GELUKKIG NIEUWJAAR ?

We kregen weer heel veel nieuwjaarswensen. Er werd ons heel veel goeds toegewenst.
Gezondheid, vrede maar heel vaak geluk.
En tussen de regels door de wens om weer open en onbedreigd van het leven te kunnen genieten.
We zeiden immers een naar coronajaar vaarwel met de hoop dat het een keer afgelopen zou zijn.

Als ik dit schrijf, zitten we midden in een lock-down. Het stemt heel veel mensen somber, jong en oud.
Hoe ver komen we dan met onze goede voornemens dat het na corona nooit meer wordt als nog niet zo lang geleden. In betrokkenheid bij veel activiteiten komt de klad.
Het on-line aanbod is ons wel gaan bevallen. Geloof, muziek en entertainment wordt ons kleurrijk thuisbezorgd. Mooi dat het kan, voor velen een zegen.
De uitzending via Omrop Fryslân elke zondagmorgen wordt door duizenden in en buiten onze provincie met een goed gevoel bekeken en meebeleefd.
Ook de uitzending van eigen kerkdiensten bewezen hun dienst.
Ik weet dat het sommigen een kick geeft om na corona het anders en nieuw aan te pakken.
Dat mag je dan maar hopen!

Het zijn vreemde, het zijn andere tijden. Wordt het eens weer als vroeger ?
En wat willen we dan terug hebben en wat willen we nu als achterhaald achter ons laten ?

In deze laatste dagen rond Kerst en Oud en Nieuw komt Psalm 31 bij mij binnen.
Met vooral de woorden “ Mijn tijden zijn in Uw hand “ 
Ik heb dit 16e vers uit de Psalm vaak meegenomen bij het bezoek aan mensen voor wie het leven niet gemakkelijk was. Soms waait zo’n regel weg waar je niet vermoedt.

Ik bezocht een erg zieke man in het ziekenhuis, vlak bij hem lag nog iemand. Beide had ik begroet.
De man voor wie ik kwam vroeg mij de Bijbel open te slaan en te bidden.
Ik las Psalm 31 vers 16.
Toen ik ’s avonds thuis was belde zijn vrouw en vertelde dat de buurman van haar man overleden was terwijl hij mompelde “ Mien tieden in Gods hand “.
Hoe een paar woorden  op de adem van Gods Geest een mens kunnen bemoedigen.

Niet lang daarvoor preekte ik in mijn gemeente Veendam over deze Psalmtekst.
Ik herinner mij op de voorste rij een meelevend gezin. Mooie preek, dominee, zei hij bij de uitgang.
We wensten elkaar een goede week !
Midden in die week werd ik gebeld dat de vader van dit gezin was omgekomen bij een ernstig verkeersongeluk.
Ik was er kapot van. In mijn verslagenheid belde de oud predikant, ds. v.d. Werfhorst.
Hij wist van dit ongeval, hij kende die familie. Hij vroeg: "Hoe is het met je ?
Wat ga je vertellen als je preekt?"
Ik weet het niet, zei ik, wat moet je bij zoiets zeggen ?
"Zeg dat dan," zei hij, "zeg gewoon dat je het niet weet, er eigenlijk geen woorden voor zijn.
Maar neem je preek van die zondagmorgen mee. Zijn en jouw tijden zijn in Gods hand."
Het werd een onvergetelijk afscheid gedragen door die paar woorden uit een oude Psalm.

Ook vandaag weet ik niet zo goed wat ik jullie moet meegeven.
Ja dat het geen gemakkelijke tijden zijn.
Er blijft mij niets anders over dan die ene reddingsboei dat onze tijden in Gods hand zijn.

Ik weet niet of u, of jij dit leest. Ik ken niet de persoonlijke omstandigheden van alle lezers.
Toch hoop en bid ik dat dit Psalmregeltje bij je binnenkomt en je bevrijdt van je somberheid en onzekerheid over een nieuw kalenderjaar.

En  voor ik het vergeet.
In de NBG vertaling staat: “Maar ik vertrouw op U, Heer
                                              Ik zeg, U bent mijn God
                                              In Uw hand ligt mijn lot en mijn leven “

Of om het te zeggen met mijn  lievelingslied
                                                “In ’t woeden aller tijden
                                                 Is nooit het lied verstomd
                                                 Gods hoede zal ons leiden
                                                 De volle vrede komt “
                                                                (Liedboek nr. 968 : 4 )

GELUKKIG NIEUWJAAR GEWENST !
Overdenking van januari 2022.
Vrije Evangelische Gemeente
Zuidvliet 14
8921 BL Leeuwarden
Tel: 058-2121506


Elke eerste zondag van de maand verzamelen we fruit voor het Aanloophuis.
Agenda
zondag 21 augustus 2022
9:30 - 11:00
Kerkdienst
13:00 - 17:00
Kerkdienst Mahber Kirstos
zondag 28 augustus 2022
9:30 - 11:00
Kerkdienst
13:00 - 17:00
Kerkdienst Mahber Kirstos
zondag 4 september 2022
9:30 - 11:00
Kerkdienst
13:00 - 17:00
Kerkdienst Mahber Kirstos
zondag 11 september 2022
9:30 - 11:00
Startzondag Gemeente met discussie dienst
13:00 - 17:00
Kerkdienst Mahber Kirstos

Vrije Evangelische Gemeente
Leeuwarden