Overdenking van juli/augustus 2022
Na het Pinksterfeest is er nog één “officieel” kerkelijk feest namelijk de eerste zondag na Pinksteren: zondag Trinitatis.  De Drie- Eenheidszondag.
Voorgangers die zich houden aan het preekrooster preken deze zondag over dit onderwerp maar wij vieren dit niet als een speciale feestdag.
Daarna breekt in de kerk de feestloze tijd aan. Dit duurt tot advent.
Een feestloze tijd in de kerk maar we zouden ook kunnen zeggen dat iedere zondag een feestdag is. God heeft de mensen één rustdag gegeven-even op adem komen. Hoewel de meeste werknemers een vijfdaagse of inmiddels vaak ook een vierdaagse werkweek hebben zijn we inmiddels wel in een 24uurs economie terechtgekomen.
Supermarkten schijnen juist op de zondagen topomzetten te draaien.
Eén rustdag per week, de zondag en dan stond de wereld om ons heen min of meer stil maar die tijd ligt achter ons.
Vier of vijf dagen per week betaalde arbeid dus eigenlijk twee of drie rustdagen per week in plaats van één maar komen we eigenlijk nog wel tot rust?
Komt “de mensheid” nog wel tot rust?
Het is een open vraag die we allemaal voor ons zelf in kunnen vullen.
Eén dag in de week rust, bijkomen, bijtanken. Ook geestelijk voedsel bijtanken. Samen naar de kerk, elkaar ontmoeten en samen zingen en bidden en luisteren naar de woorden van God.
Tot rust komen.
De vakantietijd breekt aan voor schoolkinderen en de meeste volwassenen. Dat we dan ook maar tot rust mogen komen. Ook de mensen die thuis blijven een goede tijd toegewenst om uit te rusten.
Recreëren = herscheppen.
Na rusten daarna vol goede moed opnieuw kunnen en mogen beginnen.

Een feestloze tijd in de kerk, het leven op zich is al een feest. Nou ja behalve… behalve…en DAT kunnen we wel invullen bij ons zelf en vaak ook wel bij anderen. In onze gemeente zijn er veel mensen met zorgen en verdriet. Het leven een feest, jawel maar vaak ook een tranendal om maar een Bijbelse uitdrukking te gebruiken.
Maar wel met de zekerheid van het geloof dat God ons altijd nabij is.
Voor u allen Gods rust en vrede toegewenst.

Vrije Evangelische Gemeente
Zuidvliet 14
8921 BL Leeuwarden
Tel: 058-2121506

Elke eerste zondag van de maand genieten we niet alleen van een kopje koffie na de dienst maar verzamelen we ook fruit voor het Aanloophuis.