Kruis, balk, splinter

Hij is dood. Hij stierf aan een kruis van 2 grote balken. Je kon er niet omheen.
Och, wat werd er geweend bij het kruisigen van Jezus, de zoon van God.
De tempel trilde op haar grondvesten.
Zijn moeder was verdrietig. Geheel begrijpelijk, er is natuurlijk niets erger dan je kind zien sterven.
Maar Jezus was niet zomaar een kind.  Hij was en is een bijzonder kind.
Hoe bijzonder Hij was, bleek wel toen op de 3e dag de steen voor het graf was weggerold en de doeken het enige waren wat overgebleven was van Jezus
´ verblijf in de graftombe.
Hij leeft, voluit vanuit liefde voor elkaar.

In Zijn leven heeft Jezus ons heel veel levenslessen meegegeven. Eéntje ervan wil ik graag onder de aandacht brengen. En wat heeft dat nu met deze inleiding te maken?
Ik hoop dat dat hierna duidelijk wordt.

U kent het wel, als je hout bewerkt komt er van alles door je handen.
Het is vooral ruw hout, aardig dik, waar zo nu en dan splinters vanaf komen.
Je ziet ze niet altijd, ze komen onverwacht en doen je even opschrikken.
Oeps…. een splinter.
Balken zijn zichtbaar, splinters minder goed………. pas maar op.
Of is het nou andersom?

In ons leven komen we ook splinters en balken tegen.
Het is opvallend hoe we elkaar de maat nemen. We praten over elkaar. De tv is er vol mee.
Hoe gemakkelijk is het om een oordeel te vellen over een ander, over zijn of haar leven en de keuzes die gemaakt worden. Hoeveel gesprekken vinden er niet plaats achter andermans rug waarbij gebreken, keuzes en opvattingen ruim worden uitgemeten.
Als we eerlijk zijn hebben we dit allemaal wel eens van dichtbij meegemaakt of er aan deelgenomen.
We maken elkaar met de grond gelijk. Harteloos, liefdeloos, genadeloos.
Waarom? Met welk doel?
Om ons te verheffen boven een ander? Wil je meer aanzien? Een ander verlagen, vertrappen? Pestgedrag, je eigen frustratie kwijt?  Het is ook ingewikkeld.
Het is in de huidige maatschappij bijna niet meer bij te houden.
De ‘ratrace’ naar individueel geluk, roem, geld, etc.
Dit alles staat lijnrecht tegenover wat Jezus van ons vraagt, toch?
Wat is ook al weer de essentie?

Heb je wel door dat je daarmee het verhaal van de splinter en de balk misschien onbewust op jezelf toepast?
Je ziet het verkeerde in een andere persoon. Je ziet andere gedachten, gedrag en vindt er wat van.
Heb je je verdiept in de ander? Weet je waarom hij of zij zo doet? Heb je je verdiept in de mens.
Hou je rekening met gevoel, ervaring van de ander?
De splinter in de ogen van een ander zien is niet altijd zo moeilijk.
Maar als je de oordelen en vooroordelen nu eens achterwege laat, je eigen balk weghaalt?
Hoe zou je dan over de ander denken? Is er dan nog de splinter bij de ander?
Of ontstaat er ruimte voor verdieping, relatie, verbinding, gesprek?
Ik til het nog wat hogerop: hoe zou Jezus willen dat wij ons gingen gedragen?
Dat moge duidelijk zijn en voor wie dat niet zo goed (meer) weet, lees het verhaal in Mattheüs 7 er maar eens op na.

Wees voorzichtig wanneer je met splinters bezig bent, je krijgt er zomaar een balk voor terug.
Ontdoe je er op de juiste manier van.
Dat brengt je dichter bij het kruis, waar Jezus voor U en mij onze zonden op zich genomen heeft.
En leef net als Hem: vanuit het hart, vol genade en met voluit liefde voor elkaar!
Overdenking van april 2021.
Vrije Evangelische Gemeente
Zuidvliet 14
8921 BL Leeuwarden
Tel: 058-2121506


Elke eerste zondag van de maand verzamelen we fruit voor het Aanloophuis.
Agenda
zondag 26 september 2021
9:30 - 11:00
Kerkdienst
maandag 27 september 2021
20:00 - 22:00
Belijdeniscatechesatie
woensdag 29 september 2021
19:30 - 22:00
Bespreking kerkdiensten
donderdag 30 september 2021
20:00 - 22:00
kerkenraad
zondag 3 oktober 2021
9:30 - 11:00
Kerkdienst
11:00 - 17:00
Startzondag voor het nieuwe seizoen
zondag 10 oktober 2021
9:30 - 11:00
Kerkdienst
zondag 17 oktober 2021
9:30 - 11:00
Kerkdienst

Vrije Evangelische Gemeente
Leeuwarden