Agenda
zondag 18 augustus 2019
9:30 - 11:00
Kerkdienst
vrijdag 23 augustus 2019
19:30 - 22:30
the young christian singers
19:30 - 22:30
gospelkoor the young christian singers
19:30 - 22:15
Repetitie gospelkoor YCS
zaterdag 24 augustus 2019
Hele dag
Studiedag tycs
9:15 - 18:00
gospelkoor the young christian singers
zondag 25 augustus 2019
9:30 - 11:00
Kerkdienst
zondag 1 september 2019
9:30 - 11:00
Kerkdienst
vrijdag 6 september 2019
19:30 - 22:30
the young christian singers
zondag 8 september 2019
9:30 - 11:00
Kerkdienst
maandag 9 september 2019
20:00 - 22:00
kerkenraad
woensdag 11 september 2019
20:00 - 21:45
gospelkoor the young christian singers
vrijdag 13 september 2019
19:30 - 22:30
the young christian singers
19:45 - 22:00
gospelkoor the young christain singers repetitie
zondag 15 september 2019
9:30 - 11:00
Kerkdienst
maandag 16 september 2019
19:30 - 22:00
kerkenraad

Onverzettelijk

Dit woord gebruiken we vaak voor doorzetters, mensen die niet willen opgeven en staan voor hun zaak. Het zijn op dit moment bijvoorbeeld de Groningers die aandacht vragen voor het herstel van hun woningen. Hun verzet heeft al opgeleverd dat de regering de gaskraan steeds verder dicht draait. Dit betekent dan ook dat in dit geval nagedacht moet worden over alternatieven.

Dat is vaker zo wanneer je je verzet tegen voorgenomen beleid, veranderingen of werkwijzen. In de geschiedenis zijn veel mensen ons al voorgegaan. Het verzet tegen de slavernij in de 19e eeuw, het verzet van Nelson Mandela tegen apartheid, het verzet tegen discriminatie en achterstelling tegen zwarte Amerikanen door dr. Martin L. King.
In alle gevallen was er niet alleen sprake van verzet, maar ook van een alternatief plan, een idee, een ideaal waar mensen voor willen strijden.
Anno 2018 is het verzet in het blanke westerse Europa  nogal weggezakt.
Ja we verzetten ons nog wel tegen Zwarte Piet die herinneringen oproept aan ons slavernij verleden of we verzetten ons tegen de komst van asielzoekerscentra. We verzetten ons tegen de vestiging van huisvesting voor daklozen. Veelal gericht op individueel belang dus.

Waarom begin ik met deze inleiding?
Het jaar 2018 is uitgeroepen tot jaar van het verzet.  Dit is vooral gelinkt aan het verzet dat plaatsvond in de 2e wereldoorlog. Verzet dat gedreven is door het ideaal van de bevrijding. Deze bevrijding kwam er ook, nadat de coalitie die gesmeed was de onderdrukker het nakijken gaf.
Wat daar voor nodig is, is onverzettelijkheid en geloof in het goede.

Dit is zomaar te koppelen aan wat Jezus voor ons deed. En wat hij samen deed met de discipelen en zijn volgers in de tijd dat Hij actief was.
Hij was onverzettelijk in het uitvoeren van de opdracht die Hij van Zijn Vader had mee gekregen. Orde op zaken stellen op aarde, met daarbij geloof, liefde, verdraagzaamheid, geduld, etc.  als belangrijke kenmerken.

Hij verzette zich tegen de gevestigde orde, ging de strijd en gesprek aan met farizeeërs. Was beeldend in Zijn reacties en liet juist op verrassende manieren zien hoe het ook al weer bedoeld was.
Het verzet ging echter altijd respectvol en nooit in het belang van het individu, maar ging uit van wat goed was en hoe de aarde, de samenleving en de relatie tot God ook al weer bedoeld was.

Als je die driehoek (aarde, samenleving, relatie God) nu eens als uitgangspunt neemt en op die manier naar thema’s kijkt die anders kunnen, ligt er een schone taak om de strijd van het verzet aan te gaan. Respectvol, met ruimte voor anderen, maar gericht op het bereiken op ‘hoe het bedoeld was’. Daarbij is de relatie met God altijd ons uitgangspunt.

We kunnen ons daarbij spiegelen aan de manier waarop Jezus omging met de farizeeërs en de Saduceeërs. Farizeeërs gaan meer uit van de letter van de wet en de Saduceeërs van de geest van de wet (Matth 23). Mij is niet geheel bekend waar de voorkeur van Jezus lag. Voor hem was de wet en de 10 geboden een vast gegeven, maar Hij predikte toch vooral het in de praktijk brengen en dat ligt naar mijn mening meer in het verlengde van de geest van de wet.

Die biedt ruimte voor invulling van onszelf, waarbij een aantal vaste gegevens (de wet en de 10 geboden) als basis verankerd zijn.
Nog beter is het om te kijken naar de invulling die Jezus ons voorgeleefd heeft.
Onverzettelijk ging Hij ons voor. Belangeloos.
Niet voor zichzelf maar voor zijn volgelingen.
Hoe ziet ons verzet eruit?
Belangeloos of vol eigen belang?
Overdenking van oktober 2018.
Vrije Evangelische Gemeente
Zuidvliet 14
8921 BL LeeuwardenElke eerste zondag van de maand verzamelen we fruit voor het Aanloophuis.
Vrije Evangelische Gemeente
Leeuwarden