Overdenking van maart 2024
Lente - Lijden – Leven
Deze drie woorden staan centraal in de maand maart. De astronomische lente begint op het noordelijk halfrond meestal op 20 maart. De meteorologische lente begint op 1 maart. Lente het klinkt me als muziek in de oren. Langzaam zie je de natuur weer tot leven komen. Wat dood hout leek wordt toch weer groen. De stinzeplanten gaan weer bloeien, kortom er wordt weer nieuw leven zichtbaar.
Maar we beleven ook de lijdensweken. Weken waarin we stil staan bij het lijden en sterven van Jezus. Weken van bezinning. Stil staan.
Het is lastig in deze rumoerige tijd om even stil te zijn. Maar als je aan het lijden en sterven van Jezus denkt, wordt je vanzelf stil.
Want is het niet iets onbegrijpelijks? Er is een lied dat zegt: “Nooit zal ‘k het wond’re feit verstaan; Jezus die mens wou zijn om heel de weg naar ’t kruis te gaan, lijdend mijn angst en pijn.” Hoe meer je het probeert te begrijpen hoe minder je het begrijpt. Het is ook niet nodig. Het is een mysterie en dat is ook goed.
Wel kan je in deze tijd van bezinning tot de conclusie komen: Heer ik neem dit wonder onbegrepen aan. En het is goed omdat steeds weer opnieuw te doen. Zes weken volgen we Jezus op zijn weg naar Golgotha. Ik heb mensen ontmoet die de lijdenstijd een moeilijke tijd vonden. Iemand zei zelfs: “ik kom voorlopig niet in de dienst want ik word er zo somber van”. Aan de ene kant snap ik dat maar aan de andere kant is het toch zo dat wij achter de geschiedenis staan.
We weten waar het naar toe gaat. Na Goede Vrijdag, na het sterven komt Pasen, de Opstanding.
We zingen dan uit volle borst: “Want nu de Heer is opgestaan, nu vangt het NIEUWE LEVEN aan. Met Pasen is het leven voorgoed veranderd. Er is nieuw leven. Paulus zegt in 2 Korintiërs 5: 17 “Daarom ook is iemand die één met Christus is, een nieuwe schepping. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen. “
Een nieuwe schepping een ander mens. Een mens met toekomst perspectief. Met uitzicht op eeuwig leven en een nieuwe hemel en nieuwe aarde.
Daar zouden we best wat meer bij stil kunnen staan en wat meer rekening mee kunnen houden.
We zijn een nieuwe schepping, het oude is voorbijgegaan het nieuwe is gekomen. Maar toch. Een docent vergeleek het met een oude jas en een nieuw jas. Vaak blijven we de oude jas dragen, want hij zit zo lekker en het is zo vertrouwd en zonde van de nieuwe jas.
Die moet nog maar even in de kast blijven hangen. Weg met die oude jas, het is pas zonde als je die nieuwe jas niet draagt.
Het is waar, misschien hangen we toch te veel aan dat oude leven en vergeten we te leven vanuit dat nieuwe leven dat met Pasen begonnen is.
We zingen het immers ieder jaar weer opnieuw. Een nieuwe jas is vaak best prijzig, een flink hap uit ons budget.
Het nieuwe leven waarvan we deel van mogen uitmaken heeft veel gekost. Het heeft in eerste instantie het leven van Jezus gekost met veel lijden en pijn.
Ons leven is gekocht en betaald met bloed van Gods eigen Zoon.
De woorden van het derde couplet van het eerder genoemde lied zeggen:
Zijn sterven bracht mij ‘t leven weer. Hij nam mij, zondaar aan! ‘k Weet mij nu niet verloren meer, ‘k mag tot de Vader gaan.
Maar ‘t grootste dat Hij heeft gedaan, is dat Hij voor ons leeft; dat Hij niet onder is gegaan, maar overwinning geeft.
Laten we maar proberen iedere dag vanuit die overwinning te leven. Met de hulp en van de levende Heer en Zijn Geest.
Ik wens u goede Paasdagen toe.

Vrije Evangelische Gemeente
Zuidvliet 14
8921 BL Leeuwarden
Tel: 058-2121506

Elke eerste zondag van de maand genieten we niet alleen van een kopje koffie na de dienst maar verzamelen we ook fruit voor het Aanloophuis.