Overdenking van februari 2024
Ontmoetingen

Het is kerst geweest. We hebben met kerst de geboorte van Jezus mogen gedenken.
De hemel ontmoet de aarde. Dat was en is wel een heel bijzondere ontmoeting.
De herders en de wijzen ontmoeten Jezus. De inwoners van Bethlehem hebben ook de gruwelijke ontmoeting gehad met de soldaten van Herodes. De twaalfjarige Jezus ontmoet leraren in de tempel.
Jezus ontmoet Johannes en laat zich door hem dopen. Jezus ontmoet ook de duivel, de tegenstander van God. In de woestijn wordt Jezus ”getest”.
Jezus, zo kwetsbaar hij als kind naar de wereld kwam wordt nu in uiterste kwetsbaarheid op de proef gesteld.
Allemaal ontmoetingen, goede en slechte ontmoetingen.
Hoe ontmoeten wij mensen elkaar? Gewenst en welkom mogen we hopen. Het gevoel hebben dat je er mag zijn.
Dat ook jij je de moeite waard weet. Een ontmoeting met een ander mens. Een ontmoeting met iemand die werkelijk oprecht geïnteresseerd is.
Die zijn/haar eigen kwetsbaarheid laat zien. Die jou om hulp vraagt of jou hulp biedt. Die de deur open zet.
Dat een ander ook werkelijk iets aan onze ontmoeting heeft. Dat wij de deur voor iemand anders opendoen en werkelijk interesse in die ander hebben. Hebben andere mensen iets aan ons bij een ontmoeting? Zijn wij bijzonder voor die ander bij een ontmoeting?
En hoe is dat met de verhouding tussen God en ons mensen. Kunnen wij die boodschap van vrede en gerechtigheid en Gods genade aan?
Kunnen wij de boodschap van Jezus aan van kwetsbaarheid i.p.v. spierballen?
De boodschap van de minste willen zijn i.p.v. haantje de voorste?
De boodschap om de ander hoger te achten dan onszelf?
De boodschap van verzoening i.p.v. wraakacties? Kunnen en durven we?
Wat veel vragen en het is goed om deze vragen te stellen maar ook best confronterend.
Het confronteert ons ook met een God die genadig is, die vaak ondanks ons - solidair wil zijn. God die steeds maar weer tegen de mensheid EN tegen ons hier en nu zegt: met jullie durf ik het aan.
GOD durft het steeds weer opnieuw met ons aan. We horen de Bijbelverhalen in de kerk, op school, thuis. Telkens weer.
Soms raken die Bijbelverhalen ons, soms worstelen we er mee en een andere keer gaat het ons misschien voorbij maar het verhaal gaat nooit verloren, de verhalen gaan met ons mee.
Dat is de waarde van geloof, de waarde van de Gemeente van Christus, daar waar we dat verhaal steeds weer verteld krijgen.
De verhalen ook doorvertellen bij de ontmoetingen, gewoon in het dagelijks leven. Ook de “verhalen doen”.
Een ontmoeting door een bezoekje bij een zieke. Pastorale ontmoetingen onderling als gemeenteleden en met ouderlingen en voorgangers.
Ontmoetingen, gelovigen onder elkaar en met andersgelovigen en met nietgelovigen. Er zijn voor elkaar, op welke wijze dan ook, oprecht er zijn voor elkaar. Ontmoetingen, ook in de kerk. De vanzelfsprekendheid om naar de kerk te gaan zoals in mijn jeugd lijkt voorbij, althans in West Europa.
Toch is daar juist de ontmoeting met God, de ontmoeting met de verhalen, de ontmoeting van mensen onder elkaar te vinden.
Natuurlijk, God is overal en mensen zijn overal maar juist in de kerk zijn ook de verhalen over God te vinden.
Voor jong en oud, dat iedereen zich welkom mag weten en welkom mag voelen.
Want juist in een kerk moet iedereen zich welkom weten en voelen, moet een ontmoeting ook veilig voelen.
Ook al zijn mensen er zelden of nooit geweest. Elkaar ontmoeten, ook in de kerk.
Elkaar ontmoeten in de kerk. Misschien een idee om uw vrienden of buren ook eens te vragen om mee te gaan?
Wees welkom.

Vrije Evangelische Gemeente
Zuidvliet 14
8921 BL Leeuwarden
Tel: 058-2121506

Elke eerste zondag van de maand genieten we niet alleen van een kopje koffie na de dienst maar verzamelen we ook fruit voor het Aanloophuis.