News or fake-news (nieuws of nepnieuws) ?

Je hoeft de krant maar open te slaan en het nieuws komt je tegemoet. Ook via journaal, social media en andere nieuwsbronnen worden we geïnformeerd over het wel en wee in de wereld.
De grootste schreeuwers roepen om aandacht. Politici dragen er graag hun steentje aan bij. De politicus die hierin de laatste twee jaar een bijzondere rol speelt is Donald Trump, president van de Verenigde Staten van Amerika. Hij introduceerde de term fakenews (nepnieuws) en verbond daar een aantal televisiestations en journalisten aan, die het nieuws anders weergaven dan hij het ziet. Hoogtepunt was het inleveren van de accreditatie van journalist Jim Acosta die te kritische vragen stelde. De toegang tot de persruimte bij het Witte Huis werd hem ontzegd. Na een aangespannen rechtszaak die de nieuwszender CNN aangespannen had moest hij weer toegelaten worden. 
Zo wordt nieuws gemaakt tot een product waarvan de afzender bepaalt hoe het er uit ziet en wat wij vooral moeten aannemen als de waarheid. Door diezelfde afzender worden we gewaarschuwd voor de onwaarheid oftewel het nepnieuws, dat wat niet in zijn of haar straatje past.
Op deze wijze zijn vroeger grote leiders als Hitler aan de macht gekomen en we weten hoe de gevolgen zijn geweest. Ook Donald Trump is hard op weg om groepen tegen elkaar uit te spelen in zijn eigen land. In Hongarije gebeurt hetzelfde en het helpt gevoelens van nationalisme en patriottisme te voeden. We staan er bij en kijken er naar. In ons land zijn er ook populistische voostellen van politici om maar sympathie voor henzelf of hun partij te verkrijgen (Dijkhof van de VVD wil in de aanloop naar Sinterklaas het recht op demonstratie voor ca. 3 weken schrappen, levensgevaarlijk populistisch gedrag en minachting van de grondwet). Ruimte voor andersdenkenden wordt kleiner, minderheidsgroeperingen lopen gevaar in de maatschappij. Hoe staan wij hierin?

Nieuws, nepnieuws en roddels is overigens van alle tijden. Hoe moeten we daar dan mee om gaan?
De sleutel ligt bij het zelf onderzoeken van het nieuws dat tot ons komt. Nemen we klakkeloos aan wat er gezegd of geschreven wordt of lezen we goed de opiniestukken in tijdschriften, kranten en op internet? We kunnen onderwerpen (samen) bespreken en er daarna zelf een mening over vormen. We kunnen elkaar helpen onderwerpen uit te diepen, vragen te verduidelijken, onduidelijkheden weg te nemen en bovenal, het in perspectief van de Bijbel te plaatsen.

Daarin is alles opgeschreven en opgetekend zodat we de inhoud kunnen bestuderen. Het is een leidraad voor ons leven en bron om uit te leven. De uitleg kan verschillen, de hoofdpersonen zijn voor iedereen gelijk. God en Zijn zoon Jezus Christus hebben het niet over nepnieuws, het evangelie heeft het alleen maar over het goede nieuws.
In de bijbel is op een aantal plaatsen sprake van het onderscheid tussen nieuws en nepnieuws. Dit komt o.a. voor wanneer er gesproken wordt over valse profeten met een onjuiste boodschap. Maar er zijn ook kloppende profetieën, zoals in Jesaja. Daarin wordt voorspeld dat de mensenzoon naar de aarde komt, de drager van het geslacht van David. Zijn komst verwachten we met Advent en gedenken we met Kerst. Het goede nieuws dat klopt. Het klopt als een hart in ons lichaam. Een lichaam dat vele woningen kent. Het is de motor en bron van ons bestaan.
En o ja, nepnieuws en valse profeten zijn er ook. In Deuteronomium 13 en 18 wordt er al over geschreven en in het Nieuwe Testament zijn het Jezus en de apostelen die voor het echte nieuws en de echte betekenis staan. In 2 Timotheüs 4, vers 3 schrijft Paulus het treffend:
'er een tijd zal komen dat zij de gezonde leer niet zullen verdragen, maar dat zij zullen zoeken wat het gehoor streelt, en voor zichzelf leraars zullen verzamelen overeenkomstig hun eigen begeerten'.
Dat is wat er op dit moment in de wereld volop aan de hand is. Laten we waakzaam en alert zijn op wat ons gehoor streelt. Laten we bidden om kracht om het juiste te horen maar bovenal de waarheid van God’s leer te verstaan. De wereld is verder dan ooit verdwaald op het pad van vrede, terwijl we dat elkaar met Kerst zo toewensen.
Gelukkig kennen wij de Mensenzoon die Vrede wil brengen.
Aan ons de taak om dat voor te zetten in deze (donkere) wereld.
Overdenking van december 2018.
Vrije Evangelische Gemeente
Zuidvliet 14
8921 BL Leeuwarden
Tel: 058-2121506


Elke eerste zondag van de maand verzamelen we fruit voor het Aanloophuis.
Agenda
vrijdag 15 november 2019
19:30 - 22:30
the young christian singers
zondag 17 november 2019
9:30 - 11:00
Kerkdienst
dinsdag 19 november 2019
19:30 - 21:00
WZD
donderdag 21 november 2019
13:30 - 16:30
Ouderenmiddag
19:30 - 22:00
Avond VrouwenClub
vrijdag 22 november 2019
19:30 - 22:30
the young christian singers
zondag 24 november 2019
9:30 - 11:00
Kerkdienst
woensdag 27 november 2019
19:30 - 22:00
Gespreksgroep
vrijdag 29 november 2019
19:30 - 22:30
the young christian
zondag 1 december 2019
9:30 - 11:00
Kerkdienst
woensdag 4 december 2019
19:30 - 22:00
Avond VrouwenClub
vrijdag 6 december 2019
19:30 - 22:30
the young christian singers
zondag 8 december 2019
9:30 - 11:00
Kerkdienst
maandag 9 december 2019
20:00 - 22:00
kerkenraad
dinsdag 10 december 2019
20:00 - 22:00
Algemeen Bestuur
vrijdag 13 december 2019
19:45 - 22:00
gospelkoor the young christain singers repetitie

Vrije Evangelische Gemeente
Leeuwarden