De wereld stond op z’n kop door het Coronavirus en staat nog steeds niet overeind. Hoewel het in Nederland nu gelukkig mee valt, wereldwijd vallen er dagelijks nog vele doden door dit virus en de economische gevolgen zijn nog niet te overzien maar de waarschuwingen hierover zijn volop in het nieuws. En dan…De dood van de Amerikaanse zwarte man, George Floyd leidde wereldwijd tot grote protesten. Op de Dam in Amsterdam hadden zich zo'n vijfduizend betogers verzameld die protesteren tegen politiegeweld tegen mensen met een donkere huidskleur. Er is nadien ook veel ophef ontstaan over de grote mensenmassa en de rol van de burgemeester van Amsterdam.
Allemaal zaken die (heftige) discussies teweeg brengen. De anderhalve meter maatregel is al dan niet overdreven en de protesten zijn te massaal en de burgemeester heeft niet of wel goed gehandeld. Tot ik op de radio iemand hoorde zeggen: Natuurlijk is het racisme vreselijk en natuurlijk zijn er gelukkig protesten maar waar waren de protesten toen twee homo mannen in elkaar werden geslagen? Waar blijven de protesten als joodse gelovigen niet met een keppeltje op in de stad durven lopen?  Racisme, discriminatie, het is een groot kwaad.
Op de website “Lazarus” las ik het volgende:
‘Juist door het onrecht weet ik dat er een God moet zijn die de dingen anders bedoeld heeft’ We weten blijkbaar allemaal wat onrecht is, constateert Jurjen van Houwelingen naar aanleiding van alle gebeurtenissen de afgelopen weken. Dat betekent ook dat er dus een ideaal is waar we ons aan vast willen houden…Waarom gebeurt dit? Waarom is deze ellende er? Hoewel ik daar geen pasklare antwoorden op heb, weet ik wel dat dit soort gebeurtenissen mij en veel mensen met mij, opnieuw bewust maken van het feit dat deze wereld verre van ideaal is. Kennelijk bestaat er een soort ideaal waar we ons aan vast willen houden. En gek genoeg bemoedigt me dat ook wel weer op zo’n moment.
Idealen. Juist christenen hebben toch idealen? Wij hebben een God die hoort maar ook iets van ons vraagt. Niet in het minst naastenliefde en daar past geen racisme en discriminatie bij, in welke vorm dan ook! Het ideaal van een betere wereld waaraan ook wij aan mee moeten werken. Een wereld zoals God heeft bedoeld.
Er is een God die hoort. God kent ons en Hij hoort ons allemaal. Toch zijn er talloze verhalen in de Bijbel te lezen dat God “speciaal” hoort naar mensen in nood, naar mensen in de knel, naar mensen die door anderen met de nek worden aangekeken.
In de voetsporen van Jezus kunnen en mogen wij onszelf niet verheffen boven andere mensen en dus ook niet discrimineren.
Laten wij mensen in de knel met liefde omringen en dat we onze stem in Godsnaam wel durven verheffen tegen discriminatie.
Er is een God die hoort en laat de mens in nood onze stem horen waarin Gods stem door mag klinken.
Overdenking van juli/augustus 2020.
Vreugde of blijdschap, droefheid of smart, er is een God, er is een God.
Stort bij hem uit, o mens toch uw hart, er is een God die hoort.
Ga steeds naar hem om hulp en om raad, wacht niet te lang, ‘t is spoedig te laat.
Dat niet door twijfel ’t hart wordt verstoord, er is een God die hoort.

God schonk zijn zoon in Bethlehems stal, Heer van het al, Heer van het al.
Hij droeg vernedering, smaad zonder tal, heerser van ’t gans heelal.
Want onze Schepper, koning der aard’, heeft zelfs zijn eigen zoon niet gespaard.
Ga dan naar hem, nu ’t morgenlicht gloort, hij is de God die hoort.

Van oost tot west, van zuid tot noord, mens, zegt het voort, mens zegt het voort.
Wordt ‘s Heren liefde alom gehoord, mensenkind, zegt het voort.
Dwaal niet in ’t duister, ga niet alleen, maar zoek het heil bij Jezus alleen.
Dat al uw hoop op hem is gericht, Jezus is ’t eeuwig licht.
Vrije Evangelische Gemeente
Zuidvliet 14
8921 BL Leeuwarden
Tel: 058-2121506


Elke eerste zondag van de maand verzamelen we fruit voor het Aanloophuis.
Agenda
zondag 20 juni 2021
9:30 - 11:00
Kerkdienst
zondag 27 juni 2021
9:30 - 11:00
Kerkdienst
zondag 4 juli 2021
9:30 - 11:00
Kerkdienst
zondag 11 juli 2021
9:30 - 11:00
Kerkdienst

Vrije Evangelische Gemeente
Leeuwarden