Raak niet in de war, hou vol en ……zie, Ik maak alles nieuw
De afgelopen dagen werd mijn aandacht getrokken door een artikel dat werd gedeeld via sociale media. Het was een tekst van dr. Erwin Kompanje. Hij is als klinisch ethicus verbonden aan het Erasmus Universitair Medisch Centrum in Rotterdam. Bij het lezen van enkele van zijn blogs raakte ik in verwarring achter (www.kompanje.org). Op Youtube is een interessant interview met hem te vinden over het volgens hem ‘inhumane beleid’ aangaande Covid-19.

We worden vanaf maart overspoelt met feiten, cijfers, emoties en beelden over Covid-19 (Corona).
Alles wat door het RIVM wordt verteld, nemen we voor waar aan. Datzelfde RIVM vond Covid-19 in december/januari nog een relatief onschuldig fenomeen. Al deze informatie duwt ons in een bepaalde richting, tegengeluid wordt als abnormaal en ongewenst beschouwd.
Toen er vanuit Groningen beleid kwam om al vroeg te testen werd dit in Den Haag als ongewenst beschouwd. Nu, per 1 juni moeten we uitgebreid gaan testen. Snapt u het nog?
Ook hier raak ik in verwarring achter.
Begrijp me goed, ik ben vóór berichtgeving en instanties als het RIVM.  Goede informatie is essentieel. Maar ik ben ook vóór het gebruiken van meningen van alle partijen en invalshoeken.

Zoals de informatie in deze tijd mij in verwarring brengt, zo moet het vroeger ook geweest zijn.
Ik denk dat veel volgelingen van Jezus vreemd keken toen Hij na zijn dood na 3 dagen opstond.
Wat zullen de Emmaüsgangers verward zijn geweest toen Hij hen daarna gezelschap hield.
Wat te denken van de Hemelvaart? Jezus kondigde het al aan. Ik zal naar mijn Vader gaan.
God heeft Jezus verhoogd om aan zijn rechterhand te mogen plaatsnemen.
Dat maakte de weg vrij voor de uitstorting van de Heilige Geest.
Die kwam onder de mensen om zijn werk te doen.
We kennen allemaal de verhalen van verwondering over de verschillende talen die gesproken werden toen tongen als vuur verschenen boven hoofden van mensen. Er was volop verwarring, volgelingen werden uitgemaakt voor mensen die teveel wijn hadden gehad.

Jezus heeft door zijn Hemelvaart plaats gemaakt voor de Heilige Geest, die de eerste christenen de kracht gaf om het evangelie te verspreiden. Vanaf de plaats waar Jezus nu is, komt Hij ooit ook weer terug naar de aarde. We kennen geen uur en geen tijd.

In de afgelopen weken is vaak verwezen alsof de manier waarop de effecten van de corona crisis een signaal is van hoe wij met de aarde omgaan. Hoe we meer van de aarde en van elkaar vragen. We maken een pas op de plaats. Of is het een signaal van God die ons tot de orde roept?

Die pas op de plaats dwingt ons om na te denken wat er toe doet. Het brengt mensen dichter bij elkaar (ook al is het op 1,5 meter). Maken we tijdens deze periode ook een pas op de plaats met God? Of zijn we juist meer in gesprek met Hem?
Uit een onderzoek door Katholiek Nederland blijkt dat 60% van de christenen deze tijd gebruiken voor meer reflectie.

Laten we erop vertrouwen dat we door deze reflectie dichter bij God, maar ook dichter bij elkaar komen te staan. Dat we kiezen voor een verantwoorde omgang met elkaar en met de aarde.
Kiezen voor een nieuwe manier van denken en organiseren. Dan komen we in een nieuwe tijd.
Lopen we hiermee al in de richting van de nieuwe tijd die we met God zullen gaan?
Er komt een tijd die is voorspeld:  zie ik maak alles nieuw (Openbaringen 21:5).
Zijn we op weg daar naar toe? Hij weet het en wij geloven het!
Hou vol, we zijn samen op weg!
Overdenking van juni 2020.
Vrije Evangelische Gemeente
Zuidvliet 14
8921 BL Leeuwarden
Tel: 058-2121506


Elke eerste zondag van de maand verzamelen we fruit voor het Aanloophuis.
Agenda
zondag 9 mei 2021
9:30 - 11:00
Kerkdienst
zondag 16 mei 2021
9:30 - 11:00
Kerkdienst
zondag 23 mei 2021
9:30 - 11:00
Kerkdienst
zondag 30 mei 2021
9:30 - 11:00
Kerkdienst
zondag 6 juni 2021
9:30 - 11:00
Kerkdienst

Vrije Evangelische Gemeente
Leeuwarden