Overdenking van december 2022
Advent en Kerst

Johannes 1 : 5 – Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen.

Ieder jaar opnieuw. Een mooie gezellige tijd. Of toch niet want velen voelen met name rond deze tijd de eenzaamheid. Korte dagen en lange nachten en als het wat tegen zit, dan zijn ook de dagen donker. Advent- verwachting- Kerst en gezelligheid. Hoe vaak hebben we gelezen dat  God naar ons toe is gekomen? Hoeveel preken hebben we gehoord over het Licht dat in de duisternis schijnt? We lezen en horen het telkens opnieuw. De evangelist Johannes schrijft niks over de geboorte van Jezus maar in het eerste hoofdstuk van zijn evangelie over het licht.
In de eerste brief van Johannes heeft hij het ook al over licht: 1 Joh. 1 : 5- Dit is wat wij hem hebben horen verkondigen en wat we u verkondigen: God is licht, er is in hem geen spoor van duisternis. We lezen de krant en kijken het journaal en het lijkt soms wel alsof de hele wereld in het donker zit. Niet letterlijk want als we nachtelijke satellietfoto’s onder ogen krijgen dan zien we de halve wereld in kunstlicht waar biologen dan van zeggen dat het slecht is voor de dieren en zodoende is dat dan ook weer een “donker”  bericht. Advent- verwachting, wat verwachten we? Kerst, het Licht der wereld is een donkere wereld binnengedrongen. Als wij christenen dat Licht niet laten schijnen en doorgeven, wie zou het dan moeten doen? In een donkere wereld het Licht van God, het Licht van Jezus Christus uitstralen en doorgeven in een donkere wereld zodat mensen de moed en de hoop niet verliezen. Dat betekent ook dat we elkaar in ons christenzijn accepteren met al onze verschillen en verschillende geloofsopvattingen. Lichtdrager zijn betekent ook dat we niet roddelen, geduldig zijn en vriendelijk en zachtmoedig en vergevingsgezind. Advent-Kerst. Ook als ons eigen leven donker is. Het Licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen. Niet alleen mooie lichtgevende kerkdiensten tijdens advent en kerst maar alle dagen van ons leven, hoe moeilijk het soms ook is. Het Licht HEEFT overwonnen, dat blijven geloven, dat blijven volhouden- ook na talloze meditaties en preken over advent en kerst die we tijdens ons leven al hebben gelezen en gehoord. We wensen elkaar goede vredevolle kerstdagen en een gezegend nieuwjaar. Gezegend want we leven van het Licht en we leven in het Licht en wij mogen het Licht doorgeven in woorden en in daden. Ons blijven verwonderen over Gods goedheid. Jezus die als kwetsbaar kind naar deze aarde kwam. We hebben het al zo vaak gelezen en gehoord en de generaties voor ons ook maar laten we altijd maar weer in verwondering het Licht aanschouwen en beleven.

Komt, verwondert u hier, mensen,
ziet, hoe dat u God bemint,
ziet vervuld der zielen wensen,
ziet dit nieuwgeboren kind !
Ziet, die 't woord is, zonder spreken,
ziet, die vorst is, zonder pracht,
ziet, die 't al is, in gebreken,
ziet, die 't licht is, in de nacht,
ziet, die 't goed is, dat zo zoet is,
wordt verstoten, wordt veracht.

Vrije Evangelische Gemeente
Zuidvliet 14
8921 BL Leeuwarden
Tel: 058-2121506

Elke eerste zondag van de maand genieten we niet alleen van een kopje koffie na de dienst maar verzamelen we ook fruit voor het Aanloophuis.