Overdenking van november 2022
Water

Wat is er de afgelopen zomer veel gesproken over water en wel het tekort aan water.
Inmiddels heeft het weer geregend maar water is globaal gezien altijd een gespreksonderwerp.
Planten, mensen en dieren kunnen niet zonder water, maar water is niet alleen leven brengend, water staat soms ook voor de dood.
Grote wateren, de zee, een meer, een rivier betekent vaak de dood, zo lezen we in de Bijbel.
Zoals de Nijl de grote rivier van Egypte, die door zijn jaarlijkse overstroming vruchtbaarheid gaf, maar voor de Hebreeërs, nakomelingen van Jakob, tot een teken was geworden van de dood. 
Had de Farao niet bevolen dat alle pasgeboren Hebreeuwse jongetjes moesten worden verdronken in de Nijl!

Toch legde niet iedereen zich daar zomaar bij neer.
Bijvoorbeeld Amram en Jochebed.
Eerst houden zij hun kind verborgen.
Als dat niet langer kan, maken ze een mandje van papyrus, dat is een soort riet dat ook gebruikt werd om op te schrijven, daar komt ons woord papier vandaan.
Om het mandje waterdicht te maken gebruiken ze pek en teer.
Zo’n mandje klinkt ons verder niet bijzonder in de oren, maar in het Hebreeuws wel.
Het woord dat vertaald is met mandje is namelijk hetzelfde woord dat in het verhaal van Noach vertaald wordt met ark.
Dat woord komt alleen daar en hier voor.
Een arkje, zou er eigenlijk moeten staan.

Die andere ark had ook met water te maken, had ook met dood te maken.
Die ark bleef drijven en Noach en zijn gezin bleven leven.
Dit arkje wordt ook drijvend gemaakt.
We weten dat God ook dit arkje, dit mandje, gebruikt om de dood te overwinnen en het kind te laten leven. Het kind dat door zijn Egyptische vindster Mozes genoemd wordt.
Dat is in het Eygyptisch gewoon; Zoon van….   Maar de Israëlieten hoorden daarin het woord masja.
Masja is een werkwoord dat “uittrekken” betekent.
Uit het water getrokken, uit de dood getrokken.
Jezus heeft de zonde en de dood overwonnen.
Hij liet dat al zien toen Hij over de golven van het Meer van Galilea liep.

Of er nu te weinig of te veel water is.
Jezus redt ons - Hij is het Levend Water.

Vrije Evangelische Gemeente
Zuidvliet 14
8921 BL Leeuwarden
Tel: 058-2121506

Elke eerste zondag van de maand genieten we niet alleen van een kopje koffie na de dienst maar verzamelen we ook fruit voor het Aanloophuis.