De Vrije Evangelische Gemeenten kenmerken zich door hun bijzondere vorm van organiseren.
De plaatselijke gemeente heeft zeggenschap over haar eigen manier van organiseren en kent ook haar eigen reglementen.
Daarnaast is door de verbondenheid met de Bond  van Vrije Evangelische Gemeenten in Nederland ook sprake van gemeente overstijgende afspraken.
Hierbij gaat het dan vooral om regelingen op gebied van rechtspositie van predikanten en voorgangers, landelijke commissies voor bijvoorbeeld diaconaat, jeugdwerk, zending, etc.
Twee maal per jaar vindt de bondsvergaderingen plaats, waarbij de gemeente Leeuwarden al decennialang vertegenwoordigd is.

De plaatselijke organisatie kenmerkt zich door een (recent ontworpen) open overlegstructuur met scheiding van taken, waardoor leden van de diverse raden niet buitenproportioneel belast worden.
Vele handen maken licht werk, in plaats van weinig of vaak dezelfde handen doen al het werk.
Er is sprake van een algemeen bestuur met een voorzitter, penningmeester en secretaris, aangevuld met voorzitters van de kerkenraad, beheerraad en activiteitenraad.
Dit zestal stemt alle bestuurlijke onderwerpen af.
Binnen de raden zelf ligt het primaat voor het organiseren en uitvoeren van de activiteiten en binnen de kerkenraad de invulling van de ambten van ouderling en diaken.
Organisatie van de gemeente
Vrije Evangelische Gemeente
Zuidvliet 14
8921 BL Leeuwarden
Tel: 058-2121506


Elke eerste zondag van de maand verzamelen we fruit voor het Aanloophuis.
Agenda
zondag 16 juni 2024
9:30 - 11:00
Kerkdienst
13:00 - 17:00
Kerkdienst Mahber Kirstos
vrijdag 21 juni 2024
20:00 - 22:00
The young christian singers
zondag 23 juni 2024
9:30 - 11:00
Kerkdienst
13:00 - 17:00
Kerkdienst Mahber Kirstos
vrijdag 28 juni 2024
20:00 - 22:00
The young christian singers
zondag 30 juni 2024
9:30 - 11:00
Kerkdienst
13:00 - 17:00
Kerkdienst Mahber Kirstos
vrijdag 5 juli 2024
20:00 - 22:00
The young christian singers
zondag 7 juli 2024
9:30 - 11:00
Kerkdienst
vrijdag 12 juli 2024
20:00 - 22:00
The young christian singers
zondag 14 juli 2024
9:30 - 11:00
Kerkdienst
13:00 - 17:00
Kerkdienst Mahber Kirstos

Vrije Evangelische Gemeente
Leeuwarden