Alle kleuren van de regenboog

Terwijl ik dit schrijf, geeft de temperatuurmeter aan dat het buiten -6 graden is. Binnen zorgt de centrale verwarming ervoor dat ik daar niets van merk. Het is behaaglijk. De kou is goed te trotseren. En buiten goed aangekleed er op uit, voorzichtig fietsen, lopen of autorijden.
Op die manier bereikten we kort geleden het kerkgebouw, waar aan de gevel een vlag wapperde met alle kleuren van de regenboog. Ik moest er even aan wennen. Ik had nog nooit eerder een vlag aan de gevel van ons gebouw gezien. De kerkenraad had er toe besloten.

Dit had te maken met de gebeurtenissen in de Verenigde Staten. Op sommige gebieden het ultieme land van vrijdenkerij, maar op andere gebieden zo conservatief als het maar kan.
En deze conservatieven zijn op dit moment aan de macht, met Trump als uithangbord. 
Het ging over Nashville. Een verklaring die in Europa en vooral Nederland veel stof deed opwaaien.
In de Verenigde Staten viel het allemaal wel een beetje mee.
De bedenkers en ondertekenaars (ook in Nederland) werden bijkans verketterd.
Op belangrijke podia werden conservatieve christenen in een hoek geduwd. De Vrije Universiteit in Amsterdam overweegt stappen tegen een docent die bij de Nederlandse verklaring betrokken was.
Bij premier Mark Rutte lopen de rillingen over de rug bij het lezen van de tekst van de verklaring.
In  onze gemeente is gepast gereageerd op de Nashville verklaring.

Dit alles roept bij mij vragen op over hoe het nu eigenlijk gesteld is met de vrijheid van godsdienst en meningsuiting. Wat gebeurt er toch allemaal op dat gebied.
Vooral SGP voorman Van der Staaij moest het ontgelden. De carnavalshit waarmee Van der Staaij de gek werd aangestoken kon blijkbaar wel en werd geregeld gedraaid.
Het wordt alsmaar duidelijker dat in de seculiere maatschappij waarin we leven, wij als Christenen onder het vergrootglas liggen. Hoe lang duurt het nog voordat wij in het rijtje van Open Doors voorkomen?
Vrijheid van meningsuiting? Prima, maar dan met respect voor de mening en uiting er van van iedereen!.

De Bijbel geeft noties op het gebied van huwelijk en seksualiteit, maar deze lijken niet bij de huidige tijdgeest te passen. Nemen we daarmee afscheid van wat God ons heeft aangereikt, of passen we de Bijbel aan op basis van onze tijdgeest en opvattingen? Is in deze wereld, die steeds maakbaarder lijkt te worden, ook al plaats voor een Bijbel die op maat gemaakt wordt bij onze tijdgeest en opvattingen? Handelen we naar onze eigen geest of naar God’s geest? Natuurlijk evolueren we als mensen ook door de eeuwen heen en daarbij past het dat (leef)regels daarop aansluiten.
Een ingewikkeld onderwerp waardoor veel breuken zijn ontstaan tussen kerkgangers onderling en kerkgangers en de kerk. Het gesprek hierover helpt om elkaar te begrijpen.

De regenboogvlag roept in ieder geval verbinding op. We moeten met respect voor iedereen met dit onderwerp omgaan. Dat verdient ieder mens.
Die regenboog is vooral de verbinding tussen God en mensen. God greep in, nadat Hij zag hoe het er op de aarde aan toe ging. Hij heeft alles weggevaagd en met ons een verbond gesloten.
Laten we als mensen onderling ook streven naar dit verbond, met ruimte voor je eigen mening zonder elkaar te verketteren en te veroordelen. We mogen God´s kleuren en liefdevolle zorg voor mensen herkennen in de regenboogvlag.

Terug naar de reactie op conservatieve Christenen, wat we er ook van vinden: verketteren en veroordelen past niet bij wat Jezus ons gepredikt heeft. Hijzelf werd nota bene verketterd!
Hij was het die de liefde verkondigde. Laat dat nu net zijn wat de wereld nodig heeft. LIEFDE.
God heeft de wereld Zijn liefde getoond door Zijn zoon naar de wereld te sturen.
Leven vanuit die liefde kunnen we vinden in Hem, kunnen we doorgeven namens Hem, aan iedereen!
Overdenking van februari 2019.
Vrije Evangelische Gemeente
Zuidvliet 14
8921 BL Leeuwarden
Tel: 058-2121506


Elke eerste zondag van de maand verzamelen we fruit voor het Aanloophuis.
Agenda
zondag 26 januari 2020
9:30 - 11:00
Kerkdienst
11:00 - 12:00
Ledenvergadering
woensdag 29 januari 2020
20:00 - 22:00
Gespreksgroep rouwverwerking
donderdag 30 januari 2020
19:30 - 22:00
Vrijwilligers beheerraad
vrijdag 31 januari 2020
19:45 - 22:00
gospelkoor the young christain singers repetitie
zondag 2 februari 2020
9:30 - 11:00
Kerkdienst
donderdag 6 februari 2020
19:30 - 22:00
Preekbespreking
19:30 - 22:00
Avond VrouwenClub
vrijdag 7 februari 2020
19:45 - 22:00
gospelkoor the young christain singers repetitie
zondag 9 februari 2020
9:30 - 11:00
Kerkdienst
dinsdag 11 februari 2020
19:30 - 21:00
WZD
woensdag 12 februari 2020
19:30 - 22:00
Liturgiegroep
vrijdag 14 februari 2020
19:45 - 22:00
gospelkoor the young christain singers repetitie
zondag 16 februari 2020
9:30 - 11:00
Kerkdienst
dinsdag 18 februari 2020
20:00 - 22:00
Gespreksgroep
donderdag 20 februari 2020
13:30 - 16:30
Ouderenmiddag
19:30 - 22:00
Avond VrouwenClub
vrijdag 21 februari 2020
19:45 - 22:00
gospelkoor the young christain singers repetitie
zondag 23 februari 2020
9:30 - 11:00
Kerkdienst

Vrije Evangelische Gemeente
Leeuwarden