ALLES WAT WENSELIJK IS !

“Vraag God wat je nodig hebt en dank Hem in al je gebeden “.
                                Philippenzen 4 : 6

We zijn 2020 weer begonnen met het uitspreken van wat we een ander en onszelf toewensen.
Het klinkt zo gemakkelijk op oudejaarsavond.
Toch is het niet zo gemakkelijk.
Wat wensen we elkaar toe ?
Allereerst dat ik samen met die me lief zijn gespaard mag blijven.
Maar, als ik dit opschrijf, toch met een beperking:
Dat ik gezond mag blijven, zowel lichamelijk als geestelijk.
Soms kun je, als je het lijden en de aftakeling van iemand ziet, bidden om het einde.
Het leven kan echter ook beheerst worden door angst, verdriet door gemis, heimwee naar wat was.
Wat wens je die ander dan toe?

Ik moet ook denken aan de ontzetting en verschrikking van geweld en oorlog.
Ik denk aan kinderen en weerloze mensen.
Want, gespaard te worden en gezond te zijn en dan toch in een hel te moeten leven is niet wat je wenst of begeert.

Vrede op aarde! Een hartewens!
Vrede dichtbij in onze stad en onze dorpen.
Vrede in eigen leven.

U ziet hoe voorzichtig je moet zijn als je anderen en jezelf iets toewenst.

Ik wens ook nuttig te mogen zijn, wat voor anderen te mogen betekenen,
Werk te hebben en dan zo dat het bijdraagt tot het geluk van anderen.

Toch wens ik vooral wat los te komen van mezelf.
Niet allereerst of vooral aan mezelf denken.
Leven met de vraag ok IK er wat aan heb, IK er wat aan kan doen, IK aan mijn trekken kom.
Of blijven steken in het gevoel dat IK het zo slecht heb getroffen, IK er zo slecht aan toe ben.

Ons geluk heeft altijd weer te maken met het geluk van de ander.
En mijn geluk ligt dan niet hierin, dat ik de ander bezit en “heb” maar dat ik mijzelf aan de ander weggeef, verlies, kwijtraak.
Ook onze pijn, ons verdriet, heeft altijd weer te maken met de pijn en het verdriet van ander.

Ik kom af en toe, misschien wel steeds meer, mensen tegen die een pauze inlassen in hun relatie, die willen nadenken over hun persoonlijk leven maar ook hun leven in relatie  tot anderen.
Als sleur je leven gaat beheersen, je de frisheid en echtheid van het begin bent gaan missen,
Als het leven, de drukte, het goede en slechte nieuws je leven in de greep krijgt.
En als jij je afvraagt of jij er nog toe doet.

En hoe fris, hoe creatief is je geestelijk leven gebleven ?

Mijn wensenlijstje is nog niet compleet.
Alle goede dingen bestaan in drieën.
- Wat meer los van mezelf
- Wat meer voor en met anderen
- IN  VERTROUWEN OP DE LEVENDE HEER !

Niet de “ander”  is mijn uiteindelijk doel maar “DE ANDER” , God mijn Schepper.
Hem de eer te geven, Hem te danken voor mijn leven, samen met anderen, Hem mijn wensen voor te leggen.

Voor 2020 gelden de woorden van de apostel Paulus aan de christenen in Philippi:
“Wees over niets bezorgd, 
   Maar vraag God wat u nodig hebt
    en dank Hem in al je gebeden “

Je kunt onbezorgd 2020 ingaan omdat  onze Heer nabij is en wij Hem onze wensen bekend mogen maken.
Gebed echter is nooit alleen maar smeken,
Ons vragen wordt gedragen door dankbaarheid.

Ik kan niet beter doen dat wat ik het beste voor mijzelf acht ook u, ook jou toe te wensen.

“ Waarom u zorgen maken
   Met vragen, dag en nacht
   Hoe u Hem zult ontvangen
   Met uw gebrek aan kracht ?
   Hij komt, Hij komt met liefde,
   wil zo graag bij u zijn !
   Want Hij weet van uw grieven
   en Hij stilt al uw pijn ?"
Overdenking van januari 2020.
Vrije Evangelische Gemeente
Zuidvliet 14
8921 BL Leeuwarden
Tel: 058-2121506


Elke eerste zondag van de maand verzamelen we fruit voor het Aanloophuis.
Agenda
zondag 6 december 2020
9:30 - 11:00
Kerkdienst
zondag 13 december 2020
9:30 - 11:00
Kerkdienst
donderdag 17 december 2020
15:00 - 20:00
Adventmiddag: Gezamenlijk met de Ouderenmiddag en Gemeente
zondag 20 december 2020
9:30 - 11:00
Kerkdienst
zondag 27 december 2020
9:30 - 11:00
Kerkdienst
zondag 3 januari 2021
9:30 - 11:00
Kerkdienst

Vrije Evangelische Gemeente
Leeuwarden