Overdenking van januari 2024
Tijdplanning!

“Voor alles wat er gebeurt is er een uur, een tijd voor alles wat er is onder de Hemel.” Prediker 3: 1
Wij mensen zijn altijd op zoek naar meer, maar hoe meer we krijgen, hoe meer we beseffen dat we eigenlijk niets bezitten.
We voelen ons vaak leeg van binnen.
De oplossing voor die leegte is ons te richten op God.
Het boek Prediker leert ons dat we geen zinvol leven zullen vinden in kennis, geld, plezier, werk of populariteit.
Als we ons bevrijden van de honger naar macht, bezit of goedkeuring van anderen, vinden we voldoening in het leven naar de maatstaven van God.
Op sommige kerstkaarten stond de boodschap: zinvolle kerstdagen. Wat wil dat zeggen zinvol?
Ik denk dat het betekent dat we tijdens de kerst ons bewust zijn geweest van de ware betekenis van het feest; het geschenk aan de mensheid, Zijn eigen Zoon. Dit geschenk is het zinvolle, de ziel van het feest.
Het feest waar we maanden tevoren mee bezig zijn geweest, is alweer voorbij en zo ook de jaarwisseling.
Wat zegt het boek Prediker ons over de tijd?
We zien dat God een plan heeft met alle mensen, met voor elk van ons een eigen taak.
We mogen zien op God en ons door Zijn kracht en wijsheid laten leiden. Hem de ruimte geven in ons leven zodat Hij de tijd kan bepalen hoe wij in het leven moeten staan. Tijdplanning is belangrijk!
Voor alle ervaringen die in Prediker vermeldt staan, bestaat een geschikt moment.
Hebt u dat gevoel ook wel eens dat u iets nou juist net niet op dat moment had moeten zeggen of doen?
Verkeerd gekozen momenten zorgen voor veel onvrede.
Het geheim van vrede met God is het ontdekken van Gods volmaakte timing en die te aanvaarden.
We moeten ons niet mee laten sleuren met de haast van alle dag, maar tijd en rust vinden om onze weg met God te gaan.
De bekende theoloog Maarten Luther zei eens; hoe drukker ik het heb, hoe meer tijd ik voor God maak.
Het klinkt heel tegenstrijdig, maar hoe meer dingen je moet ondernemen, hoe meer je de steun van God nodig hebt. Maar wat gebeurt er in de werkelijkheid.
Hoe drukker we het hebben hoe minder tijd we aan bijbel lezen en gebed besteden.
We komen verder en verder van God af te staan en moeten het allemaal op eigen kracht doen.
Op eigen kracht terwijl we het juist steeds moeilijker krijgen, omdat de wereld steeds drukker en voller wordt.
Raakt daarom iedereen overspannen en burned out?
Klinkt daarom de klacht dat niemand meer tijd heeft voor elkaar?
God heeft alle tijd. Hij heeft de wereld maar ook de tijd in zijn hand.
Laten we dan niet vergeten ook onze tijd in zijn hand te leggen.
Ik wens u allen voor 2024: veel tijd met God!


Vrije Evangelische Gemeente
Zuidvliet 14
8921 BL Leeuwarden
Tel: 058-2121506

Elke eerste zondag van de maand genieten we niet alleen van een kopje koffie na de dienst maar verzamelen we ook fruit voor het Aanloophuis.