1 Joh. 2 : 1 Kinderen, ik schrijf u dit opdat u niet zondigt. Mocht een van u echter toch zondigen, dan hebben wij een pleitbezorger bij de Vader: Jezus Christus, de rechtvaardige.2 Hij is het die verzoening brengt voor onze zonden, en niet alleen voor die van ons, maar voor de zonden van de hele wereld.

Enige tijd geleden heb ik eens in gemeenteklanken geschreven dat ik verbonden ben aan een stichting die spullen verzamelt en dat aan mensen geeft die niks hebben. Ik fungeer dan als chauffeur, ik haal en breng goederen. Zo bracht ik vorige week een 2 persoons ledikant van Harkema naar Stiens en op de Groninger straatweg stond een motoragent die mij inhaalde en er kwam een vrolijk rood scherm achter op de motor tevoorschijn: Politie - volgen.
Dus ik volgzaam achter hem aan tot een parkeerterrein bij het Kalverdijkje waar nogal wat agenten stonden en meer auto’s met aanhanger. Examen voor jonge agenten, dat trof ik! Kentekenbewijs en rijbewijs tonen en een rondje om mijn aanhanger met het twee persoons ledikant. De examenkandidaat was uiterst vriendelijk en correct maar ik had toch enige mankementen aan mijn karretje.
Een scheurtje in het spatbord waar een fietser achter zou kunnen haken - geen reflectoren op de achterklep - en een ketting i.p.v. een stalen kabeltje bij de trekhaak.
Het zij zo, iedere Nederlander wordt geacht de wet te kennen. Het was ook geen onwil van mij maar onkunde.  100 euro boete voor de reflectoren en ik HAD een boete kunnen krijgen voor het scheurtje (80 euro) en 140 euro voor de ketting i.p.v. een staalkabel
(Dat u het allemaal ook maar even weet). Bovendien: Ik zou mijn aanhanger daar moeten laten staan vanwege de ondeugdelijke beveiliging, te weten de ketting. Oeps.
Evenwel deze examenkandidaat/jongeman leerde dat coulant zijn ook bij zijn werk hoort en ik kreeg dankzij de examinator alleen een bekeuring voor de reflectoren en mocht mijn lading wegbrengen (ook mede omdat het voor een goed doel was).

Waarom dit verhaal? Wel, ik dacht, dit is een mooi voorbeeld wat ook in de Bijbel had kunnen staan
.
Jezus had dit als een gelijkenis kunnen gebruiken als er toen ook auto’s met aanhangers waren geweest: Genade voor recht.
Het recht om nog twee bekeuringen te geven en mijn aanhanger laten staan maar er “genadig vanaf komen” dankzij een vriendelijke agent.
Dan nu naar genade en recht in de Bijbel. God is rechtvaardig, God wil recht EN God is ook een genadige God. Het staat in de Bijbel en er zijn talloze boeken over dit onderwerp geschreven. God is rechtvaardig en wil ook recht, zeker ook recht doen aan rechtelozen zo lezen we in de Bijbel. Nou zijn wij mensen doorgaans niet zo goed in toegeven wat wij zelf fout hebben gedaan of fout doen maar Bijbels gezien is er de vraag: Wie zou recht voor God kunnen staan? Wie zonder zonde is die werpe de eerste steen zo zegt Jezus in een gelijkenis. Wie zou kunnen zeggen dat hij of zij zonder zonde is?
Door het leven en de dood en de opstanding van Jezus laat God ook genade voor recht gelden. Jezus heeft verzoening gebracht voor onze zonden, en niet alleen voor die van ons, maar voor de zonden van de hele wereld.
Het verhaal hierboven over de bekeuring mag u wel snel vergeten maar het verhaal van God die naar ons om ziet door Jezus zijn Zoon mogen we nooit vergeten.

Lied 63 uit de bundel van Johannes de Heer:

1. Jezus neemt de zondaars aan roept dit troostwoord toe aan allen,
die verdwaald van Hem vandaan in het donker struik'len, vallen.
Hij leert hun zijn wegen gaan, Jezus neemt de zondaars aan.

5. Dit vertroost mij, geeft mij moed, zijn mijn zonden als scharlaken,
Hij zal door zijn kostbaar bloed wit als sneeuw mijn leven maken.
Hij zal mij terzijde staan, Jezus neemt de zondaars aan.7. Jezus neemt de zondaars aan, mij ook heeft Hij aangenomen,
doet de hemel opengaan. Tot mijn Heiland mag ik komen,
die mij troost en bij zal staan. Jezus neemt de zondaars aan.
Overdenking van mei 2021
Vrije Evangelische Gemeente
Zuidvliet 14
8921 BL Leeuwarden
Tel: 058-2121506


Elke eerste zondag van de maand verzamelen we fruit voor het Aanloophuis.
Agenda
maandag 25 oktober 2021
20:00 - 22:00
Belijdeniscatechesatie
woensdag 27 oktober 2021
19:30 - 22:00
Gespreksgroep
donderdag 28 oktober 2021
20:00 - 22:00
Avondvrouwenclub
vrijdag 29 oktober 2021
19:30 - 22:15
Gospelkoor ycs
zondag 31 oktober 2021
9:30 - 11:00
Kerkdienst
13:00 - 17:00
Kerkdienst Mahber Kirstos
vrijdag 5 november 2021
19:30 - 22:15
Gospelkoor ycs
zondag 7 november 2021
9:30 - 11:00
Kerkdienst
13:00 - 17:00
Kerkdienst Mahber Kirstos
donderdag 11 november 2021
14:30 - 16:30
Avondvrouwenclub
vrijdag 12 november 2021
19:30 - 22:15
Gospelkoor ycs
zondag 14 november 2021
9:30 - 11:00
Kerkdienst
13:00 - 17:00
Kerkdienst Mahber Kirstos
donderdag 18 november 2021
19:30 - 22:00
Bijeenkomst vrijwilligers
vrijdag 19 november 2021
19:30 - 22:15
Gospelkoor ycs
zondag 21 november 2021
9:30 - 11:00
Kerkdienst
13:00 - 17:00
Kerkdienst Mahber Kirstos

Vrije Evangelische Gemeente
Leeuwarden