Toen ik nog volop in het bedrijfsleven werkzaam was ben ik rond mijn veertigste met de opleiding theologie begonnen aan de NHL te Leeuwarden.
Eigenlijk “gewoon alleen voor mezelf”, immers ik  had een goede baan.
Toch heb ik van mijn hobby mijn werk mogen maken. Docent godsdienst/ levensbeschouwing bij Lauwerscollege Kollum en Buitenpost en ik werd kerkelijk werker bij de gereformeerde kerk te Anjum.
Na 3 jaar ben ik begonnen bij de gereformeerde kerk in Holwerd, wat later samen met de hervormde dorpsgenoten PKN werd. Daar ben ik 13 jaar werkzaam geweest.
Zowel in Anjum als in Holwerd goede jaren gehad en nu mag ik werkzaam zijn bij de VEG Leeuwarden.
Onze voorganger: Gooitzen Riemersma

Waarom zijn we er eigenlijk? Wie zijn we eigenlijk?
Doel van de gemeente van Christus:
      Zij is een vierende gemeenschap
      Zij is een lerende gemeenschap
      Zij is een dienende gemeenschap

Samen vieren , samen leren en samen dienen. Een ieder met zijn en haar talenten. Bruggen bouwen i.p.v, muren opwerpen.

Samen vieren. Dat we samen Gods goedheid vieren, God dankend voor zijn aanwezigheid in ons leven, in de kerk maar ook in de wereld. Welkom in de kerk waar we ons telkens weer mogen opladen, waar we getroost kunnen worden en nieuwe kracht en inspiratie kunnen opdoen.
Samen bidden en zingen. De preek staat meestal centraal en dat is eenrichtingsverkeer maar is wel gezamenlijk Samen zingen en samen bidden.
Samen vieren. Dat een ieder zich werkelijk Thuis mag voelen in de kerk.

Samen leren. Van elkaar leren, van elkaar willen leren. Luisteren , belangstelling tonen, de ander de ruimte gunnen. Een pluriforme kerk.
VEG bij uitstek elkaar de ruimte geven om verschillend te mogen denken over geloof en Bijbel.
Het joodse geloof bevat enorm veel wijsheden.
Twee daarvan zijn: 1) Iedere tekst kan op 70 (oneindig) manieren worden uitgelegd en iedere uitleg is waardevol.  2) Als iedereen het met iedereen eens is dan heeft niemand goed nagedacht.
Tijdens gesprekken thuis, leerhuis, gespreksgroepen, WELKOM.

Samen dienen. In het voetspoor van Jan de Liefde: Met een Bijbel in de ene hand en in de andere hand een turf. Dan denken we misschien aan diaconie en Aanloophuis en goede doelen ( één van de jongere  gemeenteleden van onze gemeente gaat naar Ghana- meer hierover leest u hier) maar dat is ook de minste willen zijn, hoe moeilijk we dat soms ook vinden. Paulus schrijft Filippenzen 2:3: "Handel niet uit geldingsdrang of eigenwaan, maar acht in alle bescheidenheid de ander belangrijker dan uzelf".
Nou DAT valt ons vaak echt wel zwaar. Toch proberen om ZO elkaar en de kerk en in de wereld dienstbaar te zijn.

Openheid en vertrouwen. Een geloofsgemeenschap, een kerk, de veiligheid van een groep gelovigen binnen de eigen muren. Toch moet die kerk ook naar buiten gericht zijn.
Een groep mensen- metgezellen- een ieder op zijn en haar eigen levensreis maar wel samen op weg. Pelgrims met verschillende achtergronden en geloofsvisies die onderweg Gods Licht met zich meedragen.
Onderweg tijdens die tocht ook de mensen buiten de kerk Gods Licht gunnen. Openheid en vertrouwen zijn kernwoorden om elkaar te helpen en te steunen op die tocht door het leven.

Gooitzen Riemersma

0652358882
gooitzenriemersma@gmail.com
VEG, wel een beetje anders dan bij de PKN maar geen cultuurschok en steeds een warm onthaal wanneer ik de afgelopen jaren een aantal keren mocht voorgaan als gastvoorganger aan het Zuidvliet.
Toen ik twee jaar geleden aankondigde in Holwerd dat ik daar zou gaan stoppen heeft een groepje mensen zich gebogen over de vraag: Hoe nu verder.
DAT lijkt me een goed begin voor onze samenwerking: Hoe nu verder. 
Vrije Evangelische Gemeente
Zuidvliet 14
8921 BL Leeuwarden
Tel: 058-2121506


Elke eerste zondag van de maand verzamelen we fruit voor het Aanloophuis.
Agenda
maandag 25 oktober 2021
20:00 - 22:00
Belijdeniscatechesatie
woensdag 27 oktober 2021
19:30 - 22:00
Gespreksgroep
donderdag 28 oktober 2021
20:00 - 22:00
Avondvrouwenclub
vrijdag 29 oktober 2021
19:30 - 22:15
Gospelkoor ycs
zondag 31 oktober 2021
9:30 - 11:00
Kerkdienst
13:00 - 17:00
Kerkdienst Mahber Kirstos
vrijdag 5 november 2021
19:30 - 22:15
Gospelkoor ycs
zondag 7 november 2021
9:30 - 11:00
Kerkdienst
13:00 - 17:00
Kerkdienst Mahber Kirstos
donderdag 11 november 2021
14:30 - 16:30
Avondvrouwenclub
vrijdag 12 november 2021
19:30 - 22:15
Gospelkoor ycs
zondag 14 november 2021
9:30 - 11:00
Kerkdienst
13:00 - 17:00
Kerkdienst Mahber Kirstos
donderdag 18 november 2021
19:30 - 22:00
Bijeenkomst vrijwilligers
vrijdag 19 november 2021
19:30 - 22:15
Gospelkoor ycs
zondag 21 november 2021
9:30 - 11:00
Kerkdienst
13:00 - 17:00
Kerkdienst Mahber Kirstos

Vrije Evangelische Gemeente
Leeuwarden