Agenda
donderdag 17 oktober 2019
13:30 - 16:30
Ouderenmiddag
vrijdag 18 oktober 2019
19:30 - 22:30
the young christian singers
zondag 20 oktober 2019
9:30 - 11:00
Kerkdienst
woensdag 23 oktober 2019
19:30 - 22:00
Gespreksgroep rouwverwerking
donderdag 24 oktober 2019
19:30 - 22:00
Groothuisbezoek
19:30 - 22:00
Avond VrouwenClub
vrijdag 25 oktober 2019
19:30 - 22:30
the young christian
19:30 - 22:30
the young christian singers
zondag 27 oktober 2019
9:30 - 11:00
Kerkdienst
woensdag 30 oktober 2019
19:30 - 22:00
Gespreksgroep
donderdag 31 oktober 2019
19:30 - 22:00
Groothuisbezoek
vrijdag 1 november 2019
19:30 - 22:30
the young christian singers
zondag 3 november 2019
9:30 - 11:00
Kerkdienst
donderdag 7 november 2019
19:30 - 22:00
Avond VrouwenClub
vrijdag 8 november 2019
19:45 - 22:00
gospelkoor the young christain singers repetitie
zondag 10 november 2019
9:30 - 11:00
Kerkdienst
maandag 11 november 2019
20:00 - 22:00
kerkenraad
woensdag 13 november 2019
19:30 - 22:00
Gespreksgroep rouwverwerking
vrijdag 15 november 2019
19:30 - 22:30
the young christian singers

HET WERK KOMT AF

Psalm 138 : 8
“De Heer zal mij altijd beschermen,
  Zijn trouw duurt eeuwig
  Hij laat het werk van je handen niet los “
 

In de Middeleeuwen deden arbeiders er wel meer dan honderd jaar over om een kathedraal te bouwen. Zelf zwoegden en zwoegden ze; ze hebben er heel hun leven aan gewerkt, maar hebben zelf de kathedraal nooit af gezien.
Ze geloofden dat eens de kathedraal af zou zijn.
De vreugde van het leven en het geluk van de liefde zou je kunnen vergelijken met een prachtige kathedraal.
Wij mensen kunnen er aan bouwen, maar het komt nooit helemaal af.

De dichter van Psalm 138 laat zien, dat de voltooiing van God komt.
Hij heeft zelf grote moeilijkheden gekend maar de redding van God ervaren.
Daarom werd zijn Psalm ook een danklied.
Hij laat het werk van je handen niet los.
In een oudere vertaling staat: “De Here zal het voor mij voleindigen “
Natuurlijk moeten wij zelf werken aan ons leven en geluk.
God wil geen luie en onverantwoordelijke mensen.
Maar….. afronden, voltooien – dát ligt in de handen van God.
Wij laten nogal eens de moed varen.
Dan laten we bepaalde plannen lopen.
We zijn er zelfs toe in staat om iets moois, waar we zelf aan zijn begonnen, met eigen handen weer af te breken.
De kathedraalbouwers hadden ook tegenslagen te verwerken.
Een muur stortte in, een beeld werd afgekeurd, materiaal kwam niet op tijd binnen.
Als ze de boel er bij neer hadden gegooid, dan was de kathedraal nooit voltooid.
God werkt ook door de trouw en inzet van mensen.
En God zet door; Hij zet alles op alles om ons leven te voltooien.

In de maand oktober dachten we na over leren, dienen en vieren.
Bouwstenen voor de uitbouw van Gods Koninkrijk.
De blinde Bartimeüs opende ons de ogen, al werkend en knutselend leerden we anders bezig te zijn en elkaar beter te leren kennen.
We zaten aan tafel, deelden brood en wijn met het zicht op de Feestzaal
die er zal zijn als alles voltooid is.
We zongen lied 384 uit het liedboek.
“de lichten zijn ontstoken, de liefde wordt gevierd,
      Het leven is ontloken, de bruid heeft zich versierd
  hoe zalig die zich laven, van vreugde dronken zijn
      Hij is de overgave, Hij wil geschonken zijn “

In november staan de kleintjes weer bij de deur en zingen het
Sint-Maarten-refrein: “Dat je lichtje schijnen mag “
Zullen we dat maar doen ?
Overdenking van november 2018.
Vrije Evangelische Gemeente
Zuidvliet 14
8921 BL LeeuwardenElke eerste zondag van de maand verzamelen we fruit voor het Aanloophuis.
Vrije Evangelische Gemeente
Leeuwarden