Stormen en vertrouwen op de Bron

We kunnen er niet om heen. De Amerikanisering van ons land gaat maar door.
Al een paar weken hebben we in het weekend extra vermaak. De éne week is het Ciara, daarna houdt Dennis ons bezig en de laatste winderige gast was Ellen.
De harde wind blaast menig fietser van het fietspad en zorgt voor veel gevaar.
We rollen zo van de herfst in de lente en slaan qua weerbeeld de winter over.
Ik merk dat ik ouder word en de winter mis. De stormen met veel wind komen er voor in de plaats.

Zo beleef ik onze omgeving ook: het stormt.
Vanuit allerhande hoeken komt nieuws op ons af dat we in deze wiebelige wereld maar moeten weten te hanteren. Komt het nu van links, komt het van rechts of moeten we op onze hoede zijn voor gedachten en ideeën uit onverwachte hoek. Christen zijn vandaag de dag is niet een eenvoudige opgave. We zijn anders en in de minderheid.
Daarnaast moeten we tegenwoordig alles wegen om te beoordelen of het nieuws wel juist is. Gerenommeerde instituten worden afgedaan als nieuwsfabrieken die het volk moeten voeden.
Er wordt gemanipuleerd met cijfers en ideeën om alles in het voordeel van de (financieel) belanghebbende uit te leggen. Politieke partijen als Forum voor Democratie en Partij voor de Vrijheid hebben er een handje van groepen tegen elkaar uit te spelen.
De binding met christelijke achterban is op zijn zachtst gezegd opmerkelijk.
In Amerika gebeurt hetzelfde met Trump.
Ik weet dat dit niet de plaats is om politiek te beschouwen, maar het is belangrijk om waakzaam te zijn en de goede en valse profeten van elkaar te scheiden. Baudet staat niet op een tractor omdat hij het zo goed voor heeft met de boeren. Het is pure zieltjeswinnerij. Ik hoop dat u dat ziet.

Het maatschappelijk podium is een omgeving waarin Jezus ook acteerde.
In de geschiedenis van de bijbel (ook voor Jezus’ komst) gebeurde het regelmatig dat het volk zich aangetrokken voelde tot leiders die van alles beloofden, waarbij het persoonlijk gewin en welbevinden een belangrijke rol speelde. Het gouden kalf, de toren van Babel zijn slechts een paar voorbeelden.
Een goede lezer bespeurt hierin ook de hand en stem van de duivel.
Al vanaf het begin van de schepping is de duivel er op uit om tweedracht te zaaien.
We kennen het kwaad en het goede al eeuwenlang. Dat gebeurt nog steeds.

In de tijd van Jezus was er volop maatschappelijk debat. Te midden van de stormen die woeden in het maatschappelijk debat is het Jezus die rust creëert. Hij herinnert ons aan de Bron van waaruit wij moeten leven. Bij twijfel is Hij het die de zee tot bedaren brengt.
Zoals Hij dat deed toen Hij na een lange en vermoeiende dag het meer van Galilea overstak. Er stak een hevige storm op en de discipelen maakten zich grote zorgen over hun veiligheid. Zouden ze niet vergaan? Het verhaal is opgeschreven in Mattheüs 8, Marcus 4 en Lukas 8.
Jezus hield te midden van de storm het hoofd koel en wees de discipelen op hun trouw aan en vertrouwen in God, aan de Bron van het leven. Daar legt Jezus de vinger op de zere plek.

Door alle commotie en onrust zien wij soms geen uitkomst, weten we niet meer wat en wie we moeten vertrouwen en zoeken we ons heil bij andere zaken dan bij God en Jezus.
Jezus roept ons op om te vertrouwen in de Schepper. Dat is wat hij wil en wat Hij van ons vraagt.
Dat is ook de rol van ons Christenen. Wij moeten ons het hoofd niet op hol laten brengen door tegenslag, populistische praatjes of mooie beloften.

Wij hebben om te gaan met die ene belofte, de belofte van God.
Die voor ons Zijn Zoon naar de aarde gestuurd heeft.
Hij die in deze periode van de 40-dagen tijd het kruis voor ons gedragen heeft.
Met die éne belofte: Zie ik maak alles nieuw.
Blijf trouw aan die bron en vertrouw op Hem, de bron van alle leven.
Overdenking van maart 2020.
Vrije Evangelische Gemeente
Zuidvliet 14
8921 BL Leeuwarden
Tel: 058-2121506


Elke eerste zondag van de maand verzamelen we fruit voor het Aanloophuis.
Agenda
zondag 6 december 2020
9:30 - 11:00
Kerkdienst
zondag 13 december 2020
9:30 - 11:00
Kerkdienst
donderdag 17 december 2020
15:00 - 20:00
Adventmiddag: Gezamenlijk met de Ouderenmiddag en Gemeente
zondag 20 december 2020
9:30 - 11:00
Kerkdienst
zondag 27 december 2020
9:30 - 11:00
Kerkdienst
zondag 3 januari 2021
9:30 - 11:00
Kerkdienst

Vrije Evangelische Gemeente
Leeuwarden