Agenda
zondag 18 augustus 2019
9:30 - 11:00
Kerkdienst
vrijdag 23 augustus 2019
19:30 - 22:30
the young christian singers
19:30 - 22:30
gospelkoor the young christian singers
19:30 - 22:15
Repetitie gospelkoor YCS
zaterdag 24 augustus 2019
Hele dag
Studiedag tycs
9:15 - 18:00
gospelkoor the young christian singers
zondag 25 augustus 2019
9:30 - 11:00
Kerkdienst
zondag 1 september 2019
9:30 - 11:00
Kerkdienst
vrijdag 6 september 2019
19:30 - 22:30
the young christian singers
zondag 8 september 2019
9:30 - 11:00
Kerkdienst
maandag 9 september 2019
20:00 - 22:00
kerkenraad
woensdag 11 september 2019
20:00 - 21:45
gospelkoor the young christian singers
vrijdag 13 september 2019
19:30 - 22:30
the young christian singers
19:45 - 22:00
gospelkoor the young christain singers repetitie
zondag 15 september 2019
9:30 - 11:00
Kerkdienst
maandag 16 september 2019
19:30 - 22:00
kerkenraad

De Vrije Evangelische Gemeente in Leeuwarden is een vrije gemeente, die wil leven naar het Evangelie van Jezus Christus, die grote waarde hecht aan een goede onderlinge band en ruimte voor elk die in saamhorigheid God en de naaste wil dienen.
Zij heeft hart voor de jeugd, het werk van zending en evangelisatie en hulpbetoon dichtbij en ver weg.
Zij is aangesloten bij de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten in Nederland en bij de plaatselijke en provinciale Raad van Kerken. Zij verlangt naar een open houding in de richting van medemensen en naar een goede samenwerking met andere kerkelijke gezindten.
Zij is (evenals veel andere niet-hervormde gemeenten in ons land) ontstaan in de 19e eeuw.
Zij werd op 5 december 1858 gesticht. Aan haar wieg stond een bekende Nederlander: ds. Jan de Liefde. In het "Liedboek voor de kerken" komt een gezang van hem voor, Gezang 465: "Van U zijn alle dingen, van U, 0 God en Heer". In 1855 zond de vereniging "Tot Heil des Volks" evangelist Kors Holleman naar Leeuwarden. Hij werd de ziel van een bloeiend jeugdwerk, werd predikant van de gemeente, leidde evangelisten op en stuurde ze, voorzien van een groot aantal Bijbels, uit over Friesland.
Het oude lidmatenboek begint met de woorden: "Wij ondergetekenden verenigingen ons, onder biddend opzien tot onzen Heere Jezus Christus, ons enig Hoofd en onze enige Zaligmaker, tot een Gemeente, onder de naam van: Vrije Evangelische Gemeente om gezamenlijk, door hulp van Zijnen Heiligen Geest en overeenkomstig Zijn Woord, in de vreze Zijns Naams en in de vrijheid, waarmee Hij ons heeft vrijgemaakt, als broeders en zusters met elkander te leven en elkander op te bouwen in ons allerheiligst geloof, de liefde en de loop des eeuwigen levens".

De eerste jaren vonden de kerkdiensten plaats op de zolder van een aardappelpakhuis, dat als kerkzaal werd ingericht. Dit "eerpelkerkje", zoals het werd genoemd, bevond zich in de Vijversbuurt- Weerklank ten noorden van het Vliet.
Vroegere voorgangers van de Vrije Evangelische Gemeente Leeuwarden vanaf 1858:
Geschiedenis
Ds. K. Holleman   1858 - 1874
Ds. A. Coolsma   1874 - 1884
Ds. G.P. van der Hoek   1885 - 1906
Ds. I. Adolfs   1906
Ds. I. Timmerman   1907 - 1921
Ds. A. Winckel   1921 - 1928
Ds. D.W. Veldkamp   1928 - 1946
Ds. G.H. de Jonge   1946 - 1965
Ds. M. Nijkamp   1963 - 1970
Ds. L. van der Molen   1965 - 1974
Ds. J.H. Karelse   1974 - 1994
Ds. H.G. Gols   1995 - 1999
Ds. H.J. Delwig   1999 - 2012
Ds. F.J. Daane   2014 - 2017
     
In de koffiezaal hangt een collage met de foto's van onze voorgangers.


Vrije Evangelische Gemeente
Zuidvliet 14
8921 BL LeeuwardenElke eerste zondag van de maand verzamelen we fruit voor het Aanloophuis.
Vrije Evangelische Gemeente
Leeuwarden