Overdenking van juni 2024
“ 7 Mijn geliefden, laten wij elkaar liefhebben, want de liefde is uit God, en ieder die liefheeft, is uit God geboren en kent God. 8 Want God is liefde en wie niet liefheeft kent God niet.” (1 Johannes 4 : 7-8 EBV 24 vertaling).

Zusters en broeders,

We zijn alweer Juni, we zijn Hemelvaart en Pinksteren voorbij, waarin we hebben herdacht met Hemelvaart dat onze Heiland naar de Hemel is gegaan, en met Pinksteren hebben we het ontstaan van de kerk gevierd.

Dit bovenstaande tekstgedeelte uit 1 Johannes kwam ik voorbij, en ging het overdenken. Wat een wonderlijke Liefde heeft God voor ons, Hij laat door heel de Bijbel heen zien dat Hij het goed met ons voor heeft. Hij heeft Zijn eniggeboren zoon gegeven, is aan het kruis gestorven voor onze zonden, en dankzij Zijn genade zijn we vrijgemaakt en gered.

We kunnen tot God bidden om vergeving, we kunnen bij Hem terecht met onze vreugde en dankbaarheid, maar ook met ons verdriet en pijn. Hij laat niet los! Momenteel is er veel gaande in de wereld, protesten, oorlogen, Christenvervolging, weerextremen, en als je dan naar het journaal kijkt wordt het er niet beter op. Soms wordt ik er een beetje somber van, waar gaat het heen? Hoe ziet de wereld eruit over een aantal jaren?
Maar dan bedenk ik me weer de kleine zegeningen die we zien, in de natuur, de kleine dingen in het leven, een gebaar, een omhelzing. Dat zijn dingen die er nu toe doen, en wat bij mij toch echt op nummer 1 staat, Het geloof, en Gods belofte op de nieuwe Hemel en Nieuwe aarde, waar dit alles bovenstaande er niet meer is. Daar kunnen we ons geloof op bouwen, daar kunnen we onze blijdschap uit halen. Maar ook het samen zijn en elkaar bemoedigen in de gemeente, ook dat doet een hele hoop goed.

Ik wens u allen een goede en gezegende maand.

Vrije Evangelische Gemeente
Zuidvliet 14
8921 BL Leeuwarden
Tel: 058-2121506

Elke eerste zondag van de maand genieten we niet alleen van een kopje koffie na de dienst maar verzamelen we ook fruit voor het Aanloophuis.