Overdenking van mei 2024
Toen ik nadacht over het voorwoord, bekroop mij de gedachte dat ik helemaal geen onderwerp had. Althans, dat dacht ik. Wat doe je dan? Ik ben op mijn knieën gaan zitten en heb God gevraagd om mijn hand te leiden bij het zoeken naar een Bijbeltekst en om mijn pen te leiden bij het schrijven. Toen kwam ik dit Bijbelgedeelte tegen:

Openbaringen 21 vers 1-2: ‘’En ik zag een nieuwe Hemel en een nieuwe Aarde, want de eerste Hemel en de eerste Aarde waren voorbijgegaan. En de zee was niet meer. En ik, Johannes, zag de Heilige Stad, het nieuwe Jeruzalem, neerdalen van God uit de Hemel, gereedgemaakt als een bruid die voor haar man sierlijk gemaakt is.’’

Wat een prachtig toekomstbeeld wordt hier geschetst! En als je verder leest in dit Bijbelgedeelte, wordt uitvoerig beschreven hoe het nieuwe Jeruzalem eruit zal zien. Vers 11 zegt ‘’zij had de heerlijkheid van God en haar uitstraling was als een zeer kostbare edelsteen, als een kristalheldere jaspis’’.

Wat een schril contrast met het huidige Jeruzalem en Israël nu. Er is oorlog met de Hamas, Hezbollah en misschien ook nog wel met Iran. Israël beleeft weer een periode van grote benauwdheid. Niet alleen door aanvallen van vijanden. Maar ook wordt de druk opgevoerd door de internationale gemeenschap in de vorm van de VN, om de oorlog te stoppen. De twee-staten politiek lijkt de oplossing, hoewel dit tot op de dag van vandaag niet gewerkt heeft. Ondertussen worden onschuldige burgers, aan beide zijden, het slachtoffer en is het leed onvoorstelbaar groot. Hoe lang nog? Hoe lossen we dit op?

Ik bid voor vrede voor Israël, voor de leiders van het volk van God, vrede voor de wereld waar zoveel conflicten zijn, zoveel slachtoffers en vluchtelingen op zoek naar een thuis. Laten we bidden dat we spoedig dat nieuwe thuis mogen zien. Het nieuwe Jeruzalem, de stad van de grote Koning, onze Heer Jezus. Laten we zingen van die nieuwe toekomst. Laat zo onze Zegenbede opstijgen naar Hem, die alles in zijn Hand draagt en uitkomst zal bieden!


‘’Wat een vreugde zal dat wezen,
straks vereend te zijn met Hem.
In die stad met paarlen poorten,
in het nieuw Jeruzalem.
Daar zal ik mijn Heer ontmoeten,
luist’ren naar zijn liefdesstem.
Daar geen rouw meer en geen tranen,
in het nieuw Jeruzalem’’.

Gods Zegen broeders en zusters,

Vrije Evangelische Gemeente
Zuidvliet 14
8921 BL Leeuwarden
Tel: 058-2121506

Elke eerste zondag van de maand genieten we niet alleen van een kopje koffie na de dienst maar verzamelen we ook fruit voor het Aanloophuis.