Romeinen 14:8
Zolang wij leven, leven we voor de Heer; en wanneer wij sterven, sterven we voor de Heer. Dus of we nu leven of sterven, we zijn altijd van de Heer.

Romeinen 8:38-39
Ik ben ervan overtuigd dat dood noch leven, engelen noch machten noch krachten, heden noch toekomst, hoogte noch diepte, of wat er ook maar in de schepping is, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, die hij ons gegeven heeft in Christus Jezus, onze Heer.

Zondag 22 november is de laatste zondag ven het kerkelijk jaar. Dan wordt het kerkelijke jaar afgesloten.
Oudejaarsdag in de kerk.  Op deze zondag herdenken wij onze geliefden die het afgelopen jaar zijn gestorven.
Voor velen een emotionele dag, ook voor de mensen die eerder een geliefde naar zijn of haar laatste rustplaats hebben moeten brengen. Dit jaar ook nog met de beperking van maximaal 30 kerkgangers.
Een emotionele maar ook een waardevolle afsluiting van het kerkelijk jaar.
De gestorvenen leven voort in ons hart en we mogen geloven dat ze geborgen zijn bij God.
We mogen ook met Paulus zeggen dat we overtuigd zijn dat ze bij God zijn want niets en niemand kan ons scheiden van de liefde van God, zelfs de dood niet. We kunnen iets geloven maar ervan overtuigd zijn klinkt nog sterker.
Geloven wordt dan zeker weten. Het einde van het kerkelijk jaar heeft ook een vervolg: Advent.
Vol verwachting zien we uit naar de komst van het kerstkind, het kind van de vrede.
Zo mogen we ook uitzien naar de wederkomst van Christus.
Christus zal terugkomen en het nieuwe Jeruzalem zal gestalte krijgen.
Nu is het nog niet zo ver. Wij leven nog in een aardse werkelijkheid waarin de pijn van het leven, van alles wat ons is overkomen vaak hard voelbaar is.
Maar het geloof, de overtuiging dat God in alles het laatste woord heeft mag ons troost geven. Mag ons ook hoop geven. Hoop tegen wanhoop. In alle verdriet en zorgen: God is bij ons.
Dat geloof en die overtuiging wordt ons gegeven door de Geest. Als we willen luisteren naar de Heilige Geest, als we ons laten leiden door Jezus en de Heilige Geest dan rijpt ook het besef dat God nooit los laat wat zijn hand is begonnen.
Zelfs door de dood heen is Hij ons nabij. Of we nu leven of sterven, we zijn altijd van de Heer.

Lied 727

Voor alle heiligen in de heerlijkheid Die U beleden in hun aardse strijd,
Zij uw naam lof, o Jezus te allen tijd ! Halleluja, halleluja.

Gij waart hun rots, hun burg en al hun macht; Gij Heer, hun loods en licht in storm en nacht;
Gij hebt uw pelgrims veilig thuisgebracht. Halleluja, halleluja.

Daar is de koning als een jonge held! Hem komen allen tegemoet gesneld
Van vreugde stralend, scharen ongeteld. Halleluja, halleluja.

Van alle einders, van de verste kust zullen zij vinden, vrede, feest en rust,
U lovend, Vader, Zoon, heilige Geest! Halleluja, halleluja.
Overdenking van november 2020.
Vrije Evangelische Gemeente
Zuidvliet 14
8921 BL Leeuwarden
Tel: 058-2121506


Elke eerste zondag van de maand verzamelen we fruit voor het Aanloophuis.
Agenda
donderdag 23 september 2021
19:00 - 22:00
Avond Vrouwenclub
zondag 26 september 2021
9:30 - 11:00
Kerkdienst
maandag 27 september 2021
20:00 - 22:00
Belijdeniscatechesatie
woensdag 29 september 2021
19:30 - 22:00
Bespreking kerkdiensten
donderdag 30 september 2021
20:00 - 22:00
kerkenraad
zondag 3 oktober 2021
9:30 - 11:00
Kerkdienst
11:00 - 17:00
Startzondag voor het nieuwe seizoen
donderdag 7 oktober 2021
19:00 - 22:00
Avond Vrouwenclub
zondag 10 oktober 2021
9:30 - 11:00
Kerkdienst
zondag 17 oktober 2021
9:30 - 11:00
Kerkdienst

Vrije Evangelische Gemeente
Leeuwarden