Agenda
donderdag 25 april 2019
15:00 - 17:00
Ouderenmiddag
20:00 - 22:00
Avond Vrouwen Club
vrijdag 26 april 2019
19:00 - 22:00
Repetitie The Young Christian Singers
zondag 28 april 2019
9:30 - 11:00
Kerkdienst
vrijdag 3 mei 2019
19:00 - 22:00
Repetitie The Young Christian Singers
zondag 5 mei 2019
9:30 - 11:00
Kerkdienst
donderdag 9 mei 2019
20:00 - 22:00
Avond Vrouwen Club
vrijdag 10 mei 2019
19:00 - 22:00
Repetitie The Young Christian Singers
zondag 12 mei 2019
9:30 - 11:00
Kerkdienst
maandag 13 mei 2019
20:00 - 22:00
kerkenraad
donderdag 16 mei 2019
15:00 - 17:00
Ouderenmiddag
vrijdag 17 mei 2019
19:00 - 22:00
Repetitie The Young Christian Singers
zondag 19 mei 2019
9:30 - 11:00
Kerkdienst
vrijdag 24 mei 2019
19:00 - 22:00
Repetitie The Young Christian Singers

ZO ZAG IK HET

Een boek lang binnen handbereik was het boek “Zoo zag ik het “
Het was een verzameling brieven die ongeveer 100 jaar geleden verscheen in “Ons Orgaan”.
Brieven van Ds. A. Winckel, die van 1921 tot 1928 predikant was van onze gemeente.
Onze ds. Geert de Jonge verzamelde de brieven die in 1937 in boekvorm verscheen.
Enkele jaren geleden stond ik bij het graf van ds. Winckel en zijn vrouw op de begraafplaats rond het kerkje van ds. Witteveen in Ermelo.
Een historisch monument uit de geschiedenis van onze Bond.
Ik herinner mij hoe in mijn studententijd de rector van toen, ds. J. v.d. Werfhorst, met groot respect sprak over zijn studententijd in het opleidingshuis in de huiselijke omgeving van ds.
en mevrouw Winckel.
Hoe mevrouw voorlas, dichtte en meeleefde met de jonge broeders.

Het boekje “Zoo zag ik het “ was ik kwijt of beter gezegd, had ik uitgeleend aan een predikant die, dacht ik, onvoldoende wist van onze gemeente en wat belangrijk werd gevonden.
Of het geholpen heeft ???
Tot ik één dezer dag het boek weer in bezit kreeg.
Het kwam uit de nalatenschap van Marga de Jonge.
Ik ben er blij mee.

Eén van de brieven kende als titel : “Onze huiselijk Godsdienstoefeningen“.
De schrijver onderstreept hoe nodig het is om als christen en als christelijk huis of gezin ons geloof te oefenen en te onderhouden.
Hij merkt op: “De wereld werpt haar tijdschriften in het gezin, de radio haar klanken en Gods Woord wordt een gesloten boek”.
Wanneer dan die huiselijk oefening ?
Een vraag van alleen bijna 100 jaar geleden ?
Soms zijn de levensomstandigheden zo dat het goede huiselijk moment er niet of nauwelijks van komt.
Ds. Winckel herinnert de tijd dat elke zaterdagavond Psalm 91 werd gelezen en elke zondagmorgen Psalm 92.
Maar, pas op, schrijft hij, pas op voor saaiheid, langgerektheid en teveel dat tegenzin oproept in je gezin of bij je huisgenoot.
‘t Zit niet in de lengte maar in de diepte van het Woord.
Hij hoorde van een gezin waar de oude vader zo lang las totdat moeder de vrouw met haar voeten ging schuifelen.
Door jongens in een gezin werd gezegd: als Vader begint te bidden  vóór het eten zet moeder de aardappelen op.

Als ik deze herinnering meegeef in dit juninummer van Gemeenteklanken bedenk ik dat veel in de kern niet is veranderd.
Er zijn ook nu dingen die je moet doen, waar je je voor moet zetten, waar je de tijd voor moet nemen.
De viering op zondag werkt pas goed als de huiselijke oefening niet achterwege blijft.

Het is ook goed om je voorgangers niet te vergeten.
Zo zagen zij het..
Hoe zien wij het ?
Hoe doen wij het ?

In het boek van ds Winckel vond ik een oud rommelig krantenknipsel.

Alleen Marga de Jonge zou weten van wie het is.
Er staat: “Heb dank Heer Jezus
                In deze woestenij
                Daar schept U mij oases
                Gena, genoeg voor mij “

Vertaal dat maar eens in de tegenwoordige tijd !
Overdenking van juni 2018.
Vrije Evangelische Gemeente
Zuidvliet 14
8921 BL LeeuwardenElke eerste zondag van de maand verzamelen we fruit voor het Aanloophuis.
Vrije Evangelische Gemeente
Leeuwarden