Overdenking van november 2023
Naast alle feestdagen in de kerk van Kerst tot Pinksteren zijn er ook speciale zondagen die een plekje in de erediensten hebben gekregen.
Zo is er o.a. Israël zondag op de eerste zondag van oktober. Dan staan we extra stil bij de rol van Gods uitverkoren volk wat door de eeuwen heen zoveel heeft geleden maar na WO2 weer een eigen plek heeft gekregen. Wat zijn er sinds die tijd ontzettend veel oorlogen en oorlogjes geweest tussen Israël en de omliggende volkeren. Zondag 1 oktober was het Israël zondag en we hebben gebeden om vrede en 7 oktober brak het geweld los in alle hevigheid door een gruwelijke aanval op Israëlisch grondgebied met als reactie van Israël de bombardementen op de Gaza. Zoveel haat over en weer en zoveel slachtoffers over en weer. Zoveel protesten voor en tegen Israël en de Palestijnen, vaak verharde eenzijdige standpunten en de vrede lijkt zo ver weg.
Zondag 26 november is er weer een speciale zondag, oudejaarsdag van de kerk, de laatste zondag van het kerkelijk jaar of de Eeuwigheidszondag. Op de Eeuwigheidszondag gedenken wij de overleden gemeenteleden van het afgelopen kerkelijk jaar, een zeer waardevolle maar ook emotionele dienst. We noemen in eerbied de namen van hen die gestorven zijn.
Daarnaast ook ieders persoonlijk verdriet en gemis van dierbaren van misschien wel jaren geleden.
Als we de beelden zien op de televisie van aanslagen en bombardementen, de talloze doden van nutteloze oorlogshandelingen (immers oorlog zou niet nodig moeten zijn). De nooit ophoudende stroom vluchtelingen in overvolle wankele boten, de tallozen die hun graf hebben gevonden in de Middellandse zee. We zullen ook een kaarsje aansteken voor al die doden die naamloos zijn voor ons maar die ook ouders en kinderen en vrienden hebben. Al het geweld en al het onrecht, we zouden er moedeloos van kunnen worden, hoe houden we ons geloof en de hoop levend? De geschiedenis leert ons dat er door de eeuwen heen altijd vreselijke dingen gebeurden en door de eeuwen heen leert de geschiedenis ons ook dat er altijd mensen zijn geweest die geloof en moed en kracht en inspiratie bleven houden en uitstraalden.
Een levend geloof door en met Jezus Christus, blijven vertrouwen op God. Want God laat niet los wat Zijn hand begon.
Onze kalenders en agenda’s geven de laatste dag aan van het oude jaar maar dat is niet het einde, er is weer een nieuw begin op 1 januari.
Zo is het ook met oudejaarsdag in de kerk, de laatste zondag van het kerkelijk jaar is wel het einde van dat jaar maar er is een nieuw begin.
Dan mogen we richting Kerst met de vier adventszondagen. Nieuwe verwachting, nieuwe hoop want God gaat met ons door.
Ook door het verdriet en het gemis heen. Want God is naar ons mensen toegekomen in het kwetsbaarste wat er is: een klein pasgeboren mensenkind.
Jezus heeft tijdens zijn rondwandeling op aarde altijd omgezien naar mensen in de knel, naar zieken en bedroefden en Hij laat ook ons nooit alleen.
Vol verwachting uitzien naar de komst van Jezus maar ook naar zijn wederkomst. Bidden om vrede voor Jeruzalem, bidden om wijze regeringsleiders, bidden dat de haat over en weer tussen volken en groepen zal minderen. Bidden dat er vrede mag komen tussen mensen. Geef vrede Heer, geef vrede. Ook in ons hart.

Vrije Evangelische Gemeente
Zuidvliet 14
8921 BL Leeuwarden
Tel: 058-2121506

Elke eerste zondag van de maand genieten we niet alleen van een kopje koffie na de dienst maar verzamelen we ook fruit voor het Aanloophuis.