Overdenking van mei 2022
!Toen Hij dit gezegd had werd Hij voor hun ogen omhoog geheven en opgenomen in een wolk, zodat ze hem niet meer zagen. Hand.1:9

Vele kerkelijke feesten worden uitgebreid gevierd ook door mensen die niet geloven.
Op 26 mei is het Hemelvaart, een vrije dag voor iedereen maar wat vieren we nu eigenlijk.
Als we het verhaal lezen over wat er op de Olijfberg gebeurd dan is dit een afscheid.
De discipelen nemen afscheid van Jezus en dit afscheid geeft toch alleen verdriet?
Ze kijken Jezus na en een wolk komt tussen hen in. De discipelen moeten weer afdalen naar Jeruzalem. Afdalen van het Hemelse naar de aarde. Terug naar Jeruzalem, waar de Heilige Geest zal worden uitgestort.
Toch mogen wij op Hemelvaart omhoog blijven kijken.
We mogen deze dag tot het feest van omhoog kijken maken.
Als we kijken naar alle andere kerkelijke feesten dan kijken we zo ongeveer 2000 jaar terug in de geschiedenis maar met Hemelvaart mogen we ook vooruit kijken: want Jezus komt weer terug op aarde. In Hebreeën 4:14-16 lezen we ook over Jezus die de Hemel is in gegaan.
Hier mogen we als het ware achter de wolk kijken. We lezen hier over Jezus als de  grote hogepriester. Groot en machtig die de Hemelen is doorgegaan.
Het meervoud van Hemel komen we vaker in de bijbel tegen.
Volgens de Joden waren er meerdere plaatsen waar God woonde, om zo zijn grootheid en almacht aan te geven. Eens per jaar bezochten de hogepriesters het Heilige der Heiligen, waar Gods troon stond.
Jezus mag blijven in dat Heilige der Heiligen, in de Hemel. 
We lezen in Marcus 16:19: “Nadat Hij dit tegen hen had gezegd, werd de Heer opgenomen in de hemel en nam Hij plaats aan de rechterhand van God”.
Jezus verblijft bij het hart van God om voor ons te zorgen en te bidden.
Hij kent al onze zwakheden en verdriet. Niets menselijks was Hem vreemd.
Jezus de mensenzoon maar bovenal Gods Zoon waardoor wij mensen weer uitzicht hebben op de Hemel, Gods Koninkrijk.

In Gods Koninkrijk zit Jezus samen met God op een troon.
Een troon die is geworden tot een genade troon. Een troon van ontferming en barmhartigheid.
Als we in de put zitten, ons eenzaam voelen of als we ons geen raad weten dan mogen we komen tot de troon van God dankzij Jezus Christus.
Als we zoeken naar Gods Liefde dan vinden we daar zijn genade.
Op Hemelvaartsdag kijken we omhoog en vieren de aankomst van Jezus komst in de Hemel.
Op Hemelvaartsdag kijken we vooruit naar de dag dat Hij wederkeert en dat er een Nieuwe Hemel en een nieuwe aarde zal zijn.

Een land zonder tranen en pijn, zonder haat en oorlog, een land van vrede!

Vrije Evangelische Gemeente
Zuidvliet 14
8921 BL Leeuwarden
Tel: 058-2121506

Elke eerste zondag van de maand genieten we niet alleen van een kopje koffie na de dienst maar verzamelen we ook fruit voor het Aanloophuis.