Overdenking van februari 2023
Het laatste woord

Carnaval wordt binnenkort weer gevierd en afgesloten met aswoensdag. Dat is in de christelijke kerkelijke kalender het startsein voor de 40-dagen tijd.
Een periode van vasten en bezinning waarbij dit het NOS journaal niet haalt.
Wel wanneer dit om de zgn. Ramadan gaat. Christenen hechten relatief minder waarde aan de 40 dagen tijd en daardoor valt het ook minder op in de aard, vorm en beleving van deze periode.

Méér waarde wordt gehecht aan het einde van de 40 dagen tijd: goede vrijdag en de opstanding.
Het moment waar blijkt dat bij God niet de dood het laatste woord heeft, maar dat het nieuwe leven volgt op de dood.
Zodoende is er dus ook geen sprake van het laatste woord, maar meer van een slotoffensief, gericht op de overwinning/opstanding.
Alles werd in die tijd uit de kast gehaald om Jezus veroordeeld te krijgen, tribunalen, veroordelingen, verraad, schijnvertoningen.
Het lijkt ernstig veel op de situatie in Oekraïne en andere oorlogsgebieden. Niets wordt geschuwd en voortdurend worden mensen op de proef gesteld.
Maar ook daar zal uiteindelijk het recht zegevieren. Als we maar geloven in de overwinning.

Mensen worden op de proef gesteld, ook in de huidige maatschappij.
Uit de publicatie van Open Doors die afgelopen week beschikbaar kwam bleek dat wereldwijd ruim 400 miljoen christenen in onveiligheid leven of worden vervolgd
. Ruim 400 MILJOEN.
Wij merken daar niets van en daarmee is vrijheid een vanzelfsprekendheid geworden.
We kunnen ons niet eens voorstellen wat het is om in ONvrijheid te leven.
Daardoor is besef van bezinning, bidden en meeleven ook verder van ons af komen te staan. Daardoor is terugkeren naar de Bron, een periode stilstaan bij wat Jezus ons te bieden heeft iets voor vroegere tijden. Maar toch……..

Wanneer we dat wel zouden doen, zouden we meer gericht zijn op Hem en zijn koninkrijk. Hij heeft iets te bieden.
Het is niet de dood die regeert, daar ben ik van overtuigd.
Het is de opstandig en het eeuwig leven dat perspectief biedt.
Dat is Zijn belofte en dat bindt ons aan Hem en Hem aan ons.

En het laatste woord? Dat heeft God en dat moeten we maar mooi zo houden.

Een goede 40 dagen tijd gewenst.

Vrije Evangelische Gemeente
Zuidvliet 14
8921 BL Leeuwarden
Tel: 058-2121506

Elke eerste zondag van de maand genieten we niet alleen van een kopje koffie na de dienst maar verzamelen we ook fruit voor het Aanloophuis.