Agenda
vrijdag 28 juni 2019
19:00 - 22:00
Repetitie The Young Christian Singers
zondag 30 juni 2019
9:30 - 11:00
Kerkdienst
zondag 7 juli 2019
9:30 - 11:00
Kerkdienst
zondag 14 juli 2019
9:30 - 11:00
Kerkdienst
dinsdag 16 juli 2019
19:30 - 21:30
Werkgroep startzondag
zondag 21 juli 2019
9:30 - 11:00
Kerkdienst

Ik zie het als autorijden. De bestuurder heeft een klein spiegeltje om achteruit te kijken en er is een hele grote en weidse blik nodig naar voren.
De voorruit geeft ons zicht op de weg vooruit.

Wie teveel de achteruitkijkspiegel gebruikt, is niet genoeg met de dag van morgen bezig. Natuurlijk is het zo, zeker naarmate je ouder wordt, dat de achteruitkijkspiegel belangrijker wordt, maar dat hoeft niet te betekenen dat de voorruit aan belang inboet. De blik vooruit blijft van belang.

Jezus leefde in het heden, verwees soms naar het verleden, maar was veel met de toekomst bezig. Zeker op een manier om als Leermeester de goede weg te wijzen door goed te handelen en goed te leven. De toekomst was in Zijn woorden vaak het land van de belofte. Als teken dat je morgen leeft met wat je vandaag hebt geleerd. Bovendien gaf Hij alvast een inkijkje over wat ons nog te wachten staat als de grote dag aanbreekt (het gospelkoor waagt zich aan dit spannende onderwerp in haar nieuwe themaprogramma Glorious Day). Een lastig te bevatten mysterie naar een tijd en toekomst die Hij ons voorhoudt.
Wat is ons geloof waard wanneer we hier niet mee kunnen leven? Dit vraagt overgave en vertrouwen. Dit wordt in de zangbundels op verschillende manieren bezongen. U kent vast het vervolg van de liederen na de volgende beginregels: ‘k Stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God, want in Zijn hand ligt heel ons levenslot, Hem heb ik lief………….etc’. en ‘Leg maar stil je hand in Zijn handen, zeg maar stil amen op Zijn woord op de weg naar hemelse landen, ………etc.’.

Bij Hem mag je komen met je vragen en Hem mag je jouw vertrouwen geven. Hij wil je lasten dragen want je ben Zijn kind. Ga samen met Hem op weg naar de stad van de paarlen poort. Samen met alle christenen van deze wereld leven en werken we naar datzelfde moment. Hij wil ons helpen op de weg die we gaan en is bij ons alle dagen in ons leven, tot aan de voleinding der wereld.

Dan is de achteruitkijkspiegel prima om van te leren en voor de herinneringen, maar daar ligt niet onze toekomst. Die ligt voor ons.
De blik vooruit, waar je ook bent, staat of gaat. Als je dat maar doet in het beste gezelschap dat je je kunt wensen. Het gezelschap en nabijheid van onze Heer.
Dat wens ik u en jou van harte.
Een goede zomer gewenst
Overdenking van juli/augustus 2018.
De blik vooruit

In het vorige maandblad haalde de schrijver herinneringen op aan een boekje ´Zoo zag ik het´.
De goede lezer heeft opgemerkt dat het niet alleen herinneringen zijn die ons leiden. Er zaten even zovele reflecties en verwijzingen in naar de huidige tijd.
Vrije Evangelische Gemeente
Zuidvliet 14
8921 BL LeeuwardenElke eerste zondag van de maand verzamelen we fruit voor het Aanloophuis.
Vrije Evangelische Gemeente
Leeuwarden