Wees niet bang

Er is zo’n liedje uit het sprookje van Roodkapje, waarin de angst van de wolf wordt bezongen en Roodkapje heel verwonderd reageert met “ ik ben niet bang voor de boze wolf, ‘k ben niet bang, ‘k ben niet bang……..’.
Deze kinderlijke reactie is ontwapenend wanneer we dat op ons zelf betrekken.  Wat kunnen we soms opkijken tegen nieuwe dingen, nieuwe ontmoetingen. Maar als we er dan
één keer aan begonnen zijn, valt het vaak enorm mee. We zijn opgelucht en het stemt ons vrolijk.

Angst bekruipt ons soms ook, maar helpt ons niet verder. We merken het ook bij de huidige situatie rondom Corona. Veel mensen zijn bang. Dat mag. Maar beter kunnen we voorzichtig zijn. Met alleen in je hoekje gaan zitten komen we niet verder. En toch zijn we bang…….

Eerlijk gezegd ben ik best een beetje bang over hoe het straks allemaal komt, wanneer we ons ritme rond kerkgang, vrijwilligerswerk, zingen, overleggen, musiceren weer oppakken.  De manier waarop we dat het liefst doen is door te zingen, elkaar spreken bij de koffie, elkaar ontmoeten, etc. In ons kerkgebouw is dat voorlopig niet mogelijk. Het is er stil, er zijn geen koorrepetities, geen muziekrepetities, geen orkest. Gelet op de ontwikkelingen rondom Corona schat ik in dat dit ons nog tot ver in 2021 in de greep houdt.
Zijn we daarna nog terug te brengen naar dat ritme met zingen, elkaar ontmoeten, of hebben we de kerkdienst op televisie ontdekt of andere ritmes ontwikkeld die ook de moeite waard zijn?
Ik heb er nu nog geen antwoord op, maar ben er in zekere zin wel bang voor.
Maar is dat wel terecht, die angst of dat bang zijn?

Er schijnen in totaal 365 bijbelverzen te zijn waarin ons wordt geboden niet bang te zijn.
Inderdaad, geboden. “Wees niet bang” is imperatief, een gebod. Dat betekent dat daar tegenin gaan ongehoorzaam is.
En wat weten we over ongehoorzaamheid? Dat het leidt tot onnodig lijden.
We snijden ons doorgaans in de vingers met ongehoorzaamheid, want God weet het namelijk beter.
Hij heeft daadwerkelijk de wereld in Zijn hand, en jouw en mijn zorgen kunnen daar niets aan toevoegen.
Zorgen kunnen Hem zelfs in de weg staan, een angstig hart kan geen liefde ontvangen of geven.
Angst drijft de liefde uit.. o, wacht eens even. We lezen in 1 Johannes dat ware liefde de angst uit drijft.
Het lijkt erop alsof ons een keuze wordt geboden. Voed je de angst of de liefde in je hart?
Maar we leven in een gevallen wereld, angst is onderdeel van ons bestaan tot Jezus terug komt.
Het is een gevolg van de zondeval. We hebben angst nodig om te overleven in deze doorgaans niet veilige wereld.
Wat kunnen we dan doen met onze angst? 
In het boek Filippenzen schrijft Paulus “Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God…”.
Jezus zelf zegt in Marcus  dat de discipelen niet angstig hoeven te zijn over de storm die op het meer woedt: “waarom hebben jullie zo weinig moed, geloven jullie nog steeds niet?”   
Wat zou er gebeuren als we onze angst omzetten in een vraag om wat we verlangen?
Zet je angst voor terrorisme om in een gebed voor de groei van God’s koninkrijk.
Zet je angst voor gevaar om in een gebed om kracht, moed en bescherming.
Verander je angst voor de toekomst in een gebed voor dat wat je verlangt.
Als gebed kracht heeft, wat zou er gebeuren als we elke keer dat we bang zijn, dat vertalen in een gerichte, misschien zelfs hardop uitgesproken verzoek naar God?
Ik denk dat God’s nieuwe koninkrijk wat reeds is ontkiemd op die manier steeds meer gestalte krijgt.

Laten we dan vooral vertrouwen op God en bidden om de voortzetting van Zijn koninkrijk!
Overdenking van oktober 2020.
Vrije Evangelische Gemeente
Zuidvliet 14
8921 BL Leeuwarden
Tel: 058-2121506


Elke eerste zondag van de maand verzamelen we fruit voor het Aanloophuis.
Agenda
donderdag 23 september 2021
19:00 - 22:00
Avond Vrouwenclub
zondag 26 september 2021
9:30 - 11:00
Kerkdienst
maandag 27 september 2021
20:00 - 22:00
Belijdeniscatechesatie
woensdag 29 september 2021
19:30 - 22:00
Bespreking kerkdiensten
donderdag 30 september 2021
20:00 - 22:00
kerkenraad
zondag 3 oktober 2021
9:30 - 11:00
Kerkdienst
11:00 - 17:00
Startzondag voor het nieuwe seizoen
donderdag 7 oktober 2021
19:00 - 22:00
Avond Vrouwenclub
zondag 10 oktober 2021
9:30 - 11:00
Kerkdienst
zondag 17 oktober 2021
9:30 - 11:00
Kerkdienst

Vrije Evangelische Gemeente
Leeuwarden