Geloof, hoop en liefde

 

De afgelopen maanden keek ik op zondagochtenden geregeld naar Hour of Power. Het meest interessante deel van het programma vind ik de interviews met mensen met een boodschap of een bijzondere ervaring.

Eén van de interviews die indruk op mij maakte, was die met Hans Alderliesten (33 jaar). Hij was kort getrouwd met zijn vrouw toen zij ernstig ziek werd. Ze overleed aan de gevolgen van haar ziekte en liet Hans achter met twee jonge kinderen. Wat hem overkomen is, beschrijft hij treffend in zijn boek, “Overhoop en Overleven”. In Hour of Power vertelde hij op een indringende manier over beide thema’s en komt tot de conclusie dat hoop doet leven, hoe zwaar de omstandigheden ook zijn.

 

Hans zijn leven lag korte tijd overhoop en had moeite om te overleven. Echter, het rotsvaste vertrouwen in God zorgde ervoor dat hij over hoop en over leven kon schrijven. Hij kon er vrijmoedig over spreken en het was bijzonder om te zien hoe een mens zich zo kan richten op God, terwijl de tegenspoed alom is. Wat was er verder zo markant aan deze man?

Hem werd gevraagd welk bijbeldeel hem nabij is. Hij noemde Efeziërs 5 vers 2.

“ ….en ga de weg van de liefde, zoals Christus ons heeft liefgehad…..”.

Wanneer je in de verschillende vertalingen van de Bijbel deze tekst leest, blijft de kern van de tekst overeind: de liefde zoals Christus die ons voorleefde. Die tekst en het verhaal van Hans Alderliesten bracht mij bij het thema, geloof, hoop en liefde.

Want wat moet je een rotsvast geloof hebben om je in zo’n situatie staande te houden. Die vraag mogen we onszelf ook wel eens stellen. Hoe rotsvast is ons geloof? Durven we volledig te vertrouwen op de leiding van God in ons leven? Of…..denken we dat we zelf ook een belangrijke vinger in de pap hebben?

Hierin vliegen gedachten heen en weer. We hebben toch ook zelf een bepalende rol in ons leven? Het is Jezus die ons vraagt om een rotsvast geloof te hebben. Met een dergelijk rotsvast vertrouwen mag je geloven dat God metterdaad heerst, hoe ellendig of chaotisch mijn situatie van het moment ook is. Hoe waardeloos wij ons ook kunnen voelen, voor een God van liefde doen we ertoe. Er is geen pijn die eeuwig duurt, en geen kwaad dat uiteindelijk overwint.

Een rotsvast geloof is zelfs in staat de aller-donkerste daad uit de geschiedenis, de dood van Gods Zoon, te zien als een noodzakelijke opmaat naar het meest lichte moment uit de hele geschiedenis: zijn opstanding en overwinning op de dood.

Dat is ook het 2e deel van vers 2 van Efeze 5: Christus heeft zich aan ons gegeven, als offer voor God.

In dat geloof mogen wij leven.

Dat geeft hoop, hoop op een bevrijd leven.

Wat een geweldige daad: de Zoon van God die als offer voor ons de weg heeft bereid.

Naar een leven van liefde. Zoals Jezus Zijn liefde aan de wereld heeft getoond: de minste werd de meeste. De arme wordt de rijke. Hij zet de wereld op zijn kop.

Hij denkt anders, maar vooral: hij doet anders.

En zo mogen wij dat ook proberen toe te passen.

Want met liefde bereiken we meer dan met haat.

Met geduld bereiken we meer dan met ongeduld en haast.

Met zachtmoedigheid bereiken we meer dan met hardvochtigheid.

Deze vruchten van de Geest, zoals in Galaten 5 beschreven zijn belangrijke elementen van de manier waarop we als Christenen leven in de wereld.

Geloof, hoop en liefde. En het meeste van deze is de liefde.

 

Nu we er we er weer meer op uit kunnen en misschien wel op vakantie gaan kunnen we dit laten zien. Wanneer we elkaar spreken en ontmoeten (want het kan weer volop J ) laten we ons daar door leiden. De liefde van God, die is sterker dan alle kwaad en tegenslag.

Dat geeft hoop!

 

Fijne zomer,

Overdenking van juli/augustus 2021.
Vrije Evangelische Gemeente
Zuidvliet 14
8921 BL Leeuwarden
Tel: 058-2121506


Elke eerste zondag van de maand verzamelen we fruit voor het Aanloophuis.
Agenda
donderdag 23 september 2021
19:00 - 22:00
Avond Vrouwenclub
zondag 26 september 2021
9:30 - 11:00
Kerkdienst
maandag 27 september 2021
20:00 - 22:00
Belijdeniscatechesatie
woensdag 29 september 2021
19:30 - 22:00
Bespreking kerkdiensten
donderdag 30 september 2021
20:00 - 22:00
kerkenraad
zondag 3 oktober 2021
9:30 - 11:00
Kerkdienst
11:00 - 17:00
Startzondag voor het nieuwe seizoen
donderdag 7 oktober 2021
19:00 - 22:00
Avond Vrouwenclub
zondag 10 oktober 2021
9:30 - 11:00
Kerkdienst
zondag 17 oktober 2021
9:30 - 11:00
Kerkdienst

Vrije Evangelische Gemeente
Leeuwarden