Overdenking van december 2023
Kerst 2023

U is heden de Heiland geboren.
De laatste maand van het jaar is alweer aangebroken. We leven in de Adventstijd en bereiden ons voor op het Kerstfeest. De commercie zorgt er wel voor dat we er op tijd bij zijn. In een woonhuis bij ons in de wijk staat al sinds begin oktober de kerstboom te stralen in de woonkamer. Misschien is het een reactie op al het duister in de wereld. Mensen op zoek naar een sprankje licht.
Kerst is meer dan veel kerstversiering en lekker eten. Er is niks mis mee maar de boodschap van kerst is van geheel andere orde.
Ik ben van een leeftijd dat we opgegroeid zijn met de NBG vertaling van 1951. Van mijn oude NBG bijbel is de kaft stuk, vol met aantekeningen en teksten die onderstreept zijn. Maar bekend en vertrouwd.
Ook de woorden zijn vertrouwd en voor mij begrijpelijk.
Maar de tijden veranderen en we zijn inmiddels al weer 3 officiële vertalingen verder, de Nieuwe Bijbel vertaling, de Bijbel in gewone taal en de NBV21. Allemaal waardevolle aanvullingen op het oude vertrouwde. Lukas 2 in de NBV21 kunnen we de nieuwe woorden lezen: “In Davids stad is de Redder geboren.”
Natuurlijk mogen we soms naar nieuwe woorden zoeken. Zeker als het gaat om het wezen van God en Zijn Zoon te beschrijven.
En woorden schieten te kort. Al die woorden en namen samen geven een compleet beeld van God.
Als ik nu in deze tijd aan het woord redder denk, zie ik reddingswerkers op de puinhopen van een stad of dorp staan om te zoeken naar overlevenden.
Mensenlevens redden, in gevaar gebracht door oorlogen of natuurrampen.
Jezus is naar deze wereld gekomen om ons leven te redden uit de puinhopen van het leven. Met de naam Redder in de NBV vertaling is niets mis. Het geeft duidelijk aan waarom Jezus naar de aarde kwam. Redden van mensenlevens. U en mijn leven.
Maar u voelt al een maar aankomen denk ik. We kunnen naar mijn idee niet zonder mijn oude vertrouwde NBG vertaling.
En ik loop natuurlijk het risico om hopeloos ouderwets te worden genoemd. Maar dat heb ik er graag voor over.
Daar staat in hetzelfde vers: U is heden de Heiland geboren. Hier wordt Jezus de Heiland genoemd. Dezelfde betekenis maar een andere klank.
Heiland, ik vind het een zachtere klank en klank met gevoel. In de naam Heiland zit het woord heel.
Jezus is naar de wereld gekomen niet alleen om ons te redden maar ook om ons heel te maken. Dat zie ik de redders van de hulpverleningsorganisaties niet doen. Natuurlijk worden de gewonden naar ziekenhuizen gebracht, er wordt alles in het werk gesteld om ze laten genezen van hun verwondingen. Maar heel maken. Hun ziel die schade heeft geleden aan de verschrikkingen die hun zijn overkomen, dat kunnen ze niet helen Daar kwam Jezus voor naar de wereld als Heiland, als grote heelmaker. Jezus heeft de kloof die er was tussen mens en God geheeld, zodat de kloof er niet meer is.
God heeft in Jezus onder ons gewoond.
God kwam in Jezus in ons midden en stak het licht der hoop weer aan.
Ik wens u deze kerst een ontmoeting met Jezus toe. De Heiland.
Hij wil u wonden die het leven u heeft gebracht heel maken. Daarom vieren we kerst.
En we mogen ook uitzien naar zijn wederkomst: de dag waarop Hij alles heel zal maken. En we de nieuwe hemel en aarde mogen aanschouwen
In het diepe duister van de wereldnacht
werd het Kind geboren dat Gods heil ons bracht.
Woorden van profeten werden werk’lijkheid,
niet de macht zou winnen, maar zachtmoedigheid.
Herders zagen stralen van Gods heerlijkheid,
wijzen werden door een ster naar ‘t Kind geleid.
Hij was de beloofde dienstknecht van de Heer,
diep terneer gebogen brachten zij Hem eer.
Wat kan ik Hem bieden die voor mij ook kwam?
Was ik maar een herder, dan bracht ik een lam.
Als ik wijs en rijk was, gaf ik een groot deel.
Wat kan ik Hem geven? ‘k Geef mezelf geheel.
Zing nu vreugdepsalmen met de eng’len mee.
Jezus, de beloofde, bracht ons heil en vree.
Halleluja, amen, ere zij aan Hem,
die ons werd geboren, daar in Betlehem.

Gods zegen toegewenst

Vrije Evangelische Gemeente
Zuidvliet 14
8921 BL Leeuwarden
Tel: 058-2121506

Elke eerste zondag van de maand genieten we niet alleen van een kopje koffie na de dienst maar verzamelen we ook fruit voor het Aanloophuis.