Agenda
donderdag 25 april 2019
15:00 - 17:00
Ouderenmiddag
20:00 - 22:00
Avond Vrouwen Club
vrijdag 26 april 2019
19:00 - 22:00
Repetitie The Young Christian Singers
zondag 28 april 2019
9:30 - 11:00
Kerkdienst
vrijdag 3 mei 2019
19:00 - 22:00
Repetitie The Young Christian Singers
zondag 5 mei 2019
9:30 - 11:00
Kerkdienst
donderdag 9 mei 2019
20:00 - 22:00
Avond Vrouwen Club
vrijdag 10 mei 2019
19:00 - 22:00
Repetitie The Young Christian Singers
zondag 12 mei 2019
9:30 - 11:00
Kerkdienst
maandag 13 mei 2019
20:00 - 22:00
kerkenraad
donderdag 16 mei 2019
15:00 - 17:00
Ouderenmiddag
vrijdag 17 mei 2019
19:00 - 22:00
Repetitie The Young Christian Singers
zondag 19 mei 2019
9:30 - 11:00
Kerkdienst
vrijdag 24 mei 2019
19:00 - 22:00
Repetitie The Young Christian Singers

Afscheid nemen……..en op naar zelfstandigheid!

Afscheid nemen betekent altijd een beetje sterven. Tenminste, als het gaat om een afscheid tussen mensen die elkaar niet kunnen missen. Helaas vindt het omgekeerde ook steeds meer plaats. Mensen scheiden van elkaar omdat zij elkaar ,,niets meer te zeggen hebben", zo heet het dan. Of zij ,,voelen niets meer voor elkaar". Zij zijn op elkaar ,,uitgekeken".
Van zo'n afscheid kun je moeilijk zeggen dat het een beetje sterven betekent. Integendeel.
In een dergelijk geval kan afscheid nemen een begin van een nieuw leven betekenen, omdat de scheiding van de ander het leven meer leefbaar zal maken. Wanneer het echter gaat om een scheiding waarbij mensen onafwendbaar afscheid van elkaar moeten nemen voor het leven, dan wordt er een diepe wond geslagen, die steeds pijnlijk voelbaar is, omdat een volkomen genezing, zelfs na vele jaren, uitgesloten blijkt te zijn. Steeds opnieuw wordt de schrijnende pijn gevoeld! Door het gemis dat gedragen moet worden. Die lege plaats, die door niemand kan worden gevuld. Door de eenzaamheid, die soms adembenemend is. Door de vele vragen die maar niet beantwoord worden. Zó moeten de discipelen zich gevoeld hebben toen de Here Jezus hun sprak van de naderende scheiding die zou moeten plaatshebben.

Maar na die scheiding bij de dood op Goede Vrijdag waren er de verschijningen van Jezus aan zijn discipelen. Het afscheid was nog niet definitief.
Jezus verscheen regelmatig aan zijn leerlingen , meestal als ze met een groep zijn (wat betekent dat het geen hallucinatie was). Dit duurt een periode van 40 dagen. Het zijn korte, mysterieuze ontmoetingen, waarin Jezus een paar laatste clous uitlegt om te laten begrijpen waarom hij kwam.

De laatste verschijning was op de Olijfberg, een berg vlak naast Jeruzalem, waar ze wel vaker kwamen en die ook in een profetie wordt genoemd. Er zakt een wolk om hem heen en hij verdwijnt. Vanaf dat moment is Hij in de ‘hemel’.

Wat wij ons daarbij moeten voorstellen, is ingewikkeld. Theologen zeggen dat dit niet een plek hoog boven ons is, maar een andere dimensie, de plaats van God, die overal dichtbij is, maar onzichtbaar. Ieder heeft hier zijn eigen voorstelling bij en dat idee gaat ons voorstellingsvermogen te boven.

Was de verschijning op de Olijfberg de laatste verschijning of gebeurt hier nog iets bijzonders?
Stel je voor dat Jezus nooit ‘voor het laatst’ was verschenen, maar regelmatig aan zijn studenten en zo door aan hun kinderen, en die van hun, enzovoorts, tot in onze tijd. Dat was een stuk eenvoudiger geweest, in elk geval! Dan hadden we als kerk veel steviger bewijs voor de opstanding gehad en hoefden we minder te twijfelen.
Maar Jezus ‘gunt’ ons dus maar een korte periode, nauwelijks een maand, dat bewijs. Daarna laat hij ons achter en is hij weer onzichtbaar. Zoals God altijd onzichtbaar is geweest. In zekere zin is Hemelvaartsdag dus het feest van de verborgenheid van God. We gedenken met Hemelvaart dat we afscheid hebben genomen van Jezus, Hem missen en alleen zijn achtergebleven.

Maar waarom vieren of herdenken we dan die Hemelvaart van Jezus?
Misschien omdat God niet voor niks onzichtbaar blijft. De meeste christelijke denkers vermoeden namelijk dat Hij dit doet om ons ruimte te gunnen. Als Hij op de achtergrond blijft, kunnen wij naar de voorgrond. Als Hij zwijgt, kunnen wij spreken. Wij kunnen onze eigen zoektocht ondernemen en worden niet steeds aan het handje genomen. God zit ons niet op de lip, maar geeft ons de kans onszelf te ontwikkelen.
In die zin is Hemelvaartsdag dus het feest van de menselijke zelfstandigheid.
We vieren dat we vrije wezens zijn en zelfstandig onze taak op ons nemen in de wereld!
Dat was ook wat er met de discipelen gebeurde op Pinksteren.
Zij werden met de kracht van de hemel bekleed (Lucas 24:49) en gingen de wereld in.

Goede Hemelvaartsdag en Pinksteren gewenst!
Overdenking van mei 2018.
Vrije Evangelische Gemeente
Zuidvliet 14
8921 BL LeeuwardenElke eerste zondag van de maand verzamelen we fruit voor het Aanloophuis.
Vrije Evangelische Gemeente
Leeuwarden