midden in de veertig dagen voor Pasen, een tijd van inkeer en bezinning. Uitlopend op de stille week voor Pasen.
Pasen de Heer is waarlijk opgestaan maar eerst moeten we nog door het donkere dal van Goede Vrijdag. Inkeer en bezinning, de stille week. Goede Vrijdag is niet het laatste, de dood is niet het laatste, we zijn geborgen bij God in leven en in sterven.
We mogen geloven, ja zeker weten dat de hoop gericht is op Gods toekomst.
Kunnen we vooruitkijken OVER Goede Vrijdag heen naar Pasen?
Soms is dat best moeilijk. Als ons eigen leven meer vallen is dan opstaan dan kan de moedeloosheid zomaar toeslaan.
Als in de kerk de moed ontbreekt, als de energie wegebt dan verdwijnt het enthousiasme ook.
De opstanding van Jezus impliceert toch ook dat WIJ mogen OPstaan met Gods hulp.
Leven met God, leven met Jezus, is leven in het Licht.
Tijdens ons leven moeten we ook OPstaan.
Opstaan om medemensen met open handen tegemoet te treden. Opstaan tegen onrecht, Opstaan tegen: “Zo is het nu eenmaal”.
Nieuwe energie, we hebben er tijdens de jaarvergadering ook al iets van meegekregen.
Nieuwe energie, we mogen iedere zondag bij een kerkdienst weer opgeladen worden met nieuwe energie maar met Pasen geeft het nog iets extra’s.
De Heer is waarlijk opgestaan.
Lied 25 uit de bundel van Johannes de Heer daar jubelen wij het uit.
Daar juicht een toon daar klinkt een stem die galmt door gans Jeruzalem.
Een heerlijk morgenlicht breekt aan, de Zone Gods is opgestaan.
Nieuwe energie! Want nu de Heer is opgestaan, nu vangt het nieuwe leven aan zo staat er in het vierde vers.
Dat wij allen dat nieuwe leven ook werkelijk zo mogen ervaren. Telkens weer.
Ook als de moed ons soms ontbreekt dan vangt morgen TOCH het nieuwe leven weer aan.
Dat we dat enthousiasme blijvend zullen en mogen uitstralen.
Overdenking van april 2019.
Vrije Evangelische Gemeente
Zuidvliet 14
8921 BL Leeuwarden



Elke eerste zondag van de maand verzamelen we fruit voor het Aanloophuis.
Vrije Evangelische Gemeente
Leeuwarden