Alles wat wenselijk is !

Tussen mijn hobbyspullen vond ik een Nieuwjaarsbriefkaart uit 1891.
De afbeelding toonde David, spelend op de harp, voorop lopend in een optocht met de ark en daarin de 10 woorden van God.
De tekst erbij ligt altijd zichtbaar op mijn bureau.
“David, man naar ’s Heeren harte
Vraagt naar Koningskleed noch kroon,
Waar het geldt den Heer te dienen:
Dat is bovenal hem schoon.
Zij zijn leuze ook uw leuze
in het nieuw begonnen jaar:
Eerstens in de binnenkamer
Maar dan ook in ’t openbaar. “

Het gaat over wensen.
Wat we voor onszelf wensen en voor de ander.
Alles wat wenselijk is, zeggen of schrijven we dan.

Er was een man die leed onder zijn armoede.
Ik wou wel, dat alles goud werd, zuchtte hij.
Het gebeurde, zijn bijl, het hout, het water, zijn hoofdkussen, alles !
Toen smeekte hij van zijn goud-wens verlost te mogen worden.
Een ander wenste altijd te mogen blijven leven.
Na verloop van jaren werd hij steeds ouder  en er was niemand die hem nog kende.
Hij wenste bevrijd te worden van zijn eenzaamheid.
Een ander wist wat pijn was. Hij vroeg nooit meer pijn te hoeven lijden.  
Zijn wens werd vervuld.
Maar wat een vergissing.
Honderd maal brandde hij zichzelf.
Hij had niet gedacht dat pijn een waarschuwing kan zijn, een stoplicht dat ons voorzichtigheid leert.

Wat zal ik wensen ?
Ja, allereerst dat we voor elkaar gespaard mogen blijven.
Maar al gauw moest ik er aan toevoegen: in gezondheid !
Lichamelijk en geestelijk !
En nu, aan het begin van een nieuw jaar : Met Vrede op aarde !

U  ziet hoe voorzichtig en tastend een mens zijn weg moet gaan wanneer hij anderen en zichzelf iets gaat toewensen.
Ik hoop met u, met jou nuttig te mogen zijn, wat voor anderen te mogen betekenen.
Ons geluk ligt in het leven van de ander.
En, dan kom ik terug bij de tekst van die oude nieuwjaarskaart.
De Heer te mogen dienen, eerst in de binnenkamer maar dan ook in ’t openbaar.
Een kort gebed zegt het zo:
“LORD, BESTOW ON ME TWO GIFTS
- TO FORGET MYSELF
- NEVER TO FORGET THEE “

  “Dat ik mijzelf vergeet en U nooit vergeet !”

Genoeg te doen !
Een uitdaging !

En met een nieuwe metgezel  !
Onze  eerste gemeentelijk werker !
Welkom !

“Geef Christus door van hand tot hand
     Zijn liefde schenkt ons leven
Geef vrede door, geef haar een kans
  een schat om uit te delen  “ Liedboek nr. 1014 : 5
Overdenking van januari 2019.
Vrije Evangelische Gemeente
Zuidvliet 14
8921 BL Leeuwarden
Tel: 058-2121506


Elke eerste zondag van de maand verzamelen we fruit voor het Aanloophuis.
Agenda
zondag 8 december 2019
9:30 - 11:00
Kerkdienst
maandag 9 december 2019
20:00 - 22:00
kerkenraad
dinsdag 10 december 2019
20:00 - 22:00
Algemeen Bestuur
vrijdag 13 december 2019
19:45 - 22:00
gospelkoor the young christain singers repetitie
zondag 15 december 2019
9:30 - 11:00
Kerkdienst
dinsdag 17 december 2019
9:30 - 12:00
WZD zendingsbusjes
19:30 - 21:00
WZD
donderdag 19 december 2019
15:00 - 19:00
Avond VrouwenClub, adventmiddag
vrijdag 20 december 2019
19:30 - 22:30
the young christian singers
zondag 22 december 2019
16:00 - 17:30
Kinderkerstdienst
vrijdag 27 december 2019
19:30 - 22:30
the young christian
19:30 - 22:30
the young christian singers
zondag 29 december 2019
9:30 - 11:00
Kerkdienst
zondag 5 januari 2020
9:30 - 11:00
Kerkdienst

Vrije Evangelische Gemeente
Leeuwarden