Erediensten
Iedere zondag wordt er in onze kerk een dienst gehouden. Deze begint om 9.30 uur.
Iedere zondag is er een voorganger en voor de kinderen is er kindernevendienst. In de erediensten wordt in beginsel gebruik gemaakt van het oecumenisch leesrooster van de PKN.
Doordat er regelmatig gastsprekers zijn, kan het gebeuren dat hiervan afgeweken wordt. Tijdens de eredienst wordt een ‘klassieke’ liturgie toegepast.
Begeleiding van samenzang vindt plaats op orgel of vleugel en bij sommige liederen, bijvoorbeeld uit de bundel Opwekking, wordt de muziek via de geluidsinstallatie verzorgd.

Indien het niet mogelijk is bij de dienstenm aanwezig te zijn kunnen ze alsnog live beleefd of anders tot een jaar later teruggekeken worden via Kerkdienst Gemist.
Leren doen we van elkaar
Van elkaar leren, van elkaar willen leren. Luisteren , belangstelling tonen, de ander de ruimte gunnen. Een pluriforme kerk.
VEG bij uitstek elkaar de ruimte geven om verschillend te mogen denken over geloof en Bijbel.
Het joodse geloof bevat enorm veel wijsheden.
Twee daarvan zijn: 1) Iedere tekst kan op 70 (oneindig) manieren worden uitgelegd en iedere uitleg is waardevol.  2) Als iedereen het met iedereen eens is dan heeft niemand goed nagedacht.
Tijdens gesprekken thuis, leerhuis, gespreksgroepen, WELKOM.
Dienen doen we voor elkaar
In het voetspoor van Jan de Liefde: Met een Bijbel in de ene hand en in de andere hand een turf. Dan denken we misschien aan diaconie en Aanloophuis en goede doelen ( één van de jongere  gemeenteleden van onze gemeente is naar Ghana geweest) maar dat is ook de minste willen zijn, hoe moeilijk we dat soms ook vinden. Paulus schrijft Filippenzen 2:3: "Handel niet uit geldingsdrang of eigenwaan, maar acht in alle bescheidenheid de ander belangrijker dan uzelf".
Nou DAT valt ons vaak echt wel zwaar. Toch proberen om ZO elkaar en de kerk en in de wereld dienstbaar te zijn.
Vieren doen we met elkaar
Dat we samen Gods goedheid vieren, God dankend voor zijn aanwezigheid in ons leven, in de kerk maar ook in de wereld. Welkom in de kerk waar we ons telkens weer mogen opladen, waar we getroost kunnen worden en nieuwe kracht en inspiratie kunnen opdoen.
Samen bidden en zingen. De preek staat meestal centraal en dat is eenrichtingsverkeer maar is wel gezamenlijk Samen zingen en samen bidden.
Samen vieren. Dat een ieder zich werkelijk Thuis mag voelen in de kerk.

Vrije Evangelische Gemeente
Zuidvliet 14
8921 BL Leeuwarden
Tel: 058-2121506

Elke eerste zondag van de maand genieten we niet alleen van een kopje koffie na de dienst maar verzamelen we ook fruit voor het Aanloophuis.