Overdenking van maart 2023
Nieuwe hoop in onzekere tijden.

Van 22 februari tot 8 april is het de periode van de Veertigdagentijd. Het is een tijd van inkeer, bezinning en gebed ter voorbereiding op Pasen. Het kan een tijd zijn om ons weer opnieuw te bekeren tot God wat betekent dat we ons weer richten tot God en proberen alles te vermijden wat ons van Hem afhoudt.

Het getal veertig zien we vaker terug in de bijbel als een periode van inkeer; zo heeft Jezus 40 dagen in de woestijn doorgebracht om zich door middel van vasten en gebed voor te bereiden op zijn taak. De Israëlieten trokken veertig jaar door de woestijn. Mozes bracht 40 dagen door op de berg Horeb om de 10 geboden te ontvangen. Elia moest 40 nachten bidden en vasten in de woestijn, voordat hij God op de berg Horeb mocht ervaren.

De Veertigdagentijd begint op Aswoensdag. In de Katholieke kerk kan iedereen dan een kruisje van as op het voorhoofd krijgen van de pastoor. Deze as is een teken van boetvaardigheid. Het herinnert ons eraan dat wij slechts stof en as zijn en tot stof zullen terugkeren (‘Gedenk, mens, dat gij stof zijt en tot stof zult wederkeren’.) Deze woorden, afkomstig uit het boek Genesis geven de eindigheid van het leven aan. Op Goede Vrijdag denken wij aan het sterven van Jezus Christus. Het vreemde is dan dat juist het kruis een teken van leven symboliseert, mede omdat we met Pasen de opstanding van Christus uit de doden vieren, waardoor Hij ons mensen verlost heeft.

In de dagen voor Pasen kunnen we ons opnieuw verdiepen in Gods Liefde die Zijn Zoon gaf om voor ons aan het kruis te lijden. We kunnen ons verwonderen over Zijn opstanding die we ook elk jaar mogen zien als de koude “dode” winter verandert in het nieuwe leven van de lente.

Laten wij in de Veertigdagentijd extra moeite doen om Gods Liefde te verspreiden, hoop te geven waar mensen moedeloos zijn. Soms heel eenvoudig door een vriendelijke begroeting of een kopje koffie als troost.

Zo kan de tijd voor Pasen een tijd worden van liefde en zorg dat een nieuwe betekenis geeft aan het lijden van Christus. Een nieuwe Hoop in onzekere tijden, bij verdriet of ziekte.

In de komende weken mogen we Gods Woord doorgeven: “vreest niet, want Ik heb u verlost” (Jes. 43, 1).


God zegene u

Vrije Evangelische Gemeente
Zuidvliet 14
8921 BL Leeuwarden
Tel: 058-2121506

Elke eerste zondag van de maand genieten we niet alleen van een kopje koffie na de dienst maar verzamelen we ook fruit voor het Aanloophuis.