In kerkelijke termen leven we nu in de feestloze tijd.
Pinksteren was het laatste feest maar de zondag daarna hoort liturgisch ook nog bij de feesten: de zondag van de drie-eenheid.
We hebben het feest van de Geest gevierd met ballonnen in de kerk. Ballonnen zijn niet te sturen en Gods Geest is ook niet te sturen, Gods Geest blaast waarheen Hij wil (Joh. 3 : 8)
We moeten wachten tot kerst voor het volgende feest. Maar we mogen “in de kracht des Geestes” ons leven Leven ook in een feestloze tijd van de kerk.
OOK als ons eigen leven geen feest is want we hoeven maar om ons heen kijken (of naar ons zelf!) om te constateren dat een mensenleven niet altijd een feest is. Ook dan gaat die vernieuwende en krachtgevende Geest met ons mee. Want de term feestloze tijd in de kerk is eigenlijk niet juist, immers is het iedere zondag feest, het feest van de opstanding van onze Heer.
Het is zomer en in de natuur staat alles in het teken van groei en bloei. Ook in de kerk is het goed om aan groeien te denken. Groeien als kerk ? Ja dat zou ook mooi zijn maar ook zelf groeien in geloof, groeien in vertrouwen, groeien in liefde. De kleur in de kerk is nu groen en die kleur groen staat voor hoop en verwachting.
Dan denk ik aan het voorwoord in de vorige editie van gemeenteklanken door ds. Libbe Oost.
KOM OP.. Gewoon doorgaan. Probeer enthousiast te blijven.
De zondagse erediensten -KOM OP… Doe mee! Zondag 14 juli extra feest in de kerk vanwege de doop van Wytze Fedderik Sjoerdsma- KOM OP… beleef het mee!
Tamelijk ver vooruit maar vanwege het feit dat deze editie voor 2 maanden is de start/talenten zondag op 15 september: KOM OP.. beleef het mee en DOE ook mee!
Lied 682 NLB :
Overdenking van juli/augustus 2019.
Dit is het wonder: de Kracht van de Geest
baart stralend nieuw leven op’t pinksterfeest.
In een onzeker en kwetsbaar bestaan
ontkiemt het bevrijdend, en kondigt ons aan:
Sta op en vat moed
en weet het voorgoed
dat Goddelijke liefde de wereld begroet.
Prachtige woorden. Weet voorgoed dat de Goddelijke liefde de wereld begroet. OOK in een onzeker en kwetsbaar bestaan. Gods Geest is 2000 jaar geleden niet eenmalig voor een klein aantal mensen naar deze wereld gekomen maar is blijvend bij ons om ons te inspireren en te troosten en kracht te geven.
Vrije Evangelische Gemeente
Zuidvliet 14
8921 BL Leeuwarden
Tel: 058-2121506


Elke eerste zondag van de maand verzamelen we fruit voor het Aanloophuis.
Agenda
zondag 5 juli 2020
9:30 - 11:00
Kerkdienst
zondag 12 juli 2020
9:30 - 11:00
Kerkdienst
zondag 19 juli 2020
9:30 - 11:00
Kerkdienst
zondag 26 juli 2020
9:30 - 11:00
Kerkdienst
zondag 2 augustus 2020
9:30 - 11:00
Kerkdienst

Vrije Evangelische Gemeente
Leeuwarden