Ontmoetingen

Het is Kerst geweest. Jezus wordt geboren. De hemel ontmoet de aarde.
De herders en de wijzen ontmoeten Jezus.
De twaalfjarige Jezus ontmoet leraren in de tempel. Jezus ontmoet Johannes en laat zich door hem dopen.
Jezus ontmoet ook de duivel, de tegenstander van God. In de woestijn wordt Jezus ”getest”.
Jezus, zo kwetsbaar hij als kind naar de wereld kwam wordt nu in uiterste kwetsbaarheid op de proef gesteld.
Allemaal ontmoetingen, goede en slechte ontmoetingen.
Hoe ontmoeten wij mensen elkaar? Gewenst en welkom mogen we hopen.
Het gevoel hebben dat je er mag zijn. Dat ook jij je de moeite waard weet.
Een ontmoeting met een ander mens.
Een ontmoeting met iemand die werkelijk oprecht geïnteresseerd is.
Die zijn/haar eigen kwetsbaarheid laat zien. Die jou om hulp vraagt of jou hulp biedt.
Die de deur open zet en dat een ander iets aan onze ontmoeting heeft..
Dat wij de deur voor iemand anders opendoen en werkelijk interesse in die ander hebben. Hebben andere mensen iets aan ons bij een ontmoeting?
Zijn wij bijzonder voor die ander bij een ontmoeting?
God en mens. Kunnen wij die boodschap van vrede en gerechtigheid en Gods genade aan?
Kunnen wij de boodschap aan van kwetsbaarheid i.p.v. grootspraak?
De boodschap van de minste willen zijn i.p.v. haantje de voorste?
De boodschap om de ander hoger te achten dan onszelf?
De boodschap van verzoening i.p.v. wraakacties? Kunnen en durven we?
Het is goed die vraag te stellen. Best confronterend ook.
Het confronteert ons ook met een God die genadig is, die vaak ondanks ons-- solidair wil zijn: God die steeds maar weer tegen de mensheid en ook tegen ons hier en nu zegt: met jullie durf ik het aan.
GOD durft het met ons aan. God als kind kwetsbaar naar ons mensen gekomen.
We horen de  Bijbelverhalen in de kerk, op school en thuis.
Telkens weer. Soms raken die Bijbelverhalen ons, soms worstelen we er mee en een andere keer gaat het ons misschien voorbij maar het verhaal gaat nooit verloren, de verhalen gaan met ons mee.
Dat is de waarde van geloof, de waarde van de Gemeente van Christus, daar waar we dat verhaal steeds weer verteld krijgen.
Elkaar ontmoeten, gewoon in het dagelijks leven.
Een ontmoeting door een bezoekje bij een zieke.
Pastorale ontmoetingen met ouderlingen en voorgangers. Gespreksgroepen.
Ontmoetingen, gelovigen onder elkaar en andersgelovigen en nietgelovigen.
Er zijn voor elkaar, hoe dan, oprecht. Ontmoetingen, ook in de kerk.
De vanzelfsprekendheid om naar de kerk te gaan zoals in mijn jeugd lijkt voorbij, althans in West Europa.
Toch is daar juist de ontmoeting met God, de ontmoeting met de verhalen, de ontmoeting van mensen onder elkaar te vinden.
Natuurlijk, God is overal en mensen zijn overal maar juist in de kerk zijn ook de verhalen over God te vinden.
Een pleidooi om ( vaker) de kerkdiensten bij te wonen?
Eigenlijk wel ja. De drempel is voor veel mensen ook wel eens (te)  hoog geworden.
Toch moet juist in een kerk iedereen zich welkom voelen, moet juist in de kerk een ontmoeting veilig voelen.
Ook al zijn mensen er zelden of nooit geweest.
Elkaar ontmoeten, ook in de kerk. Wees welkom.
Overdenking van februari 2020.
Vrije Evangelische Gemeente
Zuidvliet 14
8921 BL Leeuwarden
Tel: 058-2121506


Elke eerste zondag van de maand verzamelen we fruit voor het Aanloophuis.
Agenda
zondag 6 december 2020
9:30 - 11:00
Kerkdienst
zondag 13 december 2020
9:30 - 11:00
Kerkdienst
donderdag 17 december 2020
15:00 - 20:00
Adventmiddag: Gezamenlijk met de Ouderenmiddag en Gemeente
zondag 20 december 2020
9:30 - 11:00
Kerkdienst
zondag 27 december 2020
9:30 - 11:00
Kerkdienst
zondag 3 januari 2021
9:30 - 11:00
Kerkdienst

Vrije Evangelische Gemeente
Leeuwarden