De Vrije Evangelische Gemeenten kenmerken zich door hun bijzondere vorm van organiseren.
De plaatselijke gemeente heeft zeggenschap over haar eigen manier van organiseren en kent ook haar eigen reglementen.
Daarnaast is door de verbondenheid met de Bond  van Vrije Evangelische Gemeenten in Nederland ook sprake van gemeente overstijgende afspraken.
Hierbij gaat het dan vooral om regelingen op gebied van rechtspositie van predikanten en voorgangers, landelijke commissies voor bijvoorbeeld diaconaat, jeugdwerk, zending, etc.
Twee maal per jaar vindt de bondsvergaderingen plaats, waarbij de gemeente Leeuwarden al decennialang vertegenwoordigd is.

De plaatselijke organisatie kenmerkt zich door een (recent ontworpen) open overlegstructuur met scheiding van taken, waardoor leden van de diverse raden niet buitenproportioneel belast worden.
Vele handen maken licht werk, in plaats van weinig of vaak dezelfde handen doen al het werk.
Er is sprake van een algemeen bestuur met een voorzitter, penningmeester en secretaris, aangevuld met voorzitters van de kerkenraad, beheerraad en activiteitenraad.
Dit zestal stemt alle bestuurlijke onderwerpen af.
Binnen de raden zelf ligt het primaat voor het organiseren en uitvoeren van de activiteiten en binnen de kerkenraad de invulling van de ambten van ouderling en diaken.
Organisatie van de gemeente
Vrije Evangelische Gemeente
Zuidvliet 14
8921 BL Leeuwarden
Tel: 058-2121506


Elke eerste zondag van de maand verzamelen we fruit voor het Aanloophuis.
Agenda
donderdag 28 september 2023
15:00 - 17:00
Middagvrouwenclub
20:00 - 22:00
Optie combo repetitie tycs
vrijdag 29 september 2023
20:00 - 22:00
The young christian singers
zondag 1 oktober 2023
9:30 - 11:00
Kerkdienst
13:00 - 17:00
Kerkdienst Mahber Kirstos
donderdag 5 oktober 2023
20:00 - 22:00
Extra repetitie TYCS dames
vrijdag 6 oktober 2023
20:00 - 22:00
The young christian singers
zondag 8 oktober 2023
9:30 - 11:00
Kerkdienst
13:00 - 17:00
Kerkdienst Mahber Kirstos
donderdag 12 oktober 2023
15:00 - 17:00
Middagvrouwenclub
vrijdag 13 oktober 2023
20:00 - 22:00
The young christian singers
zondag 15 oktober 2023
9:30 - 11:00
Kerkdienst
13:00 - 17:00
Kerkdienst Mahber Kirstos
vrijdag 20 oktober 2023
20:00 - 22:00
The young christian singers
zondag 22 oktober 2023
9:30 - 11:00
Kerkdienst
13:00 - 17:00
Kerkdienst Mahber Kirstos
donderdag 26 oktober 2023
15:00 - 17:00
Middagvrouwenclub
vrijdag 27 oktober 2023
20:00 - 22:00
The young christian singers

Vrije Evangelische Gemeente
Leeuwarden