The Voice….of God


Het kan u niet zijn ontgaan, de media tuimelde over elkaar heen om de misstanden in het muziekprogramma ´The Voice of Holland´ aan ons te presenteren. Sterren werden van hun voetstuk gesabeld. Er is nog geen rechter aan te pas gekomen en de ´schuldigen´ zijn al veroordeeld. Het streven naar roem en faam is een gevaarlijke omgeving.

Misschien heeft u het ook wel niet gezien of gevolgd en links laten liggen. Heel verstandig! We worden er niets beter van en het bevestigd immers wat we eigenlijk allemaal wel weten. Er wordt veel gerotzooid aan het sterrenfirmament. En stiekem smullen we ervan als we de Story, Privé of Weekend openslaan of Shownieuws of RTL Boulevard aanzetten.
We zouden beter moeten weten…….. en weten eigenlijk ook wel beter!

Maar niet alleen in het Gooi en in de jetset wordt gerotzooid. Ook in onze kerken is er veelvuldig sprake van machtsmisbruik dat leidt tot ontoelaatbaar gedrag, waarbij blijkbaar alles geoorloofd is. Kerkelijke gemeenschap ‘Het Noorderlicht’ in Rotterdam kwam heel actueel met een dienst over de rol van de vrouw in de Bijbel. Erg interessant om terug te luisteren/zien. Dat kan via www.noorderlichtrotterdam.nl. Het is de dienst van zondag 23 januari 2022.

Een hele ingewikkelde situatie, waar ik mijn vingers liever niet aan brand. Maar dit alles roept dit bij mij wel de vraag op: ‘zijn we met zijn allen niet een beetje (heel erg) de weg kwijt?’ Hoe houd je jezelf, je gezin je familie op het goede spoor. Hoe voel je nog veilig in een wereld waarin alles moet kunnen, normen en waarden minder vanzelfsprekend zijn, etc.

Hoe kun je rol innemen in deze wereld waarin geloven in God en navolgen van Jezus geen gemeengoed meer is?
De bijbel kent ook deze verhalen.


§ We kennen het maken van het gouden kalf. Mozes was de leider van het volk Israël en was op de berg Sinaï in gesprek met God. Het volk miste de leider en vervoegde zich bij Aäron. Hoe het ging kunt u lezen in Exodus 32, één ding was helder: God werd vervangen door een afgod. 
§ We kennen het verhaal van de toren van Babel, bouwen tot in de hemel om het volk beroemd te maken. God greep in en staakte de bouw en verspreidde het volk over de aarde, u kunt er over lezen in Genesis 11.
§ We kennen het verhaal van de tempelreiniging. Jezus verjoeg de geldwisselaars, handelaren, etc. uit de tempel. Het huis van God moest een huis van God zijn.
Wat is het verband van deze verhalen met mijn inleiding.
Wat ik probeer te zeggen is dat mensen op zoek zijn naar eigen winst, beroemdheid, afgoden. Zaken die afleiden van wat God van ons vraagt en wat Jezus zegt bij de tempelreiniging (in Johannes 2): dit huis is het huis van mijn Vader, een huis van gebed.

Het wijst er volgens mij op dat we niet alleen op onze eigen stem en roep af moeten gaan, maar moeten leren om te luisteren naar de stem van GOD. Wanneer je voor jezelf tijd neemt om daar over te lezen of te studeren zul je merken dat je dichter bij God en zijn bedoeling komt. Dan zijn aardse zaken randzaken.
Dan is het niet langer een wereldse voice (stem), maar de Voice of God.
Verstaan we die voldoende?
Eén ding is zeker: die stem is een stem van alle tijden en heeft het goed met ons voor.
Met u, mij, jong, oud, zwart, blank, geel, man, vrouw, etc.
Ik hoop van harte dat we die stem herkennen.
Dat u/jij Zijn stem hebt mogen ervaren in je leven.
Luister naar die stem en geef waar het kan antwoord.
En als Hij roept, reageer dan met de tekst van Samuel:
Spreek Here, want uw knecht hoort

Dan zijn aardse zaken bijzaak en weten we weer waar het eigenlijk om gaat.
Niet om sterren, roem en rijkdom, maar om Hem te volgen.
Alle dagen van ons leven.
Overdenking van februari 2022.
Vrije Evangelische Gemeente
Zuidvliet 14
8921 BL Leeuwarden
Tel: 058-2121506


Elke eerste zondag van de maand verzamelen we fruit voor het Aanloophuis.
Agenda
zondag 21 augustus 2022
9:30 - 11:00
Kerkdienst
13:00 - 17:00
Kerkdienst Mahber Kirstos
zondag 28 augustus 2022
9:30 - 11:00
Kerkdienst
13:00 - 17:00
Kerkdienst Mahber Kirstos
zondag 4 september 2022
9:30 - 11:00
Kerkdienst
13:00 - 17:00
Kerkdienst Mahber Kirstos
zondag 11 september 2022
9:30 - 11:00
Startzondag Gemeente met discussie dienst
13:00 - 17:00
Kerkdienst Mahber Kirstos

Vrije Evangelische Gemeente
Leeuwarden