Bruggenbouwers gezocht

Kort geleden werd mijn aandacht getrokken door de kaft van een boekje. Een kleurige samenstelling van letters vormde de titel: ‘De verdeelde Nederlanden’. Schrijver ervan is hoogleraar Sjoerd Beugelsdijk die in dit boekje op zoek gaat naar antwoorden op die verdeeldheid.
Het gaat van Zwarte Piet tot corona, van immigratie tot het onderwijs. Van boeren en stikstof tot de huizenmarkt. Nederland lijkt uiteen te vallen in ver van elkaar verwijderde kampen, die elkaar vanuit hun eigen sociale media bubbels bestoken met verbale handgranaten, stellingen en stelligheden.
Allemaal onderwerpen waarover de meningen ver uiteen lopen en waar we maar moeizaam het gesprek voeren en tot gedragen gezamenlijke beelden komen. We ervaren dat minderheden wel heel veel macht krijgen en we kijken (lijdzaam) toe hoe bekende patronen en gewoonten vernieuwd of gewijzigd worden.

In de voorwoorden die ik schrijf probeer ik altijd de dagelijkse actualiteit te verbinden aan de Bijbel en wat Jezus daar nu van zou zeggen. Dat is een oefening van de geest die we regelmatig moeten doen. Dat bepaalt ons namelijk hoe we in deze tijd kunnen staan als christenen.
De tijd van toen roept ook vragen op:
Hadden ze in de tijd van de Bijbel ook linkse en rechtse gedachten? Was er sprake van verdeeldheid, tweespalt. Verwijdering in plaats van toenadering?

Het antwoord op de vragen is helder: JA.
Ook in vroegere tijden waren er verschillen van mening, andere inzichten, ruzies, oorlogen.
Misschien wel meer dan nu.
Jezus speelde hierin ook een prominente rol. Hij verwerkte dat in gelijkenissen:
- Er waren vooroordelen over de barmhartige Samaritaan
- Er zijn zienswijzen over het omgaan met talenten
- Er zijn verschillende zienswijzen over het omgaan met de verloren zoon
De spiegelverhalen van Jezus zijn bedoeld om te leren van elkaar en van de feitelijke bedoeling van de tekst. Het zijn verhalen die wijzen op het koninkrijk van God. Een gemeenschappelijk doel van de christelijke gemeenschap. En natuurlijk zijn daar uiteenlopende meningen en zienswijzen over mogelijk.

Maar wat Jezus in zijn tijd deed was helder. Hij probeerde de inzichten aan elkaar te verbinden.
Als bruggenbouwer. Het ging niet om gelijk hebben, maar de bedoeling begrijpen is Zijn leidraad.
Met die bedoeling wil Hij ons hoeden als herder, ons stimuleren als werkers in de wijngaard.
Daar staat de bijbel vol van. Niet over gelijk hebben als mensen.
God heeft gelijk en de rest is bijzaak.
Dat vraagt om ons te richten op God en minder (of niet) op ons zelf.
Dat vraagt ook de huidige tijd van ons. Al dat nieuwe dat over ons uitgestort wordt.
Al die onderwerpen waar we dagelijks mee in aanraking komen vragen maar om één perspectief: hoe moet ik dit zien vanuit het perspectief van Jezus Christus.
En de rest….. daar maken we hoofdzaken van, maar is bijzaak.

De tijd van toen en de tijd van nu hebben in ieder geval één overeenkomst.
De noodzaak van bruggenbouwers.
Jezus was er één.
Wij mogen het ook proberen.
En als het niet lukt? Dan proberen we het opnieuw.
Want bruggen bouwen en elkaar begrijpen is het moeilijkste wat er is.
Ik wens u, jou en mij er veel succes en Gods wijsheid bij.
Overdenking van november 2021.
Vrije Evangelische Gemeente
Zuidvliet 14
8921 BL Leeuwarden
Tel: 058-2121506


Elke eerste zondag van de maand verzamelen we fruit voor het Aanloophuis.
Agenda
zondag 21 augustus 2022
9:30 - 11:00
Kerkdienst
13:00 - 17:00
Kerkdienst Mahber Kirstos
zondag 28 augustus 2022
9:30 - 11:00
Kerkdienst
13:00 - 17:00
Kerkdienst Mahber Kirstos
zondag 4 september 2022
9:30 - 11:00
Kerkdienst
13:00 - 17:00
Kerkdienst Mahber Kirstos
zondag 11 september 2022
9:30 - 11:00
Startzondag Gemeente met discussie dienst
13:00 - 17:00
Kerkdienst Mahber Kirstos

Vrije Evangelische Gemeente
Leeuwarden