Wie heeft het niet gedaan? Spelen met vuur. Als kind was het een spannend avontuur, wanneer je met je vriendjes een vuurtje ging stoken. Sprokkelhout verzamelen, een paar lucifers of een aansteker en je had de mooiste momenten. Tegenwoordig doen kinderen het nog weinig, maar als wij in de zomer door het Franse land rijden, is er menig boer die zijn overtollige hout, riet of wat ook maar verbrandt.

 

Dit roept nostalgische herinneringen op. In Nederland is dit verboden. Vandaar dat vuurtje steken ook zo spannend kon zijn.

 

Vuur kan echter ook  gevaarlijk zijn. Iedereen herinnert zich vast nog indrukwekkende branden en in sommige gevallen vielen daarbij dodelijke slachtoffers.

Bijgaande foto toont de onschuldige en avontuurlijke kant van spelen met vuur. Prachtig toch?

 

In het kerkelijk jaar worden we met vuur geconfronteerd bij het feest van Pinksteren. We beleven de uitstorting van de Heilige Geest en in de Bijbel lezen we over vlammen die boven de hoofden van betrokkenen zichtbaar zijn als tongen van vuur.

 

Vuur speelt op meerdere plaatsen in de bijbel een rol, hieronder enkele vindplaatsen:

 

- het verschijnt in de vorm van een vuurkolom (’s nachts, overdag als wolkkolom);

- er wordt over een vuur gesproken als plaats waar offers gebracht worden;

- er is sprake van vuur vanwege de brandende braambos;

- in Openbaringen gaat het over het vuur dat zonden / zondaren verbrandt.

 

Opvallend is dat in al deze gevallen sprake is van een keerpunt in de geschiedenis van betrokken personen of het volk Israël als geheel. Het vuur geeft vaak aan dat we gericht moeten zijn op God en zijn Heilige Geest. Het wijst ons de weg en leidt ons in de goede richting.

 

Op het landelijk en wereldtoneel zijn er grote ontwikkelingen gaande en leiders spelen met vuur. Maar dan in de negatieve zin en niet in de zin zoals God het heeft bedoeld. Ja, Donald Trump zal ongetwijfeld achter zijn oproepen de tekst ‘God bless America’ plaatsen, maar daarbij is de tekst meer verworden tot een holle frase die gericht is om op een oppervlakkige manier mensen aan zijn eigen gewin te verbinden. In Nederland wordt er in de linkse politiek (o.a. D66, Groen Links) gespeeld met vuur ten aanzien van bijv. de rechten op bijzonder onderwijs.

 

 

 

We moeten op onze hoede zijn om niet vermorzeld te raken en onze christelijke identiteit zal meer dan ooit getoond moeten worden. Hiervoor hebben we vuur nodig, vuur om elkaar aan te moedigen. Om het vuur uit de sloffen te lopen voor God en zijn gemeente. Om het vuur in onszelf en onze naaste aan te wakkeren. Niet kijken naar wat we van elkaar verschillen maar naar wat ons verbindt. Om alert te zijn op verscheidenheid en te streven naar harmonie, verdraagzaamheid, maar bovenal naar de volheid van de Heilige Geest in ons leven.

 

Dat we onze eigen ik steeds meer afleggen op het altaar van ons leven. Als brandstof voor Zijn aanwezigheid. We moeten zorgen dat Zijn woord rijkelijk in ons woont. We moeten vreemd vuur doven, zodat het heilig vuur kan oplaaien. Spelen met vuur ten faveure van God. Hij wil ons daarin constant stimuleren.

 

In Handelingen 2 komt de Heilige Geest voor het eerst, maar een korte tijd later in Handelingen 4 laait het vuur alweer met kracht op als in een nieuwe uitstorting. Zo gaat het inmiddels de eeuwen door. Soms lijkt het alsof het vuur in de wereld bijna gedoofd was. Maar altijd waren er ergens mensen die trouw waren en het vuur brandend hielden. En nu, sinds de pinksterbeweging in 1906 met kracht doorbrak vanuit Asuza, leven we in een tijd dat overal op deze wereld het vuur oplaait. Eerst was er de reformatie, het offer van Jezus weer centraal en daarna kon het vuur weer gaan branden op de altaren van ons leven.

 

We leven in een wereld die brandt. Maar jij brandt ook. En in jou brandt een vuur wat Heilig is en harten in vuur en vlam wil zetten met Gods liefde. Besef de kostbaarheid van het vuur en zorg dat het een laaiend vuur wordt. Laat de passie van God door je heen branden en steek anderen daarmee aan.

 

Spelen met vuur, doe het gerust: sprankel en wees een lichtbaken. De wereld heeft dit nodig.

 

Speel met vuur, maar dan wel zoals God het bedoeld heeft.

 

Loop in dit nieuwe seizoen het vuur uit de sloffen voor Hem en elkaar.

 

Doet u mee?

 

Overdenking van september 2019.
Vrije Evangelische Gemeente
Zuidvliet 14
8921 BL Leeuwarden
Tel: 058-2121506


Elke eerste zondag van de maand verzamelen we fruit voor het Aanloophuis.
Agenda
zondag 5 juli 2020
9:30 - 11:00
Kerkdienst
zondag 12 juli 2020
9:30 - 11:00
Kerkdienst
zondag 19 juli 2020
9:30 - 11:00
Kerkdienst
zondag 26 juli 2020
9:30 - 11:00
Kerkdienst
zondag 2 augustus 2020
9:30 - 11:00
Kerkdienst

Vrije Evangelische Gemeente
Leeuwarden