Kun je het wat volhouden ?

De Adventstijd dit jaar probeert wat licht in het duister te brengen.
Iets wat je wel nodig hebt in de donkere tijd voor Kerst. Langs de weg van Sinterklaas gaan we “thuis” wat opsieren.
Dit jaar lijkt veel in duigen te vallen.
Sinterklaas in het klein, “thuis” in het klein en als je wat te vieren of te
herdenken hebt……   alles in kleine kring.
En de Kerst ? “Stille nacht” in je eentje ?
Misschien met z’n zessen en in de kerk met z’n dertigen ?
Ik vind er helemaal niks aan.
Dat opstandige gevoel deel ik met heel veel mensen.
In mijn familie, in mijn vrienden en kennissenkring is er alle reden toe.
Een gemeenschappelijke vijand verziekt ons bestaan.
Houdt dan de moed er maar in ?

Als je de Bijbel doorbladert, vind je genoeg situaties waarin
mensen even geen kant uit kunnen en de moed verliezen.
Heel vaak had het te maken met oorlogszuchtige vijanden.
De vrede werd bedreigd.
Ook toen keek men uit naar betere tijden.
Zoals wij verzuchten hoe het weer zal zijn als we goed-gevaccineerd
het huis weer uit kunnen.

Ik vond dit gevoel terug in het kleine boekje Micha.
Vanuit de dreiging hoor ik zeggen: “Eens zal de dag komen dat
de oorlog verleden tijd is en geen mens meer zal weten wat oorlog is”.

Ze konden toen en wij kunnen nu niet zonder perspectief.
Je wilt ergens naar uit kunnen zien….!

De droom die Micha daar bij heeft is het prachtige beeld van het
eindelijk weer kunnen zitten onder de vijgenboom, je eigen wijnrank, door niemand opgeschrikt.
Je hebt dan geen beperkingen meer nodig, in die tijd muren, grendels
en poorten.
Je kunt weer vrijuit zitten onder je eigen vijgenboom, heerlijk “thuis”.
Ook wij dromen die dromen weer zonder beperking vrijuit kunnen gaan.
Elkaar, waar dan ook, weer kunnen ontmoeten.

Vijgen en wijn waren in die tijd ook een teken van overvloed.
Het is een idyllisch beeld, een stukje herschepping.
De mens kan weer op adem komen, “thuis” zijn !

Micha eindigt zijn visioen met de belijdenis dat de Here gesproken heeft.
Bij Hem zijn heden, verleden en toekomst veilig, in
één hand.

Als wij dit droombeeld van de profeet niet meer hoog houden, lopen wij het gevaar ontmoedigd te raken. We hebben bemoediging en perspectief nodig.

De woorden van God geven die.
We hoeven niet zonder hoop en verwachting te leven en te werken. Ook al is er veel onvrede en dreiging in onze tijd.

Maak er maar het beste van in Advent ! Van “thuis” uit, bij jezelf.
Dan ben je niet alleen, sta je er niet alleen voor. Zal het Licht van Kerst je donkerheid verlichten.

“En een smidse van ‘t huis van onze Heer,
maakt het zwaard tot een ploegschaar, de speer tot een zicht.
Niemand zal meer een wapen hanteren
maar zij groeten elkaar in het heldere licht
van de waarheid die eind’lijk zal dagen
over mensen van zijn welbehagen “
              ( liedboek nr. 447 )

Advent, Kerstfeest .
Vrede op aarde bij mensen van Gods welbehagen !
Overdenking van december 2020.
Vrije Evangelische Gemeente
Zuidvliet 14
8921 BL Leeuwarden
Tel: 058-2121506


Elke eerste zondag van de maand verzamelen we fruit voor het Aanloophuis.
Agenda
donderdag 23 september 2021
19:00 - 22:00
Avond Vrouwenclub
zondag 26 september 2021
9:30 - 11:00
Kerkdienst
maandag 27 september 2021
20:00 - 22:00
Belijdeniscatechesatie
woensdag 29 september 2021
19:30 - 22:00
Bespreking kerkdiensten
donderdag 30 september 2021
20:00 - 22:00
kerkenraad
zondag 3 oktober 2021
9:30 - 11:00
Kerkdienst
11:00 - 17:00
Startzondag voor het nieuwe seizoen
donderdag 7 oktober 2021
19:00 - 22:00
Avond Vrouwenclub
zondag 10 oktober 2021
9:30 - 11:00
Kerkdienst
zondag 17 oktober 2021
9:30 - 11:00
Kerkdienst

Vrije Evangelische Gemeente
Leeuwarden