Hebben en zijn

Ik heb…… Ik heb een mooi huis en een snelle auto en het nieuwste mobieltje.
Ik heb…. alles wat mijn hartje begeert. Nou geldt dat zeker niet voor alle mensen, zeker niet wereldwijd en ook wij kennen waarschijnlijk allemaal wel mensen die het financieel niet al te breed hebben.
Hebben en zijn en we vinden doorgaans dat “hebben” een ietwat negatieve klank heeft (en we doen allemaal mee aan hebben)en dat “zijn” veel belangrijker is, of althans zou moeten zijn.
Zelfs als we spreken over “een talent hebben” dan zijn we voorzichtig om daar prat op te gaan, want we willen ook niet eigenwijs overkomen.
Nou mogen we best blij zijn met onze talenten en die van anderen en we mogen ook best blij zijn met hebbedingen. Genieten van mooie dingen waar we over kunnen beschikken.
Als Mozes bij de braamstruik staat en God gaat met hem in gesprek vraagt Mozes aan God wat hij moet zeggen aan zijn volksgenoten als ze hem vragen wie hem gezonden heeft, zegt God dan: “Ik ben heeft mij gezonden”. E
én van de vele namen voor God: “Ik ben”. Ik ben gaat met jullie mee. Ik ben er altijd en ik zal er altijd voor je zijn. Jezus zal later deze term ook voor zichzelf gebruiken: Ik ben de goede Herder- Ik ben het Licht der wereld- Ik ben de deur- Ik ben de waarheid en het leven.
Met God, met Jezus, met “Ik ben” mogen we een nieuw seizoen beginnen en waar het corona virus ons de afgelopen anderhalf jaar veel beperkingen heeft gegeven, mogen we nu, zoals het er nu voorstaat weer volop ons geloof beleven bij allerlei kerkelijke activiteiten.
Hebben en zijn.
In de (harde) werkelijkheid van alle dag, in het maatschappelijk leven ben je vaak pas echt iemand als je de duurste auto hebt of het nieuwste mobieltje of een bijzondere prestatie hebt geleverd. Eerst moet je jezelf bewijzen en dan pas ben je echt iemand. Zo jagen mensen elkaar op om vooral mee te kunnen doen.
Zo werkt dat niet bij God onze Schepper, we zijn allemaal waardevol, ieder mens is waardevol, ook u en jij en ik. 
Als waardevol mens mag iedereen ook meedoen, dat hoort dan ook zeker normaal te zijn voor een kerkelijke gemeente. Doet u als waardevol mens ook weer mee het komende seizoen?
Je bent - je bent al iemand - en niemand hoeft te worden zoals een ander is.
De prater en de doener en de stille, de jonge en de oude. In de Bijbelse verhalen komt naar voren dat ieder mens uniek is en ieder mens heeft zijn en haar eigen geschiedenis en (soms helaas) ook onhebbelijkheden maar ieder mens krijgt van God de ruimte om te leven, te leven met Hem en te leven met elkaar.
Het  “(willen) hebben” geeft gejaagdheid, geeft onrust.
Het “zijn” geeft rust. Zeker als we ons verbonden weten met God onze Schepper.
Overdenking van oktober 2021
Vrije Evangelische Gemeente
Zuidvliet 14
8921 BL Leeuwarden
Tel: 058-2121506


Elke eerste zondag van de maand verzamelen we fruit voor het Aanloophuis.
Agenda
zondag 21 augustus 2022
9:30 - 11:00
Kerkdienst
13:00 - 17:00
Kerkdienst Mahber Kirstos
zondag 28 augustus 2022
9:30 - 11:00
Kerkdienst
13:00 - 17:00
Kerkdienst Mahber Kirstos
zondag 4 september 2022
9:30 - 11:00
Kerkdienst
13:00 - 17:00
Kerkdienst Mahber Kirstos
zondag 11 september 2022
9:30 - 11:00
Startzondag Gemeente met discussie dienst
13:00 - 17:00
Kerkdienst Mahber Kirstos

Vrije Evangelische Gemeente
Leeuwarden